Na káve s Robom

Na káve s Robom

Môcť si vybrať zamestnanie aj podľa budúceho „šéfa“ je super. A tak sme si našich Tím Lídrov pozvali na virtuálnu šálku kávy a opýtali sa ich za teba pár otázok. A zo šéfov sa zrazu stali ľudia z mäsa a kostí a pomohli dotvoriť predstavu o našej firemnej kultúre.

RÓBERT ŽELIZŇÁK, Finance and Controlling

Keď vstávam do práce, teším sa na: Obed.

Moja kariérna cesta: V IT začala prvými krokmi s PC ešte v čase mikropočítačov Didaktik Alfa a PMD 85. Pokračovalo to vytvorením vlastného “CRM” systému u predchádzajúceho zamestnávateľa. Do našej spoločnosti som nastúpil ešte v r. 2006 a začínal som ako SAP IS-U konzultant. Postupne som si prešiel viacerými modulmi (FI-CA, Master Data, CIC, Device management, IDE) a aj projektami. Po niekoľkých rokoch som popri konzultantskej práci prevzal aj úlohu tímového vedúceho. Ďalším míľnikom bolo prevzatie zodpovednosti za oblasť financií v našej spoločnosti a všetko čo tým súvisí (a niekedy aj nesúvisí). Paralelne k aktivitám v oblasti financií bolo veľmi zaujímavou skúsenosťou vybudovanie a “rozbehanie” úplne nového tímu pre reporting a BI/QlikView. Túto výzvu čoskoro vystriedala ďalšia, ešte väčšia: transformácia a integrácia celého „FI-čka” z RWE prostredia do skupiny FPT a zabezpečenie všetkého, čo s tým nejako súvisí.

Zodpovedám za: Financie – kontrolling – reporting – budgeting – zmluvy – backoffice.

Najúžasnejšia časť mojej práce je: Tá, ktorú už nemusím robiť, lebo som ju systematicky vyriešil už „včera”.

Najväčšia výzva ktorej som čelil: Transformácia a integrácia celého “FI-čka” z RWE prostredia do skupiny FPT.

Najpamätnejší moment v mojej kariére: Je spojený práve s transformáciou a integráciou “FI-čka” z RWE prostredia do skupiny FPT.

Od ľudí očakávam, že: Si každý urobí svoju prácu tak, ako keby to robil pre seba, resp. pre svoju firmu.

Pri vedení ľudí považujem za dôležité: Férovosť.

Keď nepracujem: Tak pracujem na niečom inom… A keď naozaj nepracujem, tak bicyklujem alebo riešim stavebnotechnické detaily a hlavolamy alebo si rozširujem obzor.

Na káve s Antonínom

Na káve s Antonínom

Môcť si vybrať zamestnanie aj podľa budúceho „šéfa“ je super. A tak sme si našich Tím Lídrov pozvali na virtuálnu šálku kávy a opýtali sa ich za teba pár otázok. A zo šéfov sa zrazu stali ľudia z mäsa a kostí a pomohli dotvoriť predstavu o našej firemnej kultúre.

ANTONÍN PAVELKA, ERP CZ Services

Keď vstávam do práce, teším sa: Na nové výzvy, které s týmem denně řešíme. Mám rád, když každodenní rutina funguje bez zbytných činností a je možno se věnovat zajímavějším projektovým aktivitám.

Moja kariérna cesta: Začínal jsem jako programátor databází. Od roku 2002 se zabývám zejména SAP systémy. Začínal jsem jako konzultant jednoho modulu (SAP CO) a skončil jako SAP architekt a manažer týmu SAP specialistů.

Zodpovedám za: Primárně zodpovídám za to, že zákazník je spokojen s naší dodávkou. Cítím ale i zodpovědnost za vnitřní atmosféru v týmu, abychom byli schopni i nadstandardních výkonů.

Najúžasnejšia časť mojej práce je: Pokud se povede vyřešit problém, který ležel „dlouho na stole” jako výzva a kde nebylo jasné technické řešení.

Najväčšia výzva ktorej som čelil: Rozdělení SAP HR systému v rámci rozdělování koncernu na straně zákazníka. Dostali jsme jeden funkční SAP a výstupem byly 3 funkční SAP systémy s relevantními daty včetně napojení do nové infrastruktury.

Najpamätnejší moment v mojej kariére: Feedback od zákazníka, že nevěřil, že jsme schopni výše uvedený projekt dodat ve slíbeném čase a odpovídající kvalitě.

Od ľudí očakávám, že: Samostatnost, proaktivní přístup, nebát se navrhovat nová a nevyzkoušená řešení, která jsou často přínosem. Ochota zaskočit za kolegu a učit se nové věci.

Pri vedení ľudí považujem za dôležité: Důvěru v zaměstnance, že k přiděleným úkolům přistoupí zodpovědně. Nemám rád mikro-management a ani ho nepraktikuji. Na práci nehodnotím intenzitu, ale efektivitu a výsledek.

Keď nepracujem: Přemýšlím o práci, jsem tak trochu workoholik. 😊

Outsystems Low-Code platforma

Outsystems Low-Code platforma

Aké platformy na vyvíjanie aplikácií poznáte? Niekoľko našich kolegov sa v roku 2020 zúčastnilo školenia Outsystems Low-Code, ktorého cieľom bolo získanie skúsenosti v novej oblasti a rozšírenie portfólia našej spoločnosti. Záverom online školenia bola skúška, ktorej výstupom bolo získanie certifikácie Outsystems Associate Web Developer. Takéto rozširovanie obzorov firme umožňuje neustále zlepšovanie sa a taktiež možnosť ponúkať nové a lepšie riešenia pre stálych, ale aj nových zákazníkov.

Čo je Low-Code?

Low-Code je prístup vyvíjania softvéru založený na báze vizuálneho vytvárania aplikácie, prevažne cez GUI s minimálnou potrebou ručného písania kódu. Tento prístup je v posledných rokoch veľmi obľúbený. Umožňuje relatívne rýchly vývoj aplikácií a dáva príležitosť ľudom s rôznymi úrovňami skúseností a znalostí pracovať na vývoji. Low-Code platform je teda akákoľvek platforma, ktorá nám umožňuje takéto aplikácie vyvíjať. Patrí medzi ne aj už spomínaný Outsystems Low-Code platform.

Low-Code vs. No-Code

Možno ste sa už stretli aj s pojmom No-Code. No-Code funguje na veľmi podobnom princípe, ibaže s jedným zásadným rozdielom. Pri tomto prístupe nie sú potrebné absolútne žiadne znalosti či skúsenosti s kódovaním. Všetko je riešené na princípe vizuálneho vývoja – či už vytváraním určitých sekvencií/flowchartov, alebo interfacovaním rôznych toolov pomocou API a podobne. Viac o no-code prístupe a o tooloch podporujúcich tento prístup sa môžete dozvedieť na NoCodeDev a Nocode.tech.

Čo ponúka Outsystems Low-Code platform?

Outsystems low-code platform je jednou z popredných platforiem na vytváranie a spravovanie webových a mobilných aplikácií. Aplikácie sú vytvárané najmä vizuálnou formou, drag and drop funkciami, ale taktiež je možne doplniť vlastný kód v rôznych programovacích jazykoch (C#, Java, HTML, CSS či JavaScript)

Používateľ si vytvorí konto, ku ktorému má pridelený osobný Cloud v Outsystems platforme. Na ňom sú aplikácie uložené a pripravené pre deployment. Samotné vytváranie aplikácie prebieha v Outsystems Service Studiu, kde si môže zvoliť z už predpripravených vzorových aplikácií (1 – 2) alebo vytvoriť vlastnú aplikáciu od základu (3).

Obrázok 1 – Úvodná obrazovka pri vytváraní nového projektu

 

Obrázok 2 – Predpripravené aplikačné šablóny

 

Obrázok 3 – Voľba typu aplikácie, ktorú chce užívateľ vytvoriť

Užívateľ môže následne definovať dátový model (4), business logiku (5), procesy a grafické prostredie (6) aplikácie. Všetko z toho je možné vytvárať jednoduchými funkciami, programátorsky nadanejší môžu aj pomocou kódu – napríklad SQL pri práci s databázou, HTML a CSS pri vytváraní webovej aplikácie. To je veľká výhoda platformy – umožňuje spoluprácu dizajnérov a programátorov, ktorí by si v iných, tradičnejších prípadoch vývoja nemuseli úplne rozumieť ohľadom vzhľadu a funkcionality danej aplikácie.

Obrázok 4 – Ukážka dátového modelu vzorovej webovej aplikácie

 

Obrázok 5 – Ukážka jednej z logických funkcií vzorovej webovej aplikácie

 

Obrázok 6 – Ukážka grafického prostredia vzorovej webovej aplikácie

 

Outsystems Low-code platform je výbornou voľbou pre vytváranie webových stránok pre všetky typy zariadení, či už ide o e-commerce aplikácie, filmové databázy alebo akýkoľvek interný tool potrebný pre efektívnejšie fungovanie firmy. Umožňuje rýchle a efektívne vytvorenie aplikácie s minimálnou alebo dokonca žiadnou potrebou pre tradičné písanie kódu a zjednodušuje proces administrácie, keďže o mnoho z týchto vecí je postarané zo strany poskytovateľa. Viac o platforme a jej fungovaní sa môžete dozvedieť na webovej stránke Outsystems.

Dobré aj zlé – nevýhody má aj Outsystems platforma

Mohlo by sa zdať, že tento prístup k vývoju má minimálne či žiadne nevýhody. Do istej miery je to pravda, ale ako pri všetkom, aj tu sa ich zopár nájde. Jednou z nich môže byť aj grafické prostredie. Pre nováčikov alebo ľudí s minimálnymi skúsenosťami je takáto forma vývoja prístupnejšia, no dlhoroční vývojári zvyknutí na pozeranie sa do riadkov a riadkov tradičného kódu môžu mať problém s grafickým prostredím a môžu ho vnímať ako limitujúce. Niektorí ľudia jednoducho preferujú flexibilitu a možnosť robiť všetko od základu.

Za zmienku stojí aj fakt, že vďaka podobným technológiám sa výrazne redukuje počet ľudí potrebných na vytvorenie a údržbu takejto aplikácie. To, na čo by pri tradičnom prístupe bol potrebný malý tím, zvládnu bez problémov dvaja ľudia. Tu, samozrejme, existujú argumenty na oboch stranách. Pre firmu to predstavuje redukciu nákladov, avšak pre niektoré pozície to môže predstavovať značné zníženie pracovnej vyťaženosti. Aký názor na využívanie low-code platforiem máte vy?

Migrácia na SAP S/4HANA

Migrácia na SAP S/4HANA

SAP S/4HANA predstavuje najnovšiu generáciu SAP business produktov. Nie je to len upgrade predošlých balíčkov, ale úplne nový produkt postavený na výkonnej databáze SAP HANA. SAP S/4HANA prináša masívne zjednodušenia a inovácie pre moderné business procesy. Konvertovanie zo starších systémov na S/4HANA si preto vyžaduje prechod na SAP HANA databázu (ak ju zákazník ešte nepoužíva) a inštaláciu nového zjednodušeného kódu a adaptácií.

Aj napriek všetkým výhodám platformy S/4HANA množstvo zákazníkov stále váha nad migráciou. V mnohých prípadoch sú to aj obavy zo samotného prechodu. Spomínané nástroje a procesy, či už SAP Readiness Check, alebo FIT-GAP analýza, ktoré v Fpt Slovakia štandarde vykonávame, majú zákazníkovi pomôcť v rozhodovaní. Ako môžete vidieť na jednotlivých príkladoch, vďaka týmto analýzam dokážeme odhaliť úskalia, vyhnúť sa potenciálnym problémom a pripraviť tak zákazníka na samotný proces migrácie.

SAP Readiness Check, FIT-GAP analýza na stiahnutie

10 rokov vývoja elektromobility v FPT Slovakia

10 rokov vývoja elektromobility v FPT Slovakia

FPT Slovakia stojí za vývojom jadra platformy v oblasti elektromobility, ktorá je dnes témou každej významnej automobilky.

Na trhu je k dispozícii už pomerne dosť modelov elektro áut a nové stále pribúdajú. Konkurencia rastie a ceny postupne klesajú. Navyše 4 z 5 zákazníkov sa vyjadrujú, že neplánujú návrat späť ku spaľovaciemu motoru. Prechod na elektromobil je zároveň možnosťou, ako ekologicky a šetrne pristupovať k životnému prostrediu a využívať obnoviteľné zdroje energie.

Sme jednou zo spoločností, ktoré stoja za vývojom v tejto oblasti a aktívne prispievame k zelenšej budúcnosti.

Takéto novinky často nachádzajú uplatnenie v štátoch, akými sú Nemecko, USA, Francúzsko, UK a Japonsko. A pravé to, sú naše hlavné trhy. Naše projekty v oblasti elektromobility komplexne riešia problematiku okolo elektro áut. Ich nabíjanie, fakturáciu nabíjania, správu, až po samotnú platbu. Tieto riešenia aplikujeme nielen vo verejných, ale aj v súkromných dobíjacích staniciach.

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA = BUDÚCNOSŤ

“Kvôli ambicióznym cieľom Európskej Únie v oblasti emisií CO2 sa jednotlivé automobilky budú musieť čoraz viac preorientovať na výrobu elektromobilov. Sme špecialisti v IT a v energetike, v téme sa pohybujeme prakticky od založenia spoločnosti, čo znamená, že máme množstvo skúseností a skvelý tím. Našou misiou je zelená transformácia. Veríme, že práve IT, je jedeným zo spúšťačov efektívneho prechodu dopravy z využívania fosílnych palív na efektívne využívanie zelených energií,” povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

VÝVOJ SYSTÉMU PRE NABÍJACIE STANICE

Cieľom nášho projektu je vývoj systému pre nabíjacie stanice tak, aby sme zefektívnili celý proces od napojenia auta k nabíjačke, spustenia nabíjania, jeho monitorovania (napríklad cez mobilný telefón), až po platby pri dobíjaní́ elektromobilov. Pri vývoji využívame najnovšie technológie ako napríklad Java, Kotlin, Groovy, Angular, Microunaut, AWS, Docker, Kubernetes, Terraform a ďalšie.

KNOW HOW TRANSFER

Tím pozostáva z architektov, developerov a testerov. Platformu, ktorú sme pomohli navrhnúť, vyvinúť, a spravovať, neustále rozširujeme a vylepšujeme. Dostatočne veľký tím zabezpečuje, že noví členovia sa majú od koho učiť.

Na druhej strane očakávame, že prinesú do tímu nové nápady, kreativitu a chuť robiť veci, ktoré majú reálny dopad na našu budúcnosť“, povedal Dodan Vojtko.

AGILNÝ PRÍSTUP

Dokážeme mapovať všetky nabíjačky v meste či štáte. Proces vďaka viacerým inováciám vyzerá pomerne jednoducho. Užívateľ príde k nabíjačke, autentifikuje sa (napríklad cez mobilnú aplikáciu alebo RFID kartu) a automaticky spustí nabíjanie. Vyberie si spôsob úhrady a po nabití môže okamžite ekologicky jazdiť.

„Vývoj takto komplexnej platformy je prácou, pri ktorej je potrebné postupovať racionálne, ale aj vizionársky. Pracujeme agilne, vyvíjame softvér v dvojtýždňových fázach. Neustále ho testujeme, aby sme predišli chybám a priebežne overujeme, či napredujeme správnym smerom.“ Peter Chlebák, riaditeľ programu elektromobility v Fpt Slovakia.

PRIPOJ SA K NÁM

V súčasnosti máme viac ako 300 zamestnancov, rastieme a máme otvorené dvere pre ďalších skúsených IT špecialistov, vývojárov, ale aj študentov a nadšencov so záujmom o informačné technológie. Pre viaceré významné nadnárovné spoločnosti dodávame inovatívne riešenia a poskytujeme IT služby.

Na projekte elektromobility budeš pracovať v tíme vysoko špecializovaných IT profesionálov, developerov a testerov. Budeš vyvíjať mobilné aplikácie, alebo programovať systém, ktorý riadi proces nabíjania, spracováva dáta, zabezpečuje fakturáciu.

Viac k otvoreným pozíciám v oblasti emobilít nájdeš na:

Fullstack Developer for Electric Vehicles | Fpt Slovakia

Frontend Developer for EV | Fpt Slovakia

Java Developer for EV | Fpt Slovakia

Fullstack Developer with Angular 7 | Fpt Slovakia

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok napíš napíš na recruitment@fpt.sk

Doba informácií

Doba informácií

 

Technológie napredujú neuveriteľným tempom. Pred päťdesiatimi rokmi sme začínali malými krôčikmi s internetom, dnes je už dostupný takmer pre každého. S narastajúcou aklimatizáciou do informačnej doby, rastú aj požiadavky používateľov. Kedysi sa hudba zdieľala cez Bluetooth, alebo IrDA. Dnes sa už streamuje cez internet. Požívatelia čoraz viac vyžadujú, aby zariadenia v okolí boli pripojené na sieť a navzájom prepojené medzi sebou. Nastala doba IoT.  Firmy vyrábajúce zariadenia každého druhu sa ocitli pred výzvou, s ktorou sa museli popasovať.  

Ako pripojiť svoje zariadenia k internetu?  Ako bude prebiehať komunikácia s používateľom? Ako zabezpečiť bezpečie dát a bezpečnú komunikáciu? Ako riešiť manažment takýchto zariadení vo veľkom meradle? Aké ďalšie možnosti sa im vďaka internetu otvárajú? Aké nástrahy sa ešte pri implementácii skrývajú? 

Veľa firiem začalo od nuly a bojovali s každým problémom. Bohužiaľ neraz sa stávalo, že každú nepríjemnosť si museli odskákať koncoví používatelia. Riešenie bolo veľakrát neefektívne a vysoko nákladové.

Dalo by sa to urobiť inak?

Know-how

Predstavme si firmu, ktorá vyrába domáce spotrebiče. Napríklad chladničky. Donedávna chladnička potrebovala vykonávať dve, možno tri funkcie. Chladiť konštantnou teplotou a v samostatnej časti mraziť. Používatelia žiadali viac. A tak funkcionalitu obohatili o skupinu senzorov, ktoré monitorujú vlhkosť, námrazu, teplotu, otvorenie dverí a veľa iného. No konkurencia išla ešte ďalej a poskytla svojim zákazníkom mobilnú aplikáciu, ktorou vedeli chladničku ovládať a monitorovať jej aktivitu. Naša firma by si teda mohla najať „armádu“ programátorov, návrhárov a manažérov, ktorý jej vytvoria riešenie podobné konkurencii. No opäť si budú musieť prejsť pokusmi na zákazníkoch, ktorý jej to nemusia tolerovať. Doba dodania riešenia bude dlhá a nakoniec už môže byť zastarané. Presvedčiť zákazníkov pre práve túto voľbu bude ťažké, obzvlášť keď existuje konkurencia, ktorá si tým procesom už prešla.

Majú aj inú možnosť. Môžu využiť know-how inej spoločnosti, ktorá im pomôže implementovať pripojenie zariadenia k svojim zákazníkom.

Takáto spoločnosť už bude dobre vedieť, čo má robiť. Každé úskalia a výzvy už bude mať podchytené a bude vedieť ponúknuť efektívne riešenie šité na mieru.

A to je presne náš príbeh. Zákazníkovi pomáhame vytvoriť unikátny produkt, ktorý bude pomáhať iným spoločnostiam popasovať sa s pripojením do sveta internetu vecí. Toto cloudové riešenie bude poskytovať prepojiteľnosť zariadení k miliónom používateľov.

Ako na to

 

Riešenie pozostáva z troch častí. Cloud, Firmware, Clients.

Cloud

Úlohou Cloudu je sprostredkovať komunikáciu medzi používateľmi. Či už sa jedná o mobilné zariadenia so systémom ako Android a IOS, alebo hlasových asistentov ako Google Home a Alexa. Cloud okrem komunikácie, poskytuje aj manažment používateľov a zariadení, registráciu zariadení výrobcom, priraďovanie zariadení používateľom a veľa ďalšieho.

Z technického hľadiska je Cloud postavený na multiservice architektúre s využitím technológii Microsoft Azure. Servisy medzi sebou komunikujú využitím sprostredkovateľa správ Azure ServiceBus. Komunikácia priamo so zariadením je zabezpečená využitím Azure IoTHub a s klientami je možné komunikovať pomocou REST protokolu alebo pomocou WebSocket komunikácie prostredníctvom SignalR.

 

Firmware

Pozostáva z wifi čipu, ktorý musia výrobcovia zakomponovať do výrobného procesu zariadenia a samotného firmvéru, ktorým sa otvoria možnosti ovládania daného zariadenia cez internet. Výrobca sa nebude musieť zaoberať jeho fungovaním na pozadí, všetko bude sprostredkované priamo výrobcovi.

V prípade sprístupnenia novej funkcionality firmware podporuje OTA update, vďaka ktorému je možné prostredníctvom Cloudu aktualizovať firmware na zariadení.

 

Clients

Za klienta sa považujú mobilné aplikácie a hlasoví asistenti. Pre každého výrobcu bude vytvorená mobilná aplikácia na mieru podľa požiadaviek s dodržaním UX princípov a UI dizajnom ladiacim s dizajnom výrobcu. Aplikácia je vytváraná multiplatformovo s vyžitím React.Native, čím sa rapídne urýchľuje vývoj, a tým pádom aj znižujú náklady.

Pomocou Rest komunikácie je možné ovládať zariadenia aj s využitím hlasových asistentov, čím sa otvárajú dvere každému výrobcovi k miliónom aktívnych používateľov.

Celé riešenie je založené na bezpečnosti, škálovateľnosti a rozšíriteľnosti. Každá časť obsahuje zdieľanú funkcionalitu alebo jadro, ktoré je optimalizované a znovu použiteľné pri každej novej aplikácii pre nového výrobcu.

 

                       

Pripojenie zariadení výrobcov k miliónom používateľov

 

 

Riešenie odbremeňuje výrobcov od púšťania sa do niečoho, čomu sa primárne nevenujú. Túto problematiku prenechajú expertom v danej oblasti. Zároveň im to vytvára priestor na rozvíjanie vecí, ktorým sa skutočne rozumejú.

Vďaka tomuto unikátnemu riešeniu už výrobcovia nebudú musieť znovu objavovať koleso, ale rovno nasadnúť už na rozbehnutý vlak do sveta internetu vecí.

sk_SKSlovenčina