SAP BTP: ADMINISTRÁCIA

SAP BTP: ADMINISTRÁCIA

V ďalšom dieli nášho BTP mini seriálu sa budeme venovať administrácii tejto platformy.

Kedže pri BTP nehovoríme o jednoduchom samostatnom servise, ale o platforme združujúcej celú škálu samostatných, ale aj pridružených servisov, aplikácií a prepojení, aj adminstrácia tejto platformy je rozsiahla a má k dispozícii viacero nástrojov a spôsobov pre správu.

VŠETKO TO ZAČÍNA NOVÝM ÚČTOM

Administrácia pre nás v FPT neznamená len vstup do „rozohratého zápasu“, a teda prebratie správy existujúcich účtov a servisov (to flexibilne zvládame samozrejme tiež), ale začíname so zákazníkom od úplného začiatku – pri vytváraní prvotného účtu od poskytovateľa (SAP), zadefinovaní potrebných atribútov a rozplánovaní celej štruktúry.

Tento tzv. Onboarding nového zákazníka zahŕňa:

 • nastavenie globálneho účtu,
 • vytvorenie a nastavenie podúčtov,
 • nasadenie zabezpečenia účtov,
 • správu užívateľov a členov,
 • biznisovo orientované potreby – kvóty.
KAŽDÝ ADMIN MUSÍ MAŤ SVOJ TOOL

V BTP ich používame niekoľko, ale hlavným nástrojom BTP administrátora je SAP BTP Cockpit.

Pre naše „daily operation“ používame práve tento nástroj. Kedže využíva webové rozhranie a obsahuje prepracovné GUI, práca s ním je jednoduchá a vskutku intuitívna (hovorím po troch rokoch zvykania si a množstva zásadných updatov funkcionality 😊).

V Cockpite vytvárame účty/podúčty/priestory, pridávame nových užívateľov a následne im priraďujeme oprávnenia, nastavujeme verifikácie, vytvárame prepojenia na backend (či už on-premise systémy alebo databázy uložené v cloude), priradzujeme servisy a inštalujeme inštancie a aplikácie, aktualizujeme a pridávame certifikáty.

Ďalším najpoužívanejším nástrojom je CLI – Command Line Interface.

Rozhranie príkazového riadka je možné použiť na vytváranie alebo aktualizáciu podúčtov, správu autorizácie a prácu so službami a servismi. Ide o alternatívu ku SAP BTP Cockpitu pre všetkých používateľov, ktorí radi pracujú v termináli alebo chcú automatizovať operácie pomocou skriptov.

Pre interaktívnych používateľov je tu prihlásenie cez SSO, automatické dopĺňanie príkazov, ako aj niekoľko interaktívnych príkazov s výzvami.

Verzia pre BTP globálny účet:

Verzia pre konkrétne prostredie v rámci BTP – Cloud Foundry CLI:

Nakoniec spomeniem ešte možnosť použitia API pomocou SAP API Management:

Aplikačné programové rozhranie alebo API je rozhranie poskytované aplikáciou na interakciu s inými aplikáciami. Rozhrania API špecifikujú, ako si softvérové programy dokážu navzájom vymieňať informácie, aj keď sú navrhnuté a prevádzkované rôznymi organizáciami.

VŠETKO JE PREPOJENÉ

Ako som na začiatku spomínal, na BTP platformu sú naviazané ďalšie „sekcie“, ako napríklad:

 • Cloud Connector,
 • S/4 HANA cloud,
 • on-premise SAP HCM System,
 • SAP Analytics Cloud,
 • Succesfactors,
 • Integration Suite (SAP CPI – PI/PO).

Preto denne komunikujeme, spolupracujeme s inými oddeleniami spravujúcimi komponenty a servisy, ktoré nie sú priamo súčasťou BTP (rozumej správa v rámci jednej konzoly – cockpitu). Keďže však všetko spadá pod jednu platformu, sekcie sú prepojené cez rôzne konektory a rozhrania, ktoré vytvárajú vzájomnú koexistenciu.

Predchádzajúci článok: Úvod do SAP BTP.

Rola testera v AGILE tíme

Rola testera v AGILE tíme

Významným trendom vo vývoji softvéru aj naďalej ostáva agilný prístup, kde je rola testera postupne vytláčaná z agilných tímov. Naopak, od roly developera sa v rámci agilného tímu očakáva jej rozšírenie aj na oblasť testovania, a teda preberanie úloh testera.

Je snaha, aby ľudia pracujúci na projekte boli súčasne developermi aj testermi, a disponovali tzv. developerˈs skills and testerˈs mindset.

MINDSET DEVELOPER vs. TESTER

Známym faktom však ostáva, že mindset developera a testera sa navzájom líšia, čo možno pozorovať v každej fáze SDLC (Software Development Life Cycle). Zatiaľ čo developer si kladie otázky: ˈAko by som to naprogramoval? Ako to spraviť, aby to fungovalo?ˈ, tester sa pýta: ˈČo sa môže pokaziť? Kde môžu byť slabé miesta?ˈ a na produkt sa pozerá z pohľadu užívateľa.

Znižovanie počtu ľudí v tímoch a obmedzený čas vyhradený na testovanie majú často za následok, že testovanie softvéru sa robí len povrchne. Developerovi chýba priestor na dôkladnejšie testovanie.

Pri menších nárokoch na testovanie sa znižuje kvalita produktu a zvyšuje sa počet chýb (bugov) a bug fixov počas jedného sprintu. Následne si projektoví manažéri začnú uvedomovať potrebu zvýšenia kvality a k projektu sú prizvaní špecializovaní testeri. Kvalifikovaní testeri vďaka svojmu kreatívnemu prístupu, praktickému uchopeniu produktu a logickému uvažovaniu zabezpečia aj pri agilnom vývoji nezávislú kontrolu kvality na výstupe.

Kým developer prioritne vykonáva Unit testy a testuje malé fragmenty, tester sa sústreďuje na testovanie funkcionalít a integračné testovanie. Testuje skôr procesne. Rozumie požiadavkám zákazníka, súvislostiam a produktu ako celku.

Nasadenie nezávislého testingu ešte pred uvedením produktu do produkcie minimalizuje riziko, odhalí a odfiltruje chyby,  zistí vhodnosť SW pre produkciu, a tým šetrí čas aj peniaze.

Akceptácia rozdielností v myslení developerov a testerov je esenciálna pre dobre fungujúce tímy. Rozdielne prístupy pomáhajú nájsť najlepšie riešenia a vedú k dodaniu spoľahlivého produktu spĺňajúceho požiadavky zákazníka. Len spolupráca ruka v ruke medzi testerom a developerom, vzájomné porozumenie a objektívny feedback garantujú zabezpečenie najlepšej kvality produktu.

EXISTUJE IDEÁLNE RIEŠENIE?

Ideálne riešenie, rozdelenie rolí a počet ľudí v tíme sa stále hľadajú. Závisí od kvality ľudí pracujúcich na projekte a časových limitoch – do akej miery dokážu developeri zabezpečiť dodanie finálneho produktu v dostatočnej kvalite. S určitosťou sa však dá povedať, že manuálne testovanie a rola testera je významná a nedá sa vylúčiť ani pri AGILE prístupoch.

 

 

5 dôvodov, prečo pracovať v spoločnosti Fpt Slovakia pre ServiceNow

5 dôvodov, prečo pracovať v spoločnosti Fpt Slovakia pre ServiceNow

Láka vás perspektíva skvelej kariéry? Technologická platforma ServiceNow pre vás môže byť tou pravou voľbou. Zahŕňa sadu nástrojov pre potreby riadenia a správy celopodnikových procesov a kvalifikovaných odborníkov je nedostatok.

Vo všeobecnosti dokáže ServiceNow zjednodušiť všetky byrokratické procesy a vo výraznej miere tak uľahčiť biznis. Ponúka kompletný servis, ktorý prináša pridanú hodnotu pre zákazníka, optimalizáciu a automatizáciu využitím ITIL procesov. Obmedzuje papierovanie, automatizuje a uľahčuje prácu. Viac o tejto téme hovorí náš predchádzajúci príspevok.

Platforma ServiceNow sa diverzifikovala na päť hlavných služieb, ktoré zahŕňajú IT, bezpečnosť, poskytovanie HR služieb, zákaznícky servis a aplikácie. Je to integrované cloudové riešenie, ktoré spája všetky tieto služby do jedného celistvého systému.

Pokiaľ ešte stále váhate, tu je pätica dôvodov, prečo by ste mali zvážiť presun kariéry práve do ServiceNow.

Nedostatok odborníkov

Kvalifikovaných odborníkov, ktorí ovládajú komplexne všetky aspekty platformy ServiceNow, je na trhu práce akútny nedostatok. Dopyt po nich prudko narastá a  to pretrvá aj do budúcnosti nakoľko platforma rapídne mohutnie.

Vysoké platové ohodnotenie

Vzhľadom na nárast dopytu po odborníkoch na ServiceNow sa platové podmienky priamo úmerne zvyšujú a v porovnaní s obdobnými pozíciami predstavujú nadpriemer.

Sľubná kariéra

Služba ServiceNow naberá na sile a vďaka vysokej miere prijatia veľmi rýchlo rastie. Jej rastúca popularita a uprednostňovanie platformy Now pred náprotivkami z nej robí stabilnú kariérnu voľbu. Dopyt sa zrýchľuje spolu s popularitou. S tým prichádza stabilita používania platformy a požiadavky na odborníkov, ktorí ich dokážu zvládnuť. Kariérny postup v tejto oblasti je preto zaručený.

Certifikačné cesty

ServiceNow má väčšinou tri certifikačné cesty – certifikovaného administrátora, certifikovaného implementačného špecialistu a certifikovaného aplikačného developera (vývojára). Môžete však tiež získať certifikácie pre konkrétne produkty na každej certifikačnej ceste, stať sa administrátorom ServiceNow, developerom, technickým konzultantom, architektom a podobne.

Rozšírené zručnosti a znalosti

ServiceNow vám umožňuje efektívne využívať váš plný potenciál. Napríklad pozícia developera ServiceNow z vás urobí odborníka, ktorý je vyškolený a zručný v rôznych aspektoch navrhovania, vývoja a implementácie riešení založených na technológiách ServiceNow. Takéto osoby sú často zodpovedné za identifikáciu požiadaviek a vytváranie technických riešení.

Pridanou hodnotou je i skutočnosť, že spoločnosť Fpt Slovakia zabezpečuje tiež mentorstvo juniorov a nových kolegov čaká multikultúrne a multijazyčné prostredie.

Uvažujete o kariére v oblasti ServiceNow? Tak neváhajte a pozrite si naše otvorené pozície.

Autor: Veronika Staruchová, Senior ServiceNow Business Consultant a Tibor Gujdán, Head of ServiceNow Solutions

Túžite po skvelej kariére? Fpt Slovakia obsadzuje pozície pre platformu ServiceNow

Túžite po skvelej kariére? Fpt Slovakia obsadzuje pozície pre platformu ServiceNow

ServiceNow je technologická platforma, ktorá zahŕňa sadu nástrojov pre potreby riadenia a správy celopodnikových procesov. Pomáha spoločnostiam spravovať digitálne pracovné toky pre podnikové operácie.

Vo všeobecnosti dokáže zjednodušiť všetky byrokratické procesy a vo výraznej miere tak uľahčiť biznis. ServiceNow vznikol v roku 2004 ako konkurencia veľkým hráčom typu IBM či Hewlett Packard. Hlavnou výhodou tejto platformy je skutočnosť, že ide o kontentný systém, ktorý sa vo svojej platforme snaží zahrnúť širokú škálu toho, čo môže obchod alebo podnik potrebovať.

„Množstvo podobných produktov ponúka len čiastkové služby, zatiaľ čo ServiceNow je komplexný. Snaží sa poskytovať užívateľovi služby tak, aby na vyriešenie problému nepotreboval milión toolov/nástrojov.A hoci sa stále točí okolo IT service manažmentu, v súčasnosti už zahŕňa aj širokú škálu predefinovaných aplikácií, akými sú napríklad agile development alebo projektový manažment, či môžnosť vytvoriť vlastné moduly a aplikácie, vizualizácie či portály,“ objasňuje Veronika Staruchová, Senior Business Consultant.

Automatizácia a uľahčenie

Platforma ServiceNow ponúka kompletný servis, ktorý prináša pridanú hodnotu pre zákazníka, optimalizáciu a automatizáciu využitím ITIL procesov. Obmedzuje papierovanie, automatizuje a uľahčuje prácu.

Medzi aktuálnych klientov Fpt Slovakia využívajúcich ServiceNow patria napríklad veľký energetický gigant spoločnosť EON či líder na trhu v USA v oblasti multimédií a IT riešení. Aktuálne v spoločnosti pôsobí tím ServiceNow špecialistov a bude sa rozrastať. V Košiciach sa v najbližšej dobe obsadzuje 5 juniorských a seniorských pozícií.

Hľadajú sa juniori i seniori

Pracovná ponuka je to naozaj atraktívna.

„Na trhu je množstvo programátorov, ktorí sa od začiatku zahĺbia do jednej konkrétnej technológie a keď ju obsiahnu, dosiahnu svoj vrchol a vyhoria. V prípade ServiceNow obsiahne programátor množstvo technológií naraz, čakajú ho neustále výzvy a maximálna rôznorodosť,“ naznačuje Veronika.

Za povšimnutie tiež stojí skutočnosť, že nástupné platy pre developerov ServiceNow sú naozaj slušné, spoločnosť Fpt Slovakia zabezpečuje i mentorstvo juniorov a kariéra v spoločnosti je sľubná a rýchla.

Viac k otvoreným pozíciám v oblasti ServiceNow nájdeš na:

Junior ServiceNow Developer

Junior JavaScript Developer

SAP Business Technology Platform

SAP Business Technology Platform

PLNOHODNOTNÉ CLOUD-PLATFORMOVÉ RIEŠENIE OD SAP? ÁNO, SAP BTP JE TOHO DÔKAZOM!

SAP Business Technology Platform (BTP) nie je žiadna novinka. Je k dispozícii už niekoľko rokov. Zo začiatku obyčajná cloudová služba tento rok prechádza veľkou transformáciou na integrovanú platformu, ako jadro pre inteligentný podnik.

Pripravili sme pre teba „mini seriál”, v ktorom predstavíme túto platformu pre podnikové SAP riešenia. Postupne si rozoberieme Administráciu, Development, Architektúru a DevOps v SAP BTP.

ČO VŠETKO PONÚKA SAP BTP

SAP BTP je kolekcia aktív. Zákazníci vďaka nej môžu dosiahnuť agilitu, obchodnú hodnotu a neustále inovácie prostredníctvom integrácie, údajov k hodnote a rozšíriteľnosti všetkých aplikácií a dátových aktív od spoločnosti SAP a tretích strán.

Jej základ tvorí databázová súčasť v podobe SAP HANA s prediktívnou analýzou. Ďalšími komponentmi sú inteligentné technológie ako robotická automatizácia procesov RPA, strojové učenie a umelá inteligencia. Nakoniec integrácia a vývoj aplikácií spolu s multi-rozšíriteľnosťou.

DATABASE AND DATA MANAGEMENT

V tejto sekcii je k dispozícii široké spektrum systémov na správu databáz in-memory, ktoré zabezpečujú súlad a optimalizujú ukladanie a analýzu. In-memory databáza umožňuje prístup k údajom v reálnom čase a ponúka podporu pre rôzne typy a modely údajov.

 • SAP HANA je stĺpcovo orientovaná in-memory databáza, ktorá spúšťa pokročilú analytiku spolu s vysokorýchlostnými transakciami v jednom systéme. Umožňuje spracovávať obrovské množstvá údajov s takmer nulovou latenciou. SAP HANA Ponúka:
  • online analytické spracovanie (OLAP)
  • online transakčné spracovanie (OLTP)
  • on-premise
 • SAP HANA Cloud je plne spravovaná in-memory cloudová databáza ako služba (Database as a Service) Servis ponúka:
  • cloudový dátový základ pre SAP BTP
  • SAP HANA engine
  • cloudové alebo hybridné nasadenie

Obr: porovnanie spravovania oboch platforiem.

 •  
 • SAP ASE (Adaptive Server Enterprise) servis ponúka:
  • vysoko výkonný SQL databázový server
  • rýchle a spoľahlivé online spracovanie transakcií (OLTP)
 • SAP IQ je systém správy relačných databáz, ktorý okrem iného:
  •  slúži pre analytické úlohy veľkých súborov údajov
  •  je SQL štandardizovaný
 • SAP Data Intelligence je komplexné riešenie pre správu údajov, ktoré ponúka:
  • pripojenie k akýmkoľvek údajom skrz celú podnikovú štruktúru
  • transformáciu a rozšírenie údajov medzi dátovými typmi
  • robustný, prahľadávateľný katalóg údajov
ANALYTICS

Riešenia pre analýzu pomáhajú vytvárať prehľady v reálnom čase prostredníctvom strojového učenia, umelej inteligencie, obchodného spravodajstva a rozšírenej analýzy. Prehľady umožňujú analyzovať minulé a súčasné situácie a simulovať budúce scenáre. Sekcia Analytics ponúka napríklad:

 • SAP Analytics Cloud
  • zjednotené BI
  • rozšírená analýza
  • podnikové plánovanie
 • SAP Data Warehouse Cloud – analytický a personálne riadený moderný dátový sklad ako služba, prispôsobený pre podnik a IT.
APPLICATION DEVELOPMENT AND INTEGRATION
 • SAP Integration Suite – integračná platforma ako služba (iPaaS), umožňuje používateľom implementovať projekty integrácie dát, aplikácií, API a procesov zahŕňajúce akúkoľvek kombináciu cloudových a lokálnych koncových bodov.
 • SAP Extension Suite – predkonfigurované služby a nástroje na zjednodušenie vývoja, správu a automatizáciu aplikácií bez prerušenia základných aplikácií.
  • služby a šablóny pripravené na použitie a rýchlejší vývoj
  • vývojové nástroje s low-code a pro-code
  • jednoduchá správa životného cyklu aplikácií, oddelením ich rozšírení
INTELLIGENT TECHNOLOGIES
 • SAP Intelligent Robotic Process Automation (RPA) – automatizácia opakujúcich sa manuálnych procesov vytváraním, plánovaním, správou a monitorovaním inteligentných robotov.
  • vizuálny dizajn pracovných tokov podporovaných robotmi
  • API, ktoré sú určené na zlepšenie výkonu a kontinuity robotov
  • automatizácia s vopred pripravenými robotmi pre softvér SAP
 • SAP Internet of Things (IoT)
  • služba na vytváranie aplikácií IoT a integráciu do podnikových aplikácií
  • veľké dáta, ktoré sú zabudované a spravované
  • údaje o IoT obohatené o obchodný kontext, pravidlá a integračný rámec založený na udalostiach
  • analytické služby so živou integráciou do SAP Analytics Cloud
SAP UŽ NIE JE UZAVRETÝ SYSTÉM

SAP sa presunul do cloudu a ponúka rozsiahle možnosti nielen pre nových, ale predovšetkým pre svojich existujúcich zákazníkov.

Už to nie je uzavretý systém s úzkymi mantinelmi, ale dostupná online platforma koexistujúca s tretími stranami, využívajúca open-source podklad.

Zastúpené tu nájdete: integráciu, rozšíriteľnosť, rozsiahle spracovanie real-time dát a ich analýzu, vyhodnocovanie pomocou vizualizácií, inteligentné plánovanie a samozrejme nesmie chýbať umelá inteligencia.

Vďaka SAP BTP nie je potrebné presúvať všetko okamžite do cloudu, je tu možnosť hybridnej služby, kde môže zákazník naďalej využívať svoje on-premise riešenia a prepojiť ich s novými inteligentnými a vysoko výkonnými cloud službami.

To všetko prepojené v jednej platforme – Business Technology Platform.

DevOps nie je novinka

DevOps nie je novinka

Internet je plný informácii o téme DevOps, neexistuje však unifikovaný postup, ako sa k nej správne priblížiť. Každý prípad je iný a každá spoločnosť má iné potreby. Nazrime aj my trochu bližšie.

SHARED OWNERSHIP

Pod pojmom „DevOps“ rozumieme takú kultúru multidisciplinárneho systémového inžinierstva, ktorej úlohou je bližšie unifikovať vývoj softvéru s jeho prevádzkou. A to bolo aj hlavnou motiváciou na vznik DevOps. Má poskytnúť rýchlejšie a lacnejšie dodanie softvéru pri adekvátnej kvalite. Diverzita tímu a integrácia všetkých členov prispievajú k lepšej spolupráci a rýchlejšiemu dodaniu softvéru jeho používateľom. Samozrejme, nezaobíde sa to bez „Agile mindset-u“, ktorý môžeme podporiť napríklad využitím Scrum frameworku.

Určite ste postrehli, že súčasťou DevOps je použitie rôznych softvérových nástrojov na orchestráciu infraštruktúry, kolaboráciu, automatizáciu rôznych procesov či samotného nasadenia softvéru. Nesmieme zabudnúť na cloud a rôzne cloudové nástroje, kontajnerizáciu, verziovanie kódu či monitorovanie aplikácií. DevOps nie je len skupina nástrojov, ale filozofia, ktorá spája ľudí a vytvára štruktúru myslenia propagujúcu „shared ownership“.

DevOps JE NAJMÄ O KOMUNIKÁCII

DevOps vytvára kontinuálny komunikačný kanál od počiatočnej idey, cez development, testovanie, až po nasadenie do produkcie. Takáto reťaz poskytuje dostatočný priestor na spätnú väzbu („feedback loop“), čo sa v konečnom dôsledku premietne do produktu s vyššou kvalitou.

Medzi kľúčové faktory úspechu patrí dostatočný priestor pre spoluprácu, expertíza v rámci tímu a zodpovednosť za celý proces dodania softvéru. Veľmi kľúčová je automatizácia v čo najväčšom rozsahu, samozrejme v prípade, ak má zmysel a prináša benefit. Dôležitá je aj orientácia na potreby zákazníka, neustále zlepšovanie sa a priestor na poučenie sa zo zlyhania a chýb.

Hovorí sa, že DevOps je len „Agilita na steroidoch“ a agilita je o ľuďoch. Ide o prirodzené rozšírenie agilného vývoja softvéru, DevOps posúva myšlienku multidisciplinárneho tímu ďalej. Ako napríklad o operatívou, a tým poskytuje ďalšie možnosti na získanie spätnej väzby v každom kroku vývoja produktu.

ÚSPECH DevOps ZÁVISÍ OD CELÉHO TÍMU, NIELEN OD ZRUČNOSTÍ JEDNÉHO ČLOVEKA

V dnešnej dobe sa kultúru DevOps-u pokúša zaviesť veľa organizácií. Úspech závisí od celého tímu, nielen od zručností jedného človeka. Za doručenie kvalitného softvéru a jeho následnú prevádzku a údržbu sú zodpovední všetci zainteresovaní

DevOps nie je novinka, veď Patrik Debois prišiel s touto myšlienkou už v roku 2009. Neustále sa však vyvíja a dnes už existujú rôzne ďalšie varianty a rozšírenia, ako napríklad DevSecOps a NoOps či GitOps.

Ak vás táto téma zaujala, odporúčame najprv získať všeobecný prehľad o DevOps-e a premyslieť si, čo by ste vďaka nemu v rámci vašej organizácie radi dosiahli. Následne sa môžete pustiť do náboru nových zamestnancov a dosahovania stanovených cieľov. Držíme palce!

sk_SKSlovenčina