DevOps nie je novinka

DevOps nie je novinka

Internet je plný informácii o téme DevOps, neexistuje však unifikovaný postup, ako sa k nej správne priblížiť. Každý prípad je iný a každá spoločnosť má iné potreby. Nazrime aj my trochu bližšie.

SHARED OWNERSHIP

Pod pojmom „DevOps“ rozumieme takú kultúru multidisciplinárneho systémového inžinierstva, ktorej úlohou je bližšie unifikovať vývoj softvéru s jeho prevádzkou. A to bolo aj hlavnou motiváciou na vznik DevOps. Má poskytnúť rýchlejšie a lacnejšie dodanie softvéru pri adekvátnej kvalite. Diverzita tímu a integrácia všetkých členov prispievajú k lepšej spolupráci a rýchlejšiemu dodaniu softvéru jeho používateľom. Samozrejme, nezaobíde sa to bez „Agile mindset-u“, ktorý môžeme podporiť napríklad využitím Scrum frameworku.

Určite ste postrehli, že súčasťou DevOps je použitie rôznych softvérových nástrojov na orchestráciu infraštruktúry, kolaboráciu, automatizáciu rôznych procesov či samotného nasadenia softvéru. Nesmieme zabudnúť na cloud a rôzne cloudové nástroje, kontajnerizáciu, verziovanie kódu či monitorovanie aplikácií. DevOps nie je len skupina nástrojov, ale filozofia, ktorá spája ľudí a vytvára štruktúru myslenia propagujúcu „shared ownership“.

DevOps JE NAJMÄ O KOMUNIKÁCII

DevOps vytvára kontinuálny komunikačný kanál od počiatočnej idey, cez development, testovanie, až po nasadenie do produkcie. Takáto reťaz poskytuje dostatočný priestor na spätnú väzbu („feedback loop“), čo sa v konečnom dôsledku premietne do produktu s vyššou kvalitou.

Medzi kľúčové faktory úspechu patrí dostatočný priestor pre spoluprácu, expertíza v rámci tímu a zodpovednosť za celý proces dodania softvéru. Veľmi kľúčová je automatizácia v čo najväčšom rozsahu, samozrejme v prípade, ak má zmysel a prináša benefit. Dôležitá je aj orientácia na potreby zákazníka, neustále zlepšovanie sa a priestor na poučenie sa zo zlyhania a chýb.

Hovorí sa, že DevOps je len „Agilita na steroidoch“ a agilita je o ľuďoch. Ide o prirodzené rozšírenie agilného vývoja softvéru, DevOps posúva myšlienku multidisciplinárneho tímu ďalej. Ako napríklad o operatívou, a tým poskytuje ďalšie možnosti na získanie spätnej väzby v každom kroku vývoja produktu.

ÚSPECH DevOps ZÁVISÍ OD CELÉHO TÍMU, NIELEN OD ZRUČNOSTÍ JEDNÉHO ČLOVEKA

V dnešnej dobe sa kultúru DevOps-u pokúša zaviesť veľa organizácií. Úspech závisí od celého tímu, nielen od zručností jedného človeka. Za doručenie kvalitného softvéru a jeho následnú prevádzku a údržbu sú zodpovední všetci zainteresovaní

DevOps nie je novinka, veď Patrik Debois prišiel s touto myšlienkou už v roku 2009. Neustále sa však vyvíja a dnes už existujú rôzne ďalšie varianty a rozšírenia, ako napríklad DevSecOps a NoOps či GitOps.

Ak vás táto téma zaujala, odporúčame najprv získať všeobecný prehľad o DevOps-e a premyslieť si, čo by ste vďaka nemu v rámci vašej organizácie radi dosiahli. Následne sa môžete pustiť do náboru nových zamestnancov a dosahovania stanovených cieľov. Držíme palce!

Je lepšie bývať Smart alebo Inteligent?

Je lepšie bývať Smart alebo Inteligent?

Ak pozorne sleduješ články na našom webe, určite si si všimol mini sériu z oblasti Smart Home a o tom, ako s ním začať. Tento trend bezpochyby vnímaš aj v každodennom svete okolo nás. Pojem Smart Home sa používa čoraz častejšie. Nájdeš ho pri nákupe rôznych produktov do domácnosti, či sú to zámky dverí, video zvončeky, alebo termostaty, chladničky či práčky.

ZNAMENÁ SMART AUTOMATICKY INTELIGENTNÝ?

Poznáte ten pociť? Ku svojej smart žiarovke si dokúpite robotický vysávač, ktorý viete ovládať zo svojej smart TV. Odrazu máte pocit, že bývate v inteligentom dome. Aj keď sa na prvý pohľad  môže zdať, že sú SmartHome a IntelligentHome synonymá, nie je to úplne tak. Preto sa v tejto prvej časti série článkov pozrieme na koncept inteligentného domu a rozdiel medzi SmartHome a IntelligentHome. V úvode si vysvetlíme myšlienku IntelligentHome a následne na základe príkladu z reality porovnáme rôzne úrovne prístupu k inštalácii. Na záver zhrnieme pár prínosov inteligentných stavieb a obzvlášť domácností.

Pre lepšie pochopenie týchto dvoch pojmov je najjednoduchšie predstaviť si, že SmartHome je domácnosť, ktorá ti zjednoduší bývanie pomocou rôznych aplikácií, senzorov a vopred nastavených scenárov. Napríklad: „Ak som v obývačke, zapni svetlo. Keď doperie práčka, pošli mi notifikáciu.“ Tieto akcie však musí majiteľ alebo programátor vopred nastaviť.

Naopak, IntelligentHome sa snaží v priebehu času učiť a zdokonaľovať. Dom rozpozná, že vždy, keď majiteľ odchádza, vypne všetky spotrebiče a svetlá. V budúcnosti to urobí dom sám a majiteľa len informuje o tejto akcii. Podstatným rozdielom oproti SmartHome je teda to, že IntelligentHome disponuje umelou inteligenciou a schopnosťou učiť sa.

SMARTHOME vs. INTELIGENT
  • SmartHome/SmartHouse – Ide zväčša o vzdialené ovládanie a dohľad. Dôležité je zdôrazniť, že pri tomto type domácnosti má kontrolu nad činnosťou domu do značnej miery užívateľ. Pomocou aplikácie môže zariadenia priamo riadiť alebo nastavovať jednoduché automatizačné scenáre. Napríklad: „Ak je v kuchyni pohyb, zapni svetlo alebo ak doperie práčka, pošli mi notifikáciu na hlasového asistenta.“
  • InteligentHome/InteligentHouse – Inteligentný dom plní všetky funkcie SmartHome, avšak časť alebo celé riadenie realizuje umelá inteligencia, ktorá na základe monitorovania správania užívateľov domu vykonáva autonómne akcie. Inteligentný dom dokáže dynamicky reagovať na zmeny a v priebehu času sa neustále učí a zdokonaľuje.

IntelligentHome riadi umelá inteligencia (AI). To však neznamená, že AI nie je prítomná aj v SmartHome. Jej rola je tu však skôr pomocná ako riadiaca. Ide napríklad o hlasových asistentov, ako sú Siri alebo Alexa. Títo asistenti nám samozrejme značne uľahčujú zadávanie príkazov, resp. ovládanie smart zariadení v našom domove.

Či už snívame o SmartHome, alebo nás láka mať v dome umelú inteligenciu, je vhodné obrátiť sa na integrátora, ktorý nám v oboch prípadoch pomôže, poradí a usmerní nás. Integrátor je osoba resp. firma, ktorá je zodpovedná za implementáciu všetkých zariadení, ktoré majú byť riadené alebo monitorované. Jeho úloha je významná už v projektovej fáze, keď úzko spolupracuje s investorom a jednotlivými profesiami za účelom koordinácie všetkých procesov. Integrátor zároveň zabezpečuje oživenie, konfiguráciu, programovanie a testovanie celej stavby.

POZNÁŠ VÝHODY INTELLIGENTHOME?

Všetky tieto možnosti sú veľmi zaujímavé a človeka vedia poriadne nadchnúť, avšak aký prínos môžeme očakávať od takéhoto IntelligentHome? Výhod je samozrejme viacero, aj keď hlavnou témou je udržateľnosť, efektivita a v neposlednom rade komfort bývania.

  • Rozpoznanie vašich návykov, akými sú napríklad príchod a odchod z domu, dokáže inteligentný dom účinne a efektívne využiť na autonómnu tvorbu scenárov riadenia osvetlenia, kúrenia či chladenia a tak nielen zvýšiť komfort bývania, ale najmä znížiť náklady a uhlíkovú stopu.
  • Dokáže analyzovať reakcie obyvateľov na zmeny počasia, ako je napríklad zatváranie okien, odkladanie vecí z terasy či parkovanie auta do garáže a v budúcnosti na základe predpovede počasia predikovať tieto akcie a urobiť ich autonómne vrátane odkladania vecí pomocou humanoidných robotov a parkovania auta. Touto možnosťou v súčasnosti disponuje len niekoľko áut, ale dom staviame, dá sa povedať, na celý život, preto by mal byť na príchod nových technológií pripravený.
  • S využitím geolokačných a meteorologických dát v kombinácii so svetelným senzorom dokáže vyhodnotiť optimálnu pozíciu zatemnenia a uhol žalúzií tak, aby sa dosiahla čo najvyššia účinnosť kúrenia resp. chladenia.

Prínosov, ktoré predstavuje koncept IntelligentHome, je samozrejme omnoho viac a záleží už len na kreativite vlastníka a integrátora, aké riešenia sa rozhodnú implementovať, aby boli tieto výhody hmatateľné. V neposlednom rade hrá dôležitú rolu aj samotný budget investora 😊

O integrácii a úlohe integrátora už pripravujeme ďalšiu časť tejto série článkov. Dúfame, že vás tento koncept zaujal a podnietil vás zamyslieť sa nad tým, ako by raz mohol vyzerať váš inteligentný domov.

Tomáš Feterik & Tomáš Lörinc, autori

Super jazda s FPT

Super jazda s FPT

Ako najlepšie predstaviť kultúru firmy? Prostredníctvom jej kolegov. A tak sme sa ich opýtali, čo im práca v FPT prináša, čo sa im skutočne podarilo a na čo sú hrdí a vytvorili rubriku Success Story.

ONDREJ HUGÁŇ, SAP NetWeaver aplikačný a technický konzultant

Bol pekný slnečný štvrtok. Písal sa dátum 19. júna 2014 a ja nervózne, spolu s ostatnými kolegami, sedím v zasadačke hotela Hilton a očakávam príhovor nášho nového FPT Chairman-a Mr. Binha. Bol to rok, kedy sme sa po 10 rokoch existencie ako RWE IT Slovakia, stali dcérskou spoločnosťou FPT Software s názvom Fpt Slovakia. Každému hlavou vírilo tisíc rôznorodých myšlienok. Žoviálne vystúpenie Mr. Binha a darček v podobe tabletu a batohu mnohým zlepšil náladu.

Teraz, po rokoch musím povedať, že to naozaj nebolo také zlé.  Dokonca si dovolím tvrdiť, že to bola „super jazda”! Neľutujem ani sekundu, že sme si s FPT dali vzájomnú šancu. Človek získal nový odstup od diania, bol vytrhnutý z komfortnej zóny a začal sa pozerať na veci inými očami. Zrazu sa zjavilo okolo nás mnoho príležitostí, ktoré sa priam núkali, aby sa človek s nimi poriadne popasoval. Ako zvykol hovoriť jeden z mojich nadriadených: „To nie je problém, to je výzva!“

Tréning pre vietnamských kolegov priniesol moju prvú ázijskú skúsenosť (okrem bistra Panda naproti našej budovy :)). Bonusom bolo, že som spoznal veľa skvelých ľudí a s mnohými som ostal v kontakte aj po rokoch. Rád spomínam aj na  priekopnícke časy so “SAP HANA” technológiou, keď sme spolu s Fpt kolegami pracovali na Startup projekte, kým ostatní si ešte len stále mysleli, že HANA je len pekné ženské meno :). FPT mi dala možnosť sa realizovať v rôznych oblastiach. Vždy som cítil podporu pre to, čo robím a ako to robím, za čo som veľmi vďačný. Vždy, keď sa mi podarí úspešne ukončiť projekt, alebo prekonať nový pracovný problém, napĺňa ma to aj po rokoch radosťou a spokojnosťou. Keď je náš zákazník spokojný, tak to robí dobré meno celej našej spoločnosti, a vtedy som obzvlášť hrdý na to, že som súčasťou tohto talentovaného tímu, ktorý v Košiciach máme.

Na káve s Robom

Na káve s Robom

Môcť si vybrať zamestnanie aj podľa budúceho „šéfa“ je super. A tak sme si našich Tím Lídrov pozvali na virtuálnu šálku kávy a opýtali sa ich za teba pár otázok. A zo šéfov sa zrazu stali ľudia z mäsa a kostí a pomohli dotvoriť predstavu o našej firemnej kultúre.

RÓBERT ŽELIZŇÁK, Finance and Controlling

Keď vstávam do práce, teším sa na: Obed.

Moja kariérna cesta: V IT začala prvými krokmi s PC ešte v čase mikropočítačov Didaktik Alfa a PMD 85. Pokračovalo to vytvorením vlastného “CRM” systému u predchádzajúceho zamestnávateľa. Do našej spoločnosti som nastúpil ešte v r. 2006 a začínal som ako SAP IS-U konzultant. Postupne som si prešiel viacerými modulmi (FI-CA, Master Data, CIC, Device management, IDE) a aj projektami. Po niekoľkých rokoch som popri konzultantskej práci prevzal aj úlohu tímového vedúceho. Ďalším míľnikom bolo prevzatie zodpovednosti za oblasť financií v našej spoločnosti a všetko čo tým súvisí (a niekedy aj nesúvisí). Paralelne k aktivitám v oblasti financií bolo veľmi zaujímavou skúsenosťou vybudovanie a “rozbehanie” úplne nového tímu pre reporting a BI/QlikView. Túto výzvu čoskoro vystriedala ďalšia, ešte väčšia: transformácia a integrácia celého „FI-čka” z RWE prostredia do skupiny FPT a zabezpečenie všetkého, čo s tým nejako súvisí.

Zodpovedám za: Financie – kontrolling – reporting – budgeting – zmluvy – backoffice.

Najúžasnejšia časť mojej práce je: Tá, ktorú už nemusím robiť, lebo som ju systematicky vyriešil už „včera”.

Najväčšia výzva ktorej som čelil: Transformácia a integrácia celého “FI-čka” z RWE prostredia do skupiny FPT.

Najpamätnejší moment v mojej kariére: Je spojený práve s transformáciou a integráciou “FI-čka” z RWE prostredia do skupiny FPT.

Od ľudí očakávam, že: Si každý urobí svoju prácu tak, ako keby to robil pre seba, resp. pre svoju firmu.

Pri vedení ľudí považujem za dôležité: Férovosť.

Keď nepracujem: Tak pracujem na niečom inom… A keď naozaj nepracujem, tak bicyklujem alebo riešim stavebnotechnické detaily a hlavolamy alebo si rozširujem obzor.

Na káve s Antonínom

Na káve s Antonínom

Môcť si vybrať zamestnanie aj podľa budúceho „šéfa“ je super. A tak sme si našich Tím Lídrov pozvali na virtuálnu šálku kávy a opýtali sa ich za teba pár otázok. A zo šéfov sa zrazu stali ľudia z mäsa a kostí a pomohli dotvoriť predstavu o našej firemnej kultúre.

ANTONÍN PAVELKA, ERP CZ Services

Keď vstávam do práce, teším sa: Na nové výzvy, které s týmem denně řešíme. Mám rád, když každodenní rutina funguje bez zbytných činností a je možno se věnovat zajímavějším projektovým aktivitám.

Moja kariérna cesta: Začínal jsem jako programátor databází. Od roku 2002 se zabývám zejména SAP systémy. Začínal jsem jako konzultant jednoho modulu (SAP CO) a skončil jako SAP architekt a manažer týmu SAP specialistů.

Zodpovedám za: Primárně zodpovídám za to, že zákazník je spokojen s naší dodávkou. Cítím ale i zodpovědnost za vnitřní atmosféru v týmu, abychom byli schopni i nadstandardních výkonů.

Najúžasnejšia časť mojej práce je: Pokud se povede vyřešit problém, který ležel „dlouho na stole” jako výzva a kde nebylo jasné technické řešení.

Najväčšia výzva ktorej som čelil: Rozdělení SAP HR systému v rámci rozdělování koncernu na straně zákazníka. Dostali jsme jeden funkční SAP a výstupem byly 3 funkční SAP systémy s relevantními daty včetně napojení do nové infrastruktury.

Najpamätnejší moment v mojej kariére: Feedback od zákazníka, že nevěřil, že jsme schopni výše uvedený projekt dodat ve slíbeném čase a odpovídající kvalitě.

Od ľudí očakávám, že: Samostatnost, proaktivní přístup, nebát se navrhovat nová a nevyzkoušená řešení, která jsou často přínosem. Ochota zaskočit za kolegu a učit se nové věci.

Pri vedení ľudí považujem za dôležité: Důvěru v zaměstnance, že k přiděleným úkolům přistoupí zodpovědně. Nemám rád mikro-management a ani ho nepraktikuji. Na práci nehodnotím intenzitu, ale efektivitu a výsledek.

Keď nepracujem: Přemýšlím o práci, jsem tak trochu workoholik. 😊

Outsystems Low-Code platforma

Outsystems Low-Code platforma

Aké platformy na vyvíjanie aplikácií poznáte? Niekoľko našich kolegov sa v roku 2020 zúčastnilo školenia Outsystems Low-Code, ktorého cieľom bolo získanie skúsenosti v novej oblasti a rozšírenie portfólia našej spoločnosti. Záverom online školenia bola skúška, ktorej výstupom bolo získanie certifikácie Outsystems Associate Web Developer. Takéto rozširovanie obzorov firme umožňuje neustále zlepšovanie sa a taktiež možnosť ponúkať nové a lepšie riešenia pre stálych, ale aj nových zákazníkov.

Čo je Low-Code?

Low-Code je prístup vyvíjania softvéru založený na báze vizuálneho vytvárania aplikácie, prevažne cez GUI s minimálnou potrebou ručného písania kódu. Tento prístup je v posledných rokoch veľmi obľúbený. Umožňuje relatívne rýchly vývoj aplikácií a dáva príležitosť ľudom s rôznymi úrovňami skúseností a znalostí pracovať na vývoji. Low-Code platform je teda akákoľvek platforma, ktorá nám umožňuje takéto aplikácie vyvíjať. Patrí medzi ne aj už spomínaný Outsystems Low-Code platform.

Low-Code vs. No-Code

Možno ste sa už stretli aj s pojmom No-Code. No-Code funguje na veľmi podobnom princípe, ibaže s jedným zásadným rozdielom. Pri tomto prístupe nie sú potrebné absolútne žiadne znalosti či skúsenosti s kódovaním. Všetko je riešené na princípe vizuálneho vývoja – či už vytváraním určitých sekvencií/flowchartov, alebo interfacovaním rôznych toolov pomocou API a podobne. Viac o no-code prístupe a o tooloch podporujúcich tento prístup sa môžete dozvedieť na NoCodeDev a Nocode.tech.

Čo ponúka Outsystems Low-Code platform?

Outsystems low-code platform je jednou z popredných platforiem na vytváranie a spravovanie webových a mobilných aplikácií. Aplikácie sú vytvárané najmä vizuálnou formou, drag and drop funkciami, ale taktiež je možne doplniť vlastný kód v rôznych programovacích jazykoch (C#, Java, HTML, CSS či JavaScript)

Používateľ si vytvorí konto, ku ktorému má pridelený osobný Cloud v Outsystems platforme. Na ňom sú aplikácie uložené a pripravené pre deployment. Samotné vytváranie aplikácie prebieha v Outsystems Service Studiu, kde si môže zvoliť z už predpripravených vzorových aplikácií (1 – 2) alebo vytvoriť vlastnú aplikáciu od základu (3).

Obrázok 1 – Úvodná obrazovka pri vytváraní nového projektu

 

Obrázok 2 – Predpripravené aplikačné šablóny

 

Obrázok 3 – Voľba typu aplikácie, ktorú chce užívateľ vytvoriť

Užívateľ môže následne definovať dátový model (4), business logiku (5), procesy a grafické prostredie (6) aplikácie. Všetko z toho je možné vytvárať jednoduchými funkciami, programátorsky nadanejší môžu aj pomocou kódu – napríklad SQL pri práci s databázou, HTML a CSS pri vytváraní webovej aplikácie. To je veľká výhoda platformy – umožňuje spoluprácu dizajnérov a programátorov, ktorí by si v iných, tradičnejších prípadoch vývoja nemuseli úplne rozumieť ohľadom vzhľadu a funkcionality danej aplikácie.

Obrázok 4 – Ukážka dátového modelu vzorovej webovej aplikácie

 

Obrázok 5 – Ukážka jednej z logických funkcií vzorovej webovej aplikácie

 

Obrázok 6 – Ukážka grafického prostredia vzorovej webovej aplikácie

 

Outsystems Low-code platform je výbornou voľbou pre vytváranie webových stránok pre všetky typy zariadení, či už ide o e-commerce aplikácie, filmové databázy alebo akýkoľvek interný tool potrebný pre efektívnejšie fungovanie firmy. Umožňuje rýchle a efektívne vytvorenie aplikácie s minimálnou alebo dokonca žiadnou potrebou pre tradičné písanie kódu a zjednodušuje proces administrácie, keďže o mnoho z týchto vecí je postarané zo strany poskytovateľa. Viac o platforme a jej fungovaní sa môžete dozvedieť na webovej stránke Outsystems.

Dobré aj zlé – nevýhody má aj Outsystems platforma

Mohlo by sa zdať, že tento prístup k vývoju má minimálne či žiadne nevýhody. Do istej miery je to pravda, ale ako pri všetkom, aj tu sa ich zopár nájde. Jednou z nich môže byť aj grafické prostredie. Pre nováčikov alebo ľudí s minimálnymi skúsenosťami je takáto forma vývoja prístupnejšia, no dlhoroční vývojári zvyknutí na pozeranie sa do riadkov a riadkov tradičného kódu môžu mať problém s grafickým prostredím a môžu ho vnímať ako limitujúce. Niektorí ľudia jednoducho preferujú flexibilitu a možnosť robiť všetko od základu.

Za zmienku stojí aj fakt, že vďaka podobným technológiám sa výrazne redukuje počet ľudí potrebných na vytvorenie a údržbu takejto aplikácie. To, na čo by pri tradičnom prístupe bol potrebný malý tím, zvládnu bez problémov dvaja ľudia. Tu, samozrejme, existujú argumenty na oboch stranách. Pre firmu to predstavuje redukciu nákladov, avšak pre niektoré pozície to môže predstavovať značné zníženie pracovnej vyťaženosti. Aký názor na využívanie low-code platforiem máte vy?

sk_SKSlovenčina