V ďalšom dieli nášho BTP mini seriálu sa budeme venovať administrácii tejto platformy.

Kedže pri BTP nehovoríme o jednoduchom samostatnom servise, ale o platforme združujúcej celú škálu samostatných, ale aj pridružených servisov, aplikácií a prepojení, aj adminstrácia tejto platformy je rozsiahla a má k dispozícii viacero nástrojov a spôsobov pre správu.

VŠETKO TO ZAČÍNA NOVÝM ÚČTOM

Administrácia pre nás v FPT neznamená len vstup do „rozohratého zápasu“, a teda prebratie správy existujúcich účtov a servisov (to flexibilne zvládame samozrejme tiež), ale začíname so zákazníkom od úplného začiatku – pri vytváraní prvotného účtu od poskytovateľa (SAP), zadefinovaní potrebných atribútov a rozplánovaní celej štruktúry.

Tento tzv. Onboarding nového zákazníka zahŕňa:

 • nastavenie globálneho účtu,
 • vytvorenie a nastavenie podúčtov,
 • nasadenie zabezpečenia účtov,
 • správu užívateľov a členov,
 • biznisovo orientované potreby – kvóty.
KAŽDÝ ADMIN MUSÍ MAŤ SVOJ TOOL

V BTP ich používame niekoľko, ale hlavným nástrojom BTP administrátora je SAP BTP Cockpit.

Pre naše „daily operation“ používame práve tento nástroj. Kedže využíva webové rozhranie a obsahuje prepracovné GUI, práca s ním je jednoduchá a vskutku intuitívna (hovorím po troch rokoch zvykania si a množstva zásadných updatov funkcionality 😊).

V Cockpite vytvárame účty/podúčty/priestory, pridávame nových užívateľov a následne im priraďujeme oprávnenia, nastavujeme verifikácie, vytvárame prepojenia na backend (či už on-premise systémy alebo databázy uložené v cloude), priradzujeme servisy a inštalujeme inštancie a aplikácie, aktualizujeme a pridávame certifikáty.

Ďalším najpoužívanejším nástrojom je CLI – Command Line Interface.

Rozhranie príkazového riadka je možné použiť na vytváranie alebo aktualizáciu podúčtov, správu autorizácie a prácu so službami a servismi. Ide o alternatívu ku SAP BTP Cockpitu pre všetkých používateľov, ktorí radi pracujú v termináli alebo chcú automatizovať operácie pomocou skriptov.

Pre interaktívnych používateľov je tu prihlásenie cez SSO, automatické dopĺňanie príkazov, ako aj niekoľko interaktívnych príkazov s výzvami.

Verzia pre BTP globálny účet:

Verzia pre konkrétne prostredie v rámci BTP – Cloud Foundry CLI:

Nakoniec spomeniem ešte možnosť použitia API pomocou SAP API Management:

Aplikačné programové rozhranie alebo API je rozhranie poskytované aplikáciou na interakciu s inými aplikáciami. Rozhrania API špecifikujú, ako si softvérové programy dokážu navzájom vymieňať informácie, aj keď sú navrhnuté a prevádzkované rôznymi organizáciami.

VŠETKO JE PREPOJENÉ

Ako som na začiatku spomínal, na BTP platformu sú naviazané ďalšie „sekcie“, ako napríklad:

 • Cloud Connector,
 • S/4 HANA cloud,
 • on-premise SAP HCM System,
 • SAP Analytics Cloud,
 • Succesfactors,
 • Integration Suite (SAP CPI – PI/PO).

Preto denne komunikujeme, spolupracujeme s inými oddeleniami spravujúcimi komponenty a servisy, ktoré nie sú priamo súčasťou BTP (rozumej správa v rámci jednej konzoly – cockpitu). Keďže však všetko spadá pod jednu platformu, sekcie sú prepojené cez rôzne konektory a rozhrania, ktoré vytvárajú vzájomnú koexistenciu.

Predchádzajúci článok: Úvod do SAP BTP.

sk_SKSlovenčina