Staň sa SAP expertom v tíme senior konzultantov a developerov

Staň sa SAP expertom v tíme senior konzultantov a developerov

Pre všetkých, ktorí sa chcú stať SAP konzultantmi alebo ABAP developermi, otvárame našu rokmi overenú FPT SAP Academy.

Akadémia je vhodná pre študentov končiacich ročníkov a absolventov vysokých škôl, ale aj pre pracujúcich, ktorí hľadajú zmenu a neboja sa nových výziev. Je to ideálna príležitosť naučiť sa niečo nové, resp. vstúpiť do sveta IT a začať tak úplne novú kariéru. Požiadavky na kandidátov sú znalosť anglického alebo nemeckého jazyka a analytické myslenie. V prípade ABAP developerov je potrebná aj znalosť programovacieho jazyka.

„SAP akadémiu odporúčam každému, kto chce preraziť do sveta SAP-u, avšak nemá ešte žiadne alebo len minimálne skúsenosti. Je to výborná príležitosť.“ Marek, ABAP developer, absolvent február 2017

Prihlás sa do 1. 3. 2022 a po úspešnom pohovore a podpísaní zmluvy sa ti po dobu dvoch mesiacov budú venovať externí a interní mentori a naučia ťa všetko podstatné pre prácu v tejto oblasti. Počas akadémie pochopíš, čo je to SAP, ako sa líšia jeho jednotlivé moduly a čo zahŕňa práca SAP konzultanta či ABAP developera. Po absolvovaní akadémie ťa čaká práca na projekte pod vedením mentora a plynulý postup v kariére.

„Akadémiu jednoznačne odporúčam. Dáva možnosť zmeniť svoje pracovné zameranie, pracovať na sebe a spoznať nových ľudí.“ Andrej, SAP konzultant, absolvent september 2021

Ako motiváciu ti prinášame sign-on bonus vo výške 500 EUR a samozrejme skvelý kolektív. Samozrejmosťou je aj jazykové vzdelávanie či neobmedzený vstup do e-learning platformy Udemy for business.

V FPT cez Akadémie prešlo už viac ako 55 kolegov a ty môžeš byť jedným z nich.

Stále váhaš? Tak ťa možno presvedčia naši kolegovia/absolventi:

„Na akadémii sme sa stretli super partia. Mali sme skvelých lektorov, ktorí nám dali základ z každého modulu, získali sme prehľad a na základe toho sme si mohli zvoliť, v ktorom module by sme chceli pokračovať.” Julka, SAP konzultantka, absolventka apríl 2019

„Nebyť FPT SAP Akadémie, asi by som sa k programovaniu ako profesii nikdy nedostal.“ Dávid, ABAP developer, absolvent apríl 2019

Tools Support Services

Tools Support Services

Starostlivosť o podporu a stabilitu aplikácií v priebehu celého ich životného cyklu.

Každá aplikácia má svoj životný cyklus, počas ktorého je vystavená pôsobeniu množstva rôznych faktorov. V jednotlivých fázach dochádza k vzájomnej interakcii s užívateľom, k zmenám požiadaviek zo strany zákazníka, k vylepšovaniu a aktualizácii aplikácie či k migrácii dát.

Práve zabezpečenie podpory a stability desiatok zákazníckych aplikácií v priebehu celého ich životného cyklu je úlohou 11-členného tímu v FPT Slovakia, ktorý pôsobí v rámci služby Tools Support.

„Tím vznikol už v roku 2011 a odvtedy sa neustále rozširuje, čo je dôkazom kvality našej práce a spokojnosti zo strany zákazníkov. Zvyšujúci sa počet spravovaných aplikácií nám dáva priestor na variabilitu úloh v rámci tímu, rast a rozširovanie znalostí,“ hovorí Kamil Sagan, Tím Líder zodpovedný za Integration, Collaboration & Quality Solutions.

Zodpovednosť za aplikácie od začiatku až do konca

Tím je zodpovedný za správu a údržbu aplikácií od momentu ich vzniku resp. nasadenia (na server, cloud alebo on-premise), cez konfiguráciu, údržbu, upgrade až po prípadné nahradenie či vyradenie aplikácie. Súčasťou portfólia poskytovaných služieb je aj zaistenie stability aplikácií pri migrácii zákazníckych dát na cloud.

Podpora je poskytovaná pre široké spektrum aplikácií a nástrojov, a to pre kolaboračné nástroje t.j. nástroje na podporu spolupráce (napr. MURAL, Confluence, Mentimeter či Slack), nástroje určené na performance monitoring aplikácií, nástroje na zdieľanie a presuny súborov (napr. Quatrix), aplikácie využívané v projektovom manažmente (napr. Trello, Planview Enterprise One), work-flow manažment nástroje (napr. JIRA), CI/CD nástroje (napr. Nexus, Bitbucket) a množstvo iných.

Rastúce portfólio prináša nové príležitosti

„Práca v tíme Tools Support je veľmi dynamická, pričom primárni zákazníci sú najmä z Nemecka a Veľkej Británie. Spolupráca prebieha v agilných tímoch, spoločne zabezpečujeme dodanie profesionálneho servisu pre viac ako 7 000 užívateľov v rámci desiatok rôznych aplikácií, ktoré zastrešujeme,“ vysvetlil Kamil Sagan.

Od januára 2022 sa v FPT Slovakia rozbieha FPT IT Academy. Jej cieľom je vyškolenie budúcich zamestnancov, okrem iného aj do tímu Tools Support. Kvôli neustále sa rozširujúcemu katalógu spravovaných aplikácií si tak záujemcovia s IT vzdelaním či záľubou a skúsenosťami so správou aplikácií, prácou s databázami, proxy serverom a znalosťou nemeckého a anglického jazyka v FPT Slovakia určite nájdu svoje uplatnenie. Ak ťa táto téma zaujala, prihlás sa na otvorenú pozíciu do 30.11.2021.

Outsystems Low-Code platforma

Outsystems Low-Code platforma

Aké platformy na vyvíjanie aplikácií poznáte? Niekoľko našich kolegov sa v roku 2020 zúčastnilo školenia Outsystems Low-Code, ktorého cieľom bolo získanie skúsenosti v novej oblasti a rozšírenie portfólia našej spoločnosti. Záverom online školenia bola skúška, ktorej výstupom bolo získanie certifikácie Outsystems Associate Web Developer. Takéto rozširovanie obzorov firme umožňuje neustále zlepšovanie sa a taktiež možnosť ponúkať nové a lepšie riešenia pre stálych, ale aj nových zákazníkov.

Čo je Low-Code?

Low-Code je prístup vyvíjania softvéru založený na báze vizuálneho vytvárania aplikácie, prevažne cez GUI s minimálnou potrebou ručného písania kódu. Tento prístup je v posledných rokoch veľmi obľúbený. Umožňuje relatívne rýchly vývoj aplikácií a dáva príležitosť ľudom s rôznymi úrovňami skúseností a znalostí pracovať na vývoji. Low-Code platform je teda akákoľvek platforma, ktorá nám umožňuje takéto aplikácie vyvíjať. Patrí medzi ne aj už spomínaný Outsystems Low-Code platform.

Low-Code vs. No-Code

Možno ste sa už stretli aj s pojmom No-Code. No-Code funguje na veľmi podobnom princípe, ibaže s jedným zásadným rozdielom. Pri tomto prístupe nie sú potrebné absolútne žiadne znalosti či skúsenosti s kódovaním. Všetko je riešené na princípe vizuálneho vývoja – či už vytváraním určitých sekvencií/flowchartov, alebo interfacovaním rôznych toolov pomocou API a podobne. Viac o no-code prístupe a o tooloch podporujúcich tento prístup sa môžete dozvedieť na NoCodeDev a Nocode.tech.

Čo ponúka Outsystems Low-Code platform?

Outsystems low-code platform je jednou z popredných platforiem na vytváranie a spravovanie webových a mobilných aplikácií. Aplikácie sú vytvárané najmä vizuálnou formou, drag and drop funkciami, ale taktiež je možne doplniť vlastný kód v rôznych programovacích jazykoch (C#, Java, HTML, CSS či JavaScript)

Používateľ si vytvorí konto, ku ktorému má pridelený osobný Cloud v Outsystems platforme. Na ňom sú aplikácie uložené a pripravené pre deployment. Samotné vytváranie aplikácie prebieha v Outsystems Service Studiu, kde si môže zvoliť z už predpripravených vzorových aplikácií (1 – 2) alebo vytvoriť vlastnú aplikáciu od základu (3).

Obrázok 1 – Úvodná obrazovka pri vytváraní nového projektu

 

Obrázok 2 – Predpripravené aplikačné šablóny

 

Obrázok 3 – Voľba typu aplikácie, ktorú chce užívateľ vytvoriť

Užívateľ môže následne definovať dátový model (4), business logiku (5), procesy a grafické prostredie (6) aplikácie. Všetko z toho je možné vytvárať jednoduchými funkciami, programátorsky nadanejší môžu aj pomocou kódu – napríklad SQL pri práci s databázou, HTML a CSS pri vytváraní webovej aplikácie. To je veľká výhoda platformy – umožňuje spoluprácu dizajnérov a programátorov, ktorí by si v iných, tradičnejších prípadoch vývoja nemuseli úplne rozumieť ohľadom vzhľadu a funkcionality danej aplikácie.

Obrázok 4 – Ukážka dátového modelu vzorovej webovej aplikácie

 

Obrázok 5 – Ukážka jednej z logických funkcií vzorovej webovej aplikácie

 

Obrázok 6 – Ukážka grafického prostredia vzorovej webovej aplikácie

 

Outsystems Low-code platform je výbornou voľbou pre vytváranie webových stránok pre všetky typy zariadení, či už ide o e-commerce aplikácie, filmové databázy alebo akýkoľvek interný tool potrebný pre efektívnejšie fungovanie firmy. Umožňuje rýchle a efektívne vytvorenie aplikácie s minimálnou alebo dokonca žiadnou potrebou pre tradičné písanie kódu a zjednodušuje proces administrácie, keďže o mnoho z týchto vecí je postarané zo strany poskytovateľa. Viac o platforme a jej fungovaní sa môžete dozvedieť na webovej stránke Outsystems.

Dobré aj zlé – nevýhody má aj Outsystems platforma

Mohlo by sa zdať, že tento prístup k vývoju má minimálne či žiadne nevýhody. Do istej miery je to pravda, ale ako pri všetkom, aj tu sa ich zopár nájde. Jednou z nich môže byť aj grafické prostredie. Pre nováčikov alebo ľudí s minimálnymi skúsenosťami je takáto forma vývoja prístupnejšia, no dlhoroční vývojári zvyknutí na pozeranie sa do riadkov a riadkov tradičného kódu môžu mať problém s grafickým prostredím a môžu ho vnímať ako limitujúce. Niektorí ľudia jednoducho preferujú flexibilitu a možnosť robiť všetko od základu.

Za zmienku stojí aj fakt, že vďaka podobným technológiám sa výrazne redukuje počet ľudí potrebných na vytvorenie a údržbu takejto aplikácie. To, na čo by pri tradičnom prístupe bol potrebný malý tím, zvládnu bez problémov dvaja ľudia. Tu, samozrejme, existujú argumenty na oboch stranách. Pre firmu to predstavuje redukciu nákladov, avšak pre niektoré pozície to môže predstavovať značné zníženie pracovnej vyťaženosti. Aký názor na využívanie low-code platforiem máte vy?

sk_SKSlovenčina