Obľúbený nástroj test automatizérov – Cypress

Obľúbený nástroj test automatizérov – Cypress

Určite sa vám už neraz stalo, že ste si z chuti ponadávali na pracovné nástroje, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou vašej každodennej práce. Tak ako mäsiar potrebuje ostrý nôž, kuriér pojazdnú dodávku či murár kvalitnú maltu, aj vývojár automatizovaných testov potrebuje mať to pravé orechové – nástroj, ktorý správne sadne na testovaný objekt a dennú prácu.

Niežeby pôvodný nástroj našich „automatizérov“ neplnil svoju úlohu, práve naopak, pár rokov dozadu bol ideálnym riešením. Ale ako to už niekedy býva, plynúcimi rokmi sa z nástroja vytratila efektivita. V nasledujúcich riadkoch by sme vám radi sprostredkovali naše začiatky, ako aj samotný priebeh migrácie našej pôvodnej „backendovej“ test automatizácie založenej na Micro Focus UFT do aktuálne veľmi známeho a komunitou obľúbeného nástroja – do Cypressu.

INOVAČNÉ PIATKY DALI ZELENÚ NOVÉMU NÁSTROJU

Štartovacou čiarou pre Cypress sa stal formát tzv. inovačných piatkov. Prvý koncept testu navrhnutého v tomto nástroji vznikol práve na takomto workshope, ktorý sa na našom projekte organizuje pravidelne raz za štvrťrok. Témy sú zozbierané vopred, pričom zapojiť sa môže každý, a to vlastným nápadom či pridaním sa k už existujúcej myšlienke a skupine, ktorá potom túto ideu rozvíja a pracuje na prvotnom pilotnom riešení.

Niekoľkí ľudia zapojení do projektu považovali Cypress za vhodnú alternatívu už dlhší čas. Dokonca ho developeri jedného zo „Scrum“ tímov začali aj izolovane používať, no väčšina testerov stále používala pôvodný nástroj. Postupne k jednému tímu pribudli ďalšie štyri, takže nový nástroj získaval čoraz väčší priestor.

PROCES A DÔVODY VÝBERU

Migrácia bola špecifická a jedinečná v tom, že v nej boli zapojené iba tímy venujúce sa aplikačnej vrstve systému. Náš projekt je pomerne veľký a v rámci neho sa väčšina ľudí venuje funkčnému a integračnému testovaniu jednej alebo viacerých mikroservisov (Spring Boot). Preto bolo potrebné vybrať univerzálny nástroj určený pre test automatizáciu. A hoci je Cypress prezentovaný najmä ako UI nástroj, nechýbajú mu ani prvky, ktoré umožňujú pokryť celý procesný tok, a to od databázy cez REST servis, „messaging“, SOAP komunikáciu až po spomínanú webovú prezentačnú vrstvu.

Navyše, Node JS, v ktorom je Cypress osadený, poskytuje modularitu pomocou NPM, čo je verejný manažér balíčkov pre JavaScript poskytujúci širokú paletu rozšírení. Ako testerom aplikačnej vrstvy sa nám núkala možnosť „zneužitia“ jedného z unit test nástrojov našich developerov, no rozhodli sme sa udržať decentralizované nastavenie projektu. To v praxi znamená, že ako vývojári automatizovaných testov sme boli čiastočne oddelení, a to aj napriek úzkemu kontaktu s našimi tímami (najmä developermi).

PRÍPRAVA ZÁKLADNÝCH FUNKCIONALÍT

Pri príprave Cypressu na netypickú rolu nástroja na testovanie webových služieb sa objavilo už od začiatku niekoľko otázok, na ktoré sme potrebovali nájsť vhodné odpovede.

KOĽKO SEPARÁTNYCH PROJEKTOV POUŽIJEME?

V prípade, ak sa jedná o malú a jednoduchú aplikáciu, je riešenie veľmi jednoduché, a to jeden Cypress projekt na všetko. Naša situácia však bola odlišná. Nakoľko každý z mikroservisov predstavuje samostatnú aplikáciu s množstvom funkcionalít, mohol by nastať problém so zdieľaním kódu, ak by sme vytvorili osobitný Cypress projekt pre každý z nich. Navyše, práca by sa spomalila, pretože každý tím spravuje viacero mikroservisov, a tak by tester musel neustále prepínať projekty.

Uvažovali sme aj nad opačným prístupom, a to vytvoriť jeden veľký globálny repozitár so všetkými testami pre 20+ mikroservisov. Konečným riešením však bola stredná cesta. Aplikácie sme rozdelili do klastrov, ktoré dostali dedikovaný Cypress projekt. V praxi to teda vyzerá tak, že každý tím má jeden repozitár, pretože sa stará o skupinu „backend“ aplikácií, ktoré majú spoločného technického menovateľa.

AKO RIEŠIŤ REPORTY, KTORÉ CHCEME NIEKDE ULOŽIŤ A ARCHIVOVAŤ?

Ako test manažment nástroj sme používali ALM, ktorý je kompatibilný s UFT, avšak ťažko integrovateľný so Cypressom. Dočasne sme teda zvolili cestu pre vytváranie reportov pomocou knižnice Mochawesome, ktorá po exekúcii testov vygeneruje HTML report. Tie ukladáme na Gite spolu s testami v osobitnom priečinku a report neskôr pripojíme k danej user story pomocou linku.

IMPLEMENTOVAŤ CI/CD HNEĎ ALEBO NESKÔR?

V dnešnej dobe je integrácia automatizovaných testov do „CI/CD pipeline“ veľmi populárna, no napriek tomu sme sa rozhodli ju na našom projekte nateraz nepoužiť. Hlavným dôvodom je spôsob testovania kódu našimi developermi. Okrem unit testov tvoria aj tzv. systémové testy, ktoré sú integrované v „build pipeline“. Tie sú veľmi podobné našim funkčným testom, no v porovnaní s nimi používajú menšie množstvo testovacích scenárov. Preto sme sa rozhodli ďalšiu testovaciu vrstvu neaplikovať.

AKO PRISTUPOVAŤ K MYSQL DATABÁZAM?

Pre jednoduchý prístup sme použili NPM balíček “mysql”.

AKO VZÁJOMNE ZDIEĽAŤ URL ADRESU, PRIHLASOVACIE A PRÍSTUPOVÉ ÚDAJE?

Využili sme existujúci konfiguračný server, ktorý slúžil najmä Spring Boot aplikáciám. Pristupujeme k nemu  pomocou ďalšieho NPM balíčka (“cloud-config-server”), čím máme neustále k dispozícii všetky potrebné prístupové údaje, ktoré sú v prípade zmeny aktualizované našimi developermi.  

PROCES VZDELÁVANIA A MIGRÁCIA

Po vyriešení technických záležitostí sme začali so zdieľaním vedomostí a plánovaním migrácie. Proces vzdelávania a zdieľania know-how nám šiel veľmi dobre, a to aj napriek tomu, že sme dovtedy prakticky na 90 % využívali prostredie s minimálnym použitím kódu. Vývojári automatizovaných testov si na Cypress pomerne rýchlo zvykli. Plán migrácie bol však o čosi náročnejší. Už od začiatku sme tušili, že s takým množstvom testov nebude vykonanie migrácie rýchle a jednoduché, nakoľko je Cypress technologicky úplne odlišný nástroj. A tak nám neostávalo nič iné, ako začať plánovať postupnú manuálnu migráciu jedného testu po druhom. Čísla prekvapili všetkých. Testov bolo veľa, preto každý tím dostal priestor, aby optimalizoval množstvo tých svojich a odhadol čas migrácie. Na základe odhadu všetkých tímov sme sa rozhodli, že budeme migrovať postupne štvrťrok za štvrťrokom a popritom budeme vyvíjať aj nové testy.

Samotná migrácia prebehla plynulo a momentálne už UFT využívame len na to, aby sme z pôvodného testu získali potrebné informácie na vytvorenie nového už v Cypresse.

POHĽAD DO BUDÚCNOSTI

Postupom času sme zistili, že nie každé naše rozhodnutie bolo správne. Napríklad oddelením repozitárov sme spôsobili to, že každý vývojár automatizovaných testov sa uberá vlastnou implementáciou riešenia v Cypresse. Najdôležitejšie však je, že celková situácia je podstatne lepšia, ako bola v čase využívania pôvodného nástroja na automatizáciu testov. Cypress je omnoho efektívnejší a jeho najväčším prínosom je úspora času.

Autor: Jozef Kováč

Konfigurácia nástroja XAMS pre oblasť SAP v rukách FPT

Konfigurácia nástroja XAMS pre oblasť SAP v rukách FPT

Aké nástroje sú pre firmy najzaujímavejšie? Predsa tie, ktoré šetria nielen náklady, ale aj čas zákazníka a ich funkcionality prekonajú všetky očakávania. Jedným z takých je aj šikovný software XAMS od firmy Xiting, ktorý pomáha spoločnostiam pri ochrane a zabezpečení dát automatizovaním cenovo nákladných a časovo náročných úloh. Sme právom hrdí, že na konfigurácii tohto užitočného nástroja XAMS – Xiting Authorizations Management Suite pre nášho významného  zákazníka, sa podieľali aj naši kolegovia z tímu autorizácií SAP AuthorisationABS. 
Čo XAMS vlastne ponúka? 

XAMS prichádza s jednoduchšou SAP bezpečnosťou, a teda s praktickým riešením autorizačných projektov, redizajnom a správou autorizačných rolí, rôznorodými analýzami a tvorbou SAP bezpečnostných konceptov v rôznych moduloch. V rámci autorizácie si dokáže zákazník nakonfigurovať rôzne oblasti, ako napríklad rola dizajnéra, architekta či profilovača. 

Výhodou nástroja XAMS je expresné vytvorenie užívateľov či aktivácia „firefighter“ užívateľov. Zaujímavosťou je aj možnosť vytvorenia užívateľa a autorizácií presne podľa špecifických potrieb.  

Najvyužívanejšie funkcie XAMS 

Prostredníctvom XAMS môžeme vytvoriť 1 užívateľa, avšak zároveň sa na pozadí vytvorí ďalší užívateľ so SAP ALL profilom, aby nástroj dokázal sledovať jeho prácu na systéme a vytvoriť tak report autorizácií. Na základe týchto dát XAMS navrhne a priradí používateľovi trvalú rolu, pričom vezme do úvahy aj SoD konflikty. Vytvorenie rolí je potom záležitosťou iba niekoľkých klikov a nie je potrebná ďalšia analýza, keďže všetky potencionálne hrozby a riziká sa zobrazia.  

Naši kolegovia sledujú pre zákazníkov aj týždenné reporty autorizácií, ktoré vyhodnotia napríklad SoD konflikty. Funkcia role „profilovač“ ukáže, ktoré profily je potrebné aktualizovať a jedným klikom ich aj aktualizuje. Pomocou XAMS nástroja vytvárame aj dátových používateľov, ktorí dostávajú konštantné oprávnenie na 3 mesiace a aktivujú si ho iba v prípade potreby prenosu dát. 

Samozrejmosťou tohto nástroja sú aj rozsiahlejšie funkcie, na základe ktorých dokážu spoločnosti jednoducho, no zároveň účinne zabezpečovať ochranu dát. Nespornou výhodou je, že spoločnosť Xiting pri zakúpení licencie poskytuje aj rôzne manuály a podporu pri implementácii softwaru k existujúcim SAP systémom.

V nasledujúcom grafe vidíme rôzne oblasti, ktoré si vie zákazník nakonfigurovať v rámci autorizácie.

zdroj: Xiting – Your Expert for SAP Security

SAP BTP: ADMINISTRÁCIA

SAP BTP: ADMINISTRÁCIA

V ďalšom dieli nášho BTP mini seriálu sa budeme venovať administrácii tejto platformy.

Kedže pri BTP nehovoríme o jednoduchom samostatnom servise, ale o platforme združujúcej celú škálu samostatných, ale aj pridružených servisov, aplikácií a prepojení, aj adminstrácia tejto platformy je rozsiahla a má k dispozícii viacero nástrojov a spôsobov pre správu.

VŠETKO TO ZAČÍNA NOVÝM ÚČTOM

Administrácia pre nás v FPT neznamená len vstup do „rozohratého zápasu“, a teda prebratie správy existujúcich účtov a servisov (to flexibilne zvládame samozrejme tiež), ale začíname so zákazníkom od úplného začiatku – pri vytváraní prvotného účtu od poskytovateľa (SAP), zadefinovaní potrebných atribútov a rozplánovaní celej štruktúry.

Tento tzv. Onboarding nového zákazníka zahŕňa:

 • nastavenie globálneho účtu,
 • vytvorenie a nastavenie podúčtov,
 • nasadenie zabezpečenia účtov,
 • správu užívateľov a členov,
 • biznisovo orientované potreby – kvóty.
KAŽDÝ ADMIN MUSÍ MAŤ SVOJ TOOL

V BTP ich používame niekoľko, ale hlavným nástrojom BTP administrátora je SAP BTP Cockpit.

Pre naše „daily operation“ používame práve tento nástroj. Kedže využíva webové rozhranie a obsahuje prepracovné GUI, práca s ním je jednoduchá a vskutku intuitívna (hovorím po troch rokoch zvykania si a množstva zásadných updatov funkcionality 😊).

V Cockpite vytvárame účty/podúčty/priestory, pridávame nových užívateľov a následne im priraďujeme oprávnenia, nastavujeme verifikácie, vytvárame prepojenia na backend (či už on-premise systémy alebo databázy uložené v cloude), priradzujeme servisy a inštalujeme inštancie a aplikácie, aktualizujeme a pridávame certifikáty.

Ďalším najpoužívanejším nástrojom je CLI – Command Line Interface.

Rozhranie príkazového riadka je možné použiť na vytváranie alebo aktualizáciu podúčtov, správu autorizácie a prácu so službami a servismi. Ide o alternatívu ku SAP BTP Cockpitu pre všetkých používateľov, ktorí radi pracujú v termináli alebo chcú automatizovať operácie pomocou skriptov.

Pre interaktívnych používateľov je tu prihlásenie cez SSO, automatické dopĺňanie príkazov, ako aj niekoľko interaktívnych príkazov s výzvami.

Verzia pre BTP globálny účet:

Verzia pre konkrétne prostredie v rámci BTP – Cloud Foundry CLI:

Nakoniec spomeniem ešte možnosť použitia API pomocou SAP API Management:

Aplikačné programové rozhranie alebo API je rozhranie poskytované aplikáciou na interakciu s inými aplikáciami. Rozhrania API špecifikujú, ako si softvérové programy dokážu navzájom vymieňať informácie, aj keď sú navrhnuté a prevádzkované rôznymi organizáciami.

VŠETKO JE PREPOJENÉ

Ako som na začiatku spomínal, na BTP platformu sú naviazané ďalšie „sekcie“, ako napríklad:

 • Cloud Connector,
 • S/4 HANA cloud,
 • on-premise SAP HCM System,
 • SAP Analytics Cloud,
 • Succesfactors,
 • Integration Suite (SAP CPI – PI/PO).

Preto denne komunikujeme, spolupracujeme s inými oddeleniami spravujúcimi komponenty a servisy, ktoré nie sú priamo súčasťou BTP (rozumej správa v rámci jednej konzoly – cockpitu). Keďže však všetko spadá pod jednu platformu, sekcie sú prepojené cez rôzne konektory a rozhrania, ktoré vytvárajú vzájomnú koexistenciu.

Predchádzajúci článok: Úvod do SAP BTP.

Rola testera v AGILE tíme

Rola testera v AGILE tíme

Významným trendom vo vývoji softvéru aj naďalej ostáva agilný prístup, kde je rola testera postupne vytláčaná z agilných tímov. Naopak, od roly developera sa v rámci agilného tímu očakáva jej rozšírenie aj na oblasť testovania, a teda preberanie úloh testera.

Je snaha, aby ľudia pracujúci na projekte boli súčasne developermi aj testermi, a disponovali tzv. developerˈs skills and testerˈs mindset.

MINDSET DEVELOPER vs. TESTER

Známym faktom však ostáva, že mindset developera a testera sa navzájom líšia, čo možno pozorovať v každej fáze SDLC (Software Development Life Cycle). Zatiaľ čo developer si kladie otázky: ˈAko by som to naprogramoval? Ako to spraviť, aby to fungovalo?ˈ, tester sa pýta: ˈČo sa môže pokaziť? Kde môžu byť slabé miesta?ˈ a na produkt sa pozerá z pohľadu užívateľa.

Znižovanie počtu ľudí v tímoch a obmedzený čas vyhradený na testovanie majú často za následok, že testovanie softvéru sa robí len povrchne. Developerovi chýba priestor na dôkladnejšie testovanie.

Pri menších nárokoch na testovanie sa znižuje kvalita produktu a zvyšuje sa počet chýb (bugov) a bug fixov počas jedného sprintu. Následne si projektoví manažéri začnú uvedomovať potrebu zvýšenia kvality a k projektu sú prizvaní špecializovaní testeri. Kvalifikovaní testeri vďaka svojmu kreatívnemu prístupu, praktickému uchopeniu produktu a logickému uvažovaniu zabezpečia aj pri agilnom vývoji nezávislú kontrolu kvality na výstupe.

Kým developer prioritne vykonáva Unit testy a testuje malé fragmenty, tester sa sústreďuje na testovanie funkcionalít a integračné testovanie. Testuje skôr procesne. Rozumie požiadavkám zákazníka, súvislostiam a produktu ako celku.

Nasadenie nezávislého testingu ešte pred uvedením produktu do produkcie minimalizuje riziko, odhalí a odfiltruje chyby,  zistí vhodnosť SW pre produkciu, a tým šetrí čas aj peniaze.

Akceptácia rozdielností v myslení developerov a testerov je esenciálna pre dobre fungujúce tímy. Rozdielne prístupy pomáhajú nájsť najlepšie riešenia a vedú k dodaniu spoľahlivého produktu spĺňajúceho požiadavky zákazníka. Len spolupráca ruka v ruke medzi testerom a developerom, vzájomné porozumenie a objektívny feedback garantujú zabezpečenie najlepšej kvality produktu.

EXISTUJE IDEÁLNE RIEŠENIE?

Ideálne riešenie, rozdelenie rolí a počet ľudí v tíme sa stále hľadajú. Závisí od kvality ľudí pracujúcich na projekte a časových limitoch – do akej miery dokážu developeri zabezpečiť dodanie finálneho produktu v dostatočnej kvalite. S určitosťou sa však dá povedať, že manuálne testovanie a rola testera je významná a nedá sa vylúčiť ani pri AGILE prístupoch.

 

 

5 dôvodov, prečo pracovať v spoločnosti Fpt Slovakia pre ServiceNow

5 dôvodov, prečo pracovať v spoločnosti Fpt Slovakia pre ServiceNow

Láka vás perspektíva skvelej kariéry? Technologická platforma ServiceNow pre vás môže byť tou pravou voľbou. Zahŕňa sadu nástrojov pre potreby riadenia a správy celopodnikových procesov a kvalifikovaných odborníkov je nedostatok.

Vo všeobecnosti dokáže ServiceNow zjednodušiť všetky byrokratické procesy a vo výraznej miere tak uľahčiť biznis. Ponúka kompletný servis, ktorý prináša pridanú hodnotu pre zákazníka, optimalizáciu a automatizáciu využitím ITIL procesov. Obmedzuje papierovanie, automatizuje a uľahčuje prácu. Viac o tejto téme hovorí náš predchádzajúci príspevok.

Platforma ServiceNow sa diverzifikovala na päť hlavných služieb, ktoré zahŕňajú IT, bezpečnosť, poskytovanie HR služieb, zákaznícky servis a aplikácie. Je to integrované cloudové riešenie, ktoré spája všetky tieto služby do jedného celistvého systému.

Pokiaľ ešte stále váhate, tu je pätica dôvodov, prečo by ste mali zvážiť presun kariéry práve do ServiceNow.

Nedostatok odborníkov

Kvalifikovaných odborníkov, ktorí ovládajú komplexne všetky aspekty platformy ServiceNow, je na trhu práce akútny nedostatok. Dopyt po nich prudko narastá a  to pretrvá aj do budúcnosti nakoľko platforma rapídne mohutnie.

Vysoké platové ohodnotenie

Vzhľadom na nárast dopytu po odborníkoch na ServiceNow sa platové podmienky priamo úmerne zvyšujú a v porovnaní s obdobnými pozíciami predstavujú nadpriemer.

Sľubná kariéra

Služba ServiceNow naberá na sile a vďaka vysokej miere prijatia veľmi rýchlo rastie. Jej rastúca popularita a uprednostňovanie platformy Now pred náprotivkami z nej robí stabilnú kariérnu voľbu. Dopyt sa zrýchľuje spolu s popularitou. S tým prichádza stabilita používania platformy a požiadavky na odborníkov, ktorí ich dokážu zvládnuť. Kariérny postup v tejto oblasti je preto zaručený.

Certifikačné cesty

ServiceNow má väčšinou tri certifikačné cesty – certifikovaného administrátora, certifikovaného implementačného špecialistu a certifikovaného aplikačného developera (vývojára). Môžete však tiež získať certifikácie pre konkrétne produkty na každej certifikačnej ceste, stať sa administrátorom ServiceNow, developerom, technickým konzultantom, architektom a podobne.

Rozšírené zručnosti a znalosti

ServiceNow vám umožňuje efektívne využívať váš plný potenciál. Napríklad pozícia developera ServiceNow z vás urobí odborníka, ktorý je vyškolený a zručný v rôznych aspektoch navrhovania, vývoja a implementácie riešení založených na technológiách ServiceNow. Takéto osoby sú často zodpovedné za identifikáciu požiadaviek a vytváranie technických riešení.

Pridanou hodnotou je i skutočnosť, že spoločnosť Fpt Slovakia zabezpečuje tiež mentorstvo juniorov a nových kolegov čaká multikultúrne a multijazyčné prostredie.

Uvažujete o kariére v oblasti ServiceNow? Tak neváhajte a pozrite si naše otvorené pozície.

Autor: Veronika Staruchová, Senior ServiceNow Business Consultant a Tibor Gujdán, Head of ServiceNow Solutions

Túžite po skvelej kariére? Fpt Slovakia obsadzuje pozície pre platformu ServiceNow

Túžite po skvelej kariére? Fpt Slovakia obsadzuje pozície pre platformu ServiceNow

ServiceNow je technologická platforma, ktorá zahŕňa sadu nástrojov pre potreby riadenia a správy celopodnikových procesov. Pomáha spoločnostiam spravovať digitálne pracovné toky pre podnikové operácie.

Vo všeobecnosti dokáže zjednodušiť všetky byrokratické procesy a vo výraznej miere tak uľahčiť biznis. ServiceNow vznikol v roku 2004 ako konkurencia veľkým hráčom typu IBM či Hewlett Packard. Hlavnou výhodou tejto platformy je skutočnosť, že ide o kontentný systém, ktorý sa vo svojej platforme snaží zahrnúť širokú škálu toho, čo môže obchod alebo podnik potrebovať.

„Množstvo podobných produktov ponúka len čiastkové služby, zatiaľ čo ServiceNow je komplexný. Snaží sa poskytovať užívateľovi služby tak, aby na vyriešenie problému nepotreboval milión toolov/nástrojov.A hoci sa stále točí okolo IT service manažmentu, v súčasnosti už zahŕňa aj širokú škálu predefinovaných aplikácií, akými sú napríklad agile development alebo projektový manažment, či môžnosť vytvoriť vlastné moduly a aplikácie, vizualizácie či portály,“ objasňuje Veronika Staruchová, Senior Business Consultant.

Automatizácia a uľahčenie

Platforma ServiceNow ponúka kompletný servis, ktorý prináša pridanú hodnotu pre zákazníka, optimalizáciu a automatizáciu využitím ITIL procesov. Obmedzuje papierovanie, automatizuje a uľahčuje prácu.

Medzi aktuálnych klientov Fpt Slovakia využívajúcich ServiceNow patria napríklad veľký energetický gigant spoločnosť EON či líder na trhu v USA v oblasti multimédií a IT riešení. Aktuálne v spoločnosti pôsobí tím ServiceNow špecialistov a bude sa rozrastať. V Košiciach sa v najbližšej dobe obsadzuje 5 juniorských a seniorských pozícií.

Hľadajú sa juniori i seniori

Pracovná ponuka je to naozaj atraktívna.

„Na trhu je množstvo programátorov, ktorí sa od začiatku zahĺbia do jednej konkrétnej technológie a keď ju obsiahnu, dosiahnu svoj vrchol a vyhoria. V prípade ServiceNow obsiahne programátor množstvo technológií naraz, čakajú ho neustále výzvy a maximálna rôznorodosť,“ naznačuje Veronika.

Za povšimnutie tiež stojí skutočnosť, že nástupné platy pre developerov ServiceNow sú naozaj slušné, spoločnosť Fpt Slovakia zabezpečuje i mentorstvo juniorov a kariéra v spoločnosti je sľubná a rýchla.

Viac k otvoreným pozíciám v oblasti ServiceNow nájdeš na:

Junior ServiceNow Developer

Junior JavaScript Developer

sk_SKSlovenčina