RPA – trend, s ktorým sa (u nás) určite stretnete

RPA – trend, s ktorým sa (u nás) určite stretnete

Automatizácia a robotizácia sa v poslednej dobe skloňuje čoraz častejšie. Najviac to platí pre oblasť firemných procesov, ktoré sa opakujú a sú časovo náročné. Účinnou odpoveďou na tieto rutinné činnosti na počítači je RPA (Robotic Process Automation) – automatizácia procesov prostredníctvom softvérových robotov. Títo virtuálni zamestnanci sú schopní odbremeniť ľudí od opakujúcich sa úkonov, ktoré si nevyžadujú špecifické znalosti. Tieto činnosti tvoria približne 10 až 30 % denných pracovných povinností zamestnancov, a to najmä v oblasti financií, ľudských zdrojov a vo verejnej správe.

Riešenie vhodné pre akúkoľvek spoločnosť

V súčasnosti po RPA siahajú najmä veľké firmy a korporácie, no toto riešenie je vhodné pre akúkoľvek  spoločnosť. Taktiež nie je dôležité, či je potrebné zautomatizovať iba jeden report či proces, alebo všetky firemné oddelenia. Potrebné úlohy je možné vykonať jednorazovo alebo pravidelne, na dennej, týždennej, mesačnej alebo aj štvrťročnej báze, ako je napríklad spomínaná tvorba reportov. Automatizácia má široké uplatnenie a to od spracovania faktúr v účtovnej firme, kontrolu prijatých formulárov miestnou samosprávou alebo preklápanie dát medzi systémami vo výrobnej spoločnosti.

Usporí čas ale aj náklady

Veľkou výhodou RPA automatizácie je, že eliminuje ľudskú chybovosť, ktorá by pri týchto opakujúcich sa úlohách mohla vzniknúť. Rovnako zaujímavým benefitom je výrazná úspora času, finančných nákladov a pomerne jednoduché použitie, keďže obsahuje intuitívne grafické používateľské rozhranie. RPA je schopné pracovať so všetkými typmi aplikácií a systémami, no nakoľko sa celá automatizácia odohráva na prezentačnej vrstve (OSI model), infraštruktúra a bezpečnostné opatrenia spoločnosti ostanú nedotknuté.

RPA je väčšinou vždy spojená so samotným automatizačným programom a v súčasnosti existuje viacero poskytovateľov RPA softvéru. Medzi najznámejšie patrí BluePrism, UiPath, Automation Anywhere či akaBot, ktorý je vyvinutý našou spoločnosťou FPT Software.

Naplnenie potenciálu RPA nezmenila ani pandémia koronavírusu, skôr práve naopak. Podľa analytikov spoločnosti Gartner bude do roku 2022 RPA v nejakej forme používať až 85 % veľkých spoločností.

Čo je to Fiori elements?

Čo je to Fiori elements?

SAP Fiori asi netreba predstavovať nikomu, kto pracuje v novom systéme SAP. Fiori prináša rozhranie, ktoré je užívateľsky priateľskejšie, jednoduchšie a intuitívnejšie, než klasické SAP programy. Je možné ho spúšťať aj cez mobily alebo tablety. Menej známa je však jeho súčasť – Fiori elements.

SAP Fiori elements sú v podstate šablóny najbežnejších typov Fiori biznis aplikácií. Uľahčujú tvorbu aplikácií a to aj so žiadnou, alebo minimálnou znalosťou programovania. Fiori elements je dostupné cez SAP Web IDE Full-Stack, alebo cez nové SAP Business Application Studio.

Ako to funguje?
Pri vytváraní novej aplikácie si užívateľ zvolí jednu zo štandardných šablón. Potom zadá zdroj dát (OData, API) a načíta alebo vytvorí anotácie. Následne sa automaticky vygeneruje Fiori aplikácia. Aplikáciu je potom možné upravovať podľa vlastných potrieb cez tzv. rozšírenia (app extensions). Rozšírenia robia presne to, čo sa od ich názvu dá očakávať – vizuálne upravujú stránku aplikácie, alebo pridávajú funkcionalitu, ktorá nie je priamo dostupná v štandardnej Fiori elements šablóne. Napríklad v tabuľkách je možné pridávať ďalšie stĺpce, prispôsobené filtre alebo vlastné akcie.

SAP ponúka 5 štandardných typov Fiori elements aplikácií

Overview page
Zobrazuje najdôležitejšie informácie pre konkrétneho užívateľa na jednej stránke. Často slúži ako vstupný bod, odkiaľ je možné sa prekliknúť k ostatným aplikáciám. Stránka je tvorená tzv. kartami. Jednotlivé karty obsahujú zoznamy, tabuľky, grafy, upozornenia alebo iné dôležité informácie pre užívateľa.

List Report a Object Page
Tieto dva typy sa väčšinou používajú spolu. Kým List Report je v podstate tabuľka všetkých položiek (zoznam objednávok, produktov, dodávateľov,…), Object Page obsahuje informácie o jednej konkrétnej položke (napr. detail objednávky).

 

Analytical List Page
Stránka zobrazuje kľúčové informácie a vizualizuje ich do grafov. Slúži na analýzu dát z rôznych aspektov.

 

Worklist Page
Zobrazuje zoznam položiek, ktoré potrebuje užívateľ nejakým spôsobom spracovať. Užívateľ prechádza jednotlivé položky a vykoná nad nimi nutné akcie (schválenie požiadavky, kontrola neúspešnej transakcie,…), alebo deleguje iného užívateľa na dokončenie akcie.

 

Anotácie
Základom fungovania Fiori elements sú anotácie. Môžeme ich načítať priamo zo zdrojového systému (sú súčasťou metadata.xml), nahrať z osobitného externého súboru, alebo vytvoriť lokálne priamo v aplikácii. Anotácie určujú, akými informáciami sa majú jednotlivé elementy aplikácie naplniť. Neviažu sa však ku konkrétnemu elementu na stránke, ale k množine entít (entity set).

Ako príklad uvádzam anotáciu pre množinu entít „Suppliers“:

 

Hlavička bude mať názov „Suppliers“ („Supplier“, pokiaľ obsahuje len jeden záznam). Pokiaľ sa v aplikácii bude nachádzať tabuľka pre tieto dáta, záznamy budú usporiadané podľa poľa „Name“ a zobrazené budú len polia „Id“, „Name“ (ako hyperlink) a „Phone“. Aplikácia typu List Report by s touto anotáciou vyzerala takto:

 

Budúcnosť Fiori elements
Dokážem pomocou Fiori elements vytvoriť aplikáciu v priebehu niekoľkých klikov? Áno! Pokiaľ sú anotácie pre vaše množiny entít (entity sets) správne nastavené, Fiori elements vám jednoznačne uľahčí prácu a automaticky vygeneruje niektoré často sa opakujúce úkony (tabuľka s údajmi, navigácia master–detail, editovateľnosť údajov,…).

Ak váš zdrojový systém nedisponuje anotáciami, je nutné ich vytvárať lokálne pre každú aplikáciu zvlášť. Tu sa jednoduchosť Fiori elements vytráca. Aj napriek dostupným editorom (annotation modeler) tvorba lokálnych anotácií nie je intuitívna a vyžaduje si určitý stupeň skúseností.

Ďalším problémom je prispôsobovanie si štandardných typov aplikácií vlastným požiadavkám. Rozšírenia (extensions) umožňujú pridať do aplikácie potrebné prvky, ale len určitým spôsobom a na určitých miestach (extension points). Nie vždy je možné dosiahnuť požadovaný dizajn aplikácie prostredníctvom rozšírení. V takých prípadoch je nutné nahradiť Fiori elements štandardným programovaním (freestyle development) v SAPUI5. Štandardné programovanie by bolo rýchlejšou a jednoduchšou voľbou aj v prípade, ak by aplikácia mala obsahovať príliš veľa rozšírení.

zdroj: https://blogs.sap.com/2019/08/15/extending-sap-fiori-elements-apps/

Fiori elements nemá takú slobodu pri dizajne aplikácie ako štandardné programovanie. Zďaleka nie je univerzálnym nástrojom pre všetky prípady, no mnoho biznis aplikácií si vystačí s tým, čo ponúka. A práve táto cieľová skupina môže benefitovať z efektívnosti a rýchlosti, akú Fiori elements prináša. Veď úplne základnú aplikáciu si dokážeme „vyklikať“ už v priebehu jednej minúty.

SAP Fiori elements sa na trhu objavil v roku 2015 v rámci SAPUI 1.32 (ako „Smart templates“), kedy platforma obsahovala len tri štandardné typy. Väčšiemu záujmu sa teší najmä posledné dva roky. Na základe odozvy od užívateľov SAP predstavil v júni 2020 SAP Fiori tools (dostupné pre SAP Business Application Studio a Visual Studio Code ako plugin). Fiori tools má za úlohu ešte viac uľahčiť a zrýchliť tvorbu aplikácií. SAP tak pomocou Fiori elements drží krok so stále populárnejším trendom low-code platforiem – systémy umožňujúce tvorbu aplikácií „bez programovania“ (ako napr. Outsystems).

zdroj obrázkov: https://experience.sap.com/fiori-design-web/smart-templates/

Ak ťa zaujíma téma SAP prečítaj si aj https://www.fpt.sk/buducnost-sap-bw/

Ak máš chuť robiť s nami v SAP pozri naše voľné pozície https://www.fpt.sk/volne-pozicie/

 

 

Ako žiť Smart #1

Ako žiť Smart #1

Smart home je oblasť, ktorej sa u nás v Fpt Slovakia venujeme už niekoľko rokov. Rozhodli sme sa ju predstaviť z iného konca. Tomáš pripravil seriál, v ktorom ťa postupne zasvätí do tajov inteligentnej domácnosti. Dozvieš sa čo znamená smart, nevynecháme ani pojem Internet vecí (Internet of Things) a prezradí ti, kde a ako začať s riešeniami pre efektívnu domácnosť.

#intro

Isto si mnohí z nás pamätajú, alebo ešte stále používajú pevné telefónne linky. V čase, keď ich mala takmer každá domácnosť, boli neodlučiteľným priateľom – spájali nás s okolitým svetom, s rodinou, známymi, úradmi, zákazníkmi a podobne. Plnili svoju misiu statočne – dokázali sme počuť a prehovoriť k osobe na druhej strane linky. A nič viac (ak neberieme do úvahy hranie Crash Bandicoot v Maxihre). 

Ak tento fakt ešte stále nie je príliš limitujúci, tak pripomeniem, že ak sme telefonovali, nemohli sme vykonávať žiadnu inú aktivitu, hlavne kvôli dĺžke kábla a potrebe telefón držať pri uchu. Neskôr, pri príchode dial-up internetu, sme dokonca nedokázali naraz telefonovať a surfovať na webe.

S príchodom mobilných telefónov (hoci prvé modely slúžili svojimi rozmermi skôr ako nástroj na sebaobranu) sme telefonovaniu pridali novú dimenziu. Nemuseli sme byť na jednom mieste a zároveň sme boli zastihnuteľní všade, kde bol mobilný signál. História sa však opakovala a telefón naďalej plnil svoju primárnu funkciu – telefonovanie.  

#chytré_telefóny

Nesmútili sme však dlho, pretože s nástupom internetu sa začali objavovať tzv. smartphones, teda chytré/múdre telefóny. Vďaka možnosti pripojenia do internetu nám otvorili dvere robiť všetko to, na čo vlastne telefón neslúži 😊. Vieme si prečítať správy, pozrieť predpoveď počasia, zdieľať fotky s priateľmi a ďalších milión vecí, ktoré ani nemá zmysel menovať. 

#chytrý_domov

Dôležité je si uvedomiť, že ak považujeme, resp. sme považovali káblový telefón za súčasť domácnosti, príchodom chytrých telefónov sme zrazu v ruke držali prvý kus nášho chytrého domova – teda do momentu, kým si neuvedomíme, že v skutočnosti s týmto chytrým kúskom hliníka, plastu a skla mnoho chytrého doma neurobíme. Koncept je však jasný. Máme zariadenie, ktoré nám pripojením do internetu otvára dvere možností. Prečo to teda neurobíme napríklad s chladničkou?

#internet of_things

A tak sa po troch odsekoch dostávame k jadru veci, ktorou je smart home. Dedukciou z príkladu o telefóne je nám už jasné, že pridaním internetového pripojenia nejakému prístroju ho vieme mnohokrát lepšie, rozmanitejšie a efektívnejšie využiť. Nezáleží na tom, či je to práčka, chladnička, hriankovač alebo varič ryže. V skutočnosti je pojem smart home akousi podmnožinou čoraz viac známeho pojmu Internet of Things (Internet vecí). Tento výraz opisuje sieť fyzických zariadení (vecí), ktoré sa vďaka senzorom, softvéru a iným technológiám dokážu spájať a vymieňať si medzi sebou dáta s ostatnými zariadeniami cez internet. 

V roku 2018 bolo na svete odhadovaných takmer 10 miliárd „connected devices“, teda zariadení pripojených do internetu. Očakáva sa, že toto číslo presiahne hodnotu 64 miliárd v roku 2025. O aké zariadenia však ide? Sú to hlavne smart žiarovky, termostaty, bezpečnostné systémy (kamery, rôzne senzory a alarmy), veľké spotrebiče ako práčky a chladničky a v neposlednom rade asistenti menovite Alexa, Siri alebo „Hey Google“. Posledne menované vo väčšine domácností spájajú práve tieto zariadenia pod svoje krídla vo forme aplikácie ako je napr. Apple HomeKit. Pre zaujímavosť, minulý rok práve títo technologickí giganti (Apple, Google, Amazon) vytvorili partnerstvo, aby dosiahli, že smart home produkty budú vedieť medzi sebou komunikovať. 

Smart home, resp. inteligentné domáce zariadenia nám teda vedia vo veľkom uľahčiť život. Napríklad osvietiť v noci chodbu tlmeným svetlom. Ale aj ušetriť peniaze. Napríklad správnym načasovaním klimatizácie alebo vykurovania, aby sa zbytočne nemrhalo energiou.

#stay_tuned

Po takom návale informácií už ostáva len jedna otázka – ako začať? Odpoveď na túto otázku si zodpovieme v nasledujúcom článku tejto série. 

Budúcnosť SAP BW

Budúcnosť SAP BW

SAP Business Warehouse (BW) bol prvýkrát predstavený v roku 1998. Odvtedy neprekonal takú významnú zmenu, ako teraz – prechod na SAP HANA . Väčšina firiem už dnes funguje na BW on HANA alebo BW/4HANA. Aký je medzi nimi rozdiel?

BW on HANA verzus BW/4HANA
SAP BW powered by SAP HANA (alebo skrátene aj ako ‘BW on HANA’) využíva starý BW software, ktorý je už napojený na novú HANA architektúru (možné od BW verzie 7.4). Zákazník tak používa staré BW prostredie, ale získava výhody výkonnej stĺpcovo orientovanej HANA databázy. Tá je podstatne rýchlejšia, pretože sa nachádza v operačnej pamäti servera a nie na disku. BW on HANA však nie je plne integrovaná s HANA na aplikačnej úrovni a nedokáže využiť plný potenciál novej technológie.

BW/4HANA je kompletne prerobená BW platforma, ktorá operuje nad HANA databázou. Okrem vyššieho výkonu ponúka BW/4HANA aj jednoduchosť, flexibilitu vo vývoji a množstvo funkcionalít, ktoré na BW on HANA dostupné nie sú. Súčasťou je, samozrejme, aj moderné užívateľské rozhranie.

MIGRÁCIA
BW/4HANA bola predstavená v roku 2016. Aj napriek množstvu predností, veľa firiem s migráciou váha, resp. migruje len časť svojich systémov. Aby zákazník získal čo najviac výhod z nového systému, migrácia na BW/4HANA si vyžaduje kompletnú remodelizáciu BW, čo môže byť finančne náročné.

Podpora pre SAP BW 7.5 (ako aj podpora pre celé SAP Business Suite 7) končí v roku 2027. Koncom roku 2020 však SAP kvôli pomalej migrácii zákazníkov (celkovo už tretíkrát) posunulo dátum poskytovania podpory. Po novom bude poskytovať podporu do roku 2030, avšak len pre individuálnych žiadateľov. Zároveň však vyzýva, aby migráciu neodkladali, keďže ide o časovo náročný proces.

KONIEC BW?
S príchodom S/4HANA sa častokrát objavujú názory o konci BW modulu ako takého. Dôvodom je, že množstvo operácií, ktoré sa doteraz vykonávali v BW, môže S/4HANA vďaka extrémnemu výkonu spracovať a analyzovať v reálnom čase priamo v samotných transakciách. Prítomnosť BW modulu sa teda na prvý pohľad môže zdať zbytočná. Väčšina firiem sa však naďalej bez BW nezaobíde. Ide napríklad o prípady, kedy spoločnosť čerpá dáta z viacerých zdrojov, či už interných, alebo externých. Tieto dáta je následne potrebné očistiť, konsolidovať, harmonizovať a zaistiť, aby existovala jedna správna verzia dát (‘single version of truth’).

Otázkou teda nezostáva, či BW áno alebo nie, ale ako efektívne využiť funkcionalitu BW modulu s výhodami, ktoré S/4HANA prináša.

Máme vlastné IoT riešenie na meranie teploty

Máme vlastné IoT riešenie na meranie teploty

Vyvinuli sme vlastné, cenovo dostupné riešenie automatizovaného merania teploty ľudí. Využíva špeciálne senzory a pokročilý algoritmus merania, ktorý zohľadňuje vzdialenosť človeka a teplotu v miestnosti. Získané dáta sú zrekonštruované do tzv. Heatmáp, ktoré vytvárajú obraz dobre známy z termokamier.

Veľkou výhodou je, že zariadenie nevyužíva reálnu kameru, ktorá by snímala tvár. Vďaka tomu je zabezpečená ochrana osobných údajov na vysokej úrovni. Toto zariadenie už nájdete pri vstupe do budovy Fpt Slovakia. IoT riešenie vyvinul v priebehu dvoch týždňov jeden z našich kolegov, ktorý je IoT špecialista – Tomáš Lörinc.

temperature Myšlienku vytvoriť automatizované zariadenie na meranie teploty mal Tomáš v hlave hneď na začiatku pandémie. Na realizáciu sa odhodlal až po aprílovom firemnom mítingu na podnet kolegov. Riešenie nie je jeho prvým IoT projektom, tejto oblasti sa venuje dlhodobo. V súčasnosti je nasadený druhý prototyp automatizovaného merania teploty, ktorý bol logickým vyústením interného PoC projektu.

„Keďže mojou oblasťou záujmu je najmä IoT, konektivita a HW, rád si nechám poradiť od kolegov, ktorý sú odborníci na inú oblasť. Zvoliť vhodné riešenie pre vizualizáciu dát mi pomáhal Rado Bálint.“

Pochopiteľne, existujú aj hotové riešenia v podobe termokamier. Tie sú však drahé a ich primárny účel nie je merať teplotu človeka na vrátnici. Riešenie z Fpt Slovakia je viac ako 10-násobne lacnejšie a zároveň šité na mieru priamo pre firemné potreby. Zariadenie je pripojené na internet a je schopné komunikovať pomocou protokolu MQTT(SSL), vďaka čomu ide o jedno z najuniverzálnejších zariadení pre automatizované meranie teploty.  V neposlednom rade sa kladie dôraz na ochranu osobných údajov, ktoré sú takto vo firme pod kontrolou. Samozrejme naše zariadenie je na požiadavku zákazníka možné rozšíriť o kameru s vysokým rozlíšením a rozpoznávaním tváre, alebo čítačkou kariet a tak zabezpečiť priradenie teploty ku konkrétnej osobe,“ dodáva Tomáš.

Na vylepšení zariadenia, ako aj na jeho detekčnom algoritme, v  neustále pracujú. Ďalšie možnosti využitia vidí Tomáš v oblasti desk occupancy monitoringu, čo je v súčasnosti veľmi žiadaný segment. Vďaka dostatočnému zornému uhlu by jeden snímač dokázal nahradiť niekoľko pohybových snímačov, ktoré sa v súčasnosti na tento účel používajú. Využitie je možné aj pri monitorovaní priestorov so zvýšeným nárokom na ochranu osobných údajov. Napríklad niektoré aerolinky majú problém s tým, že WC na palube používa súčasne viac osôb, tzv. Mile High Club. Takýto snímač dokáže jednoznačne určiť počet osôb bez zásahu do súkromia a upovedomiť palubný personál.

Naša spoločnosť dlhodobo pracuje na inovatívnych projektoch a podporuje kreatívnych ľudí, uviedol Jozef Vojtko, Vice Director Fpt Slovakia. Ako dodal, kríza dala priestor novým technológiám, inovatívnym myšlienkam a zároveň zrýchlila ich zavedenie do praxe.

Nie vždy musí ísť o veľké medzinárodne veci. Naši kolegovia to najlepšie dokázali na viacerých príkladoch, či už automatizáciou vnútorných procesov, alebo automatizovaným meraním teploty. Tomáš je toho excelentným príkladom.

sk_SKSlovenčina