SAP BTP: ADMINISTRÁCIA

SAP BTP: ADMINISTRÁCIA

V ďalšom dieli nášho BTP mini seriálu sa budeme venovať administrácii tejto platformy.

Kedže pri BTP nehovoríme o jednoduchom samostatnom servise, ale o platforme združujúcej celú škálu samostatných, ale aj pridružených servisov, aplikácií a prepojení, aj adminstrácia tejto platformy je rozsiahla a má k dispozícii viacero nástrojov a spôsobov pre správu.

VŠETKO TO ZAČÍNA NOVÝM ÚČTOM

Administrácia pre nás v FPT neznamená len vstup do „rozohratého zápasu“, a teda prebratie správy existujúcich účtov a servisov (to flexibilne zvládame samozrejme tiež), ale začíname so zákazníkom od úplného začiatku – pri vytváraní prvotného účtu od poskytovateľa (SAP), zadefinovaní potrebných atribútov a rozplánovaní celej štruktúry.

Tento tzv. Onboarding nového zákazníka zahŕňa:

 • nastavenie globálneho účtu,
 • vytvorenie a nastavenie podúčtov,
 • nasadenie zabezpečenia účtov,
 • správu užívateľov a členov,
 • biznisovo orientované potreby – kvóty.
KAŽDÝ ADMIN MUSÍ MAŤ SVOJ TOOL

V BTP ich používame niekoľko, ale hlavným nástrojom BTP administrátora je SAP BTP Cockpit.

Pre naše „daily operation“ používame práve tento nástroj. Kedže využíva webové rozhranie a obsahuje prepracovné GUI, práca s ním je jednoduchá a vskutku intuitívna (hovorím po troch rokoch zvykania si a množstva zásadných updatov funkcionality 😊).

V Cockpite vytvárame účty/podúčty/priestory, pridávame nových užívateľov a následne im priraďujeme oprávnenia, nastavujeme verifikácie, vytvárame prepojenia na backend (či už on-premise systémy alebo databázy uložené v cloude), priradzujeme servisy a inštalujeme inštancie a aplikácie, aktualizujeme a pridávame certifikáty.

Ďalším najpoužívanejším nástrojom je CLI – Command Line Interface.

Rozhranie príkazového riadka je možné použiť na vytváranie alebo aktualizáciu podúčtov, správu autorizácie a prácu so službami a servismi. Ide o alternatívu ku SAP BTP Cockpitu pre všetkých používateľov, ktorí radi pracujú v termináli alebo chcú automatizovať operácie pomocou skriptov.

Pre interaktívnych používateľov je tu prihlásenie cez SSO, automatické dopĺňanie príkazov, ako aj niekoľko interaktívnych príkazov s výzvami.

Verzia pre BTP globálny účet:

Verzia pre konkrétne prostredie v rámci BTP – Cloud Foundry CLI:

Nakoniec spomeniem ešte možnosť použitia API pomocou SAP API Management:

Aplikačné programové rozhranie alebo API je rozhranie poskytované aplikáciou na interakciu s inými aplikáciami. Rozhrania API špecifikujú, ako si softvérové programy dokážu navzájom vymieňať informácie, aj keď sú navrhnuté a prevádzkované rôznymi organizáciami.

VŠETKO JE PREPOJENÉ

Ako som na začiatku spomínal, na BTP platformu sú naviazané ďalšie „sekcie“, ako napríklad:

 • Cloud Connector,
 • S/4 HANA cloud,
 • on-premise SAP HCM System,
 • SAP Analytics Cloud,
 • Succesfactors,
 • Integration Suite (SAP CPI – PI/PO).

Preto denne komunikujeme, spolupracujeme s inými oddeleniami spravujúcimi komponenty a servisy, ktoré nie sú priamo súčasťou BTP (rozumej správa v rámci jednej konzoly – cockpitu). Keďže však všetko spadá pod jednu platformu, sekcie sú prepojené cez rôzne konektory a rozhrania, ktoré vytvárajú vzájomnú koexistenciu.

Predchádzajúci článok: Úvod do SAP BTP.

SAP Business Technology Platform

SAP Business Technology Platform

PLNOHODNOTNÉ CLOUD-PLATFORMOVÉ RIEŠENIE OD SAP? ÁNO, SAP BTP JE TOHO DÔKAZOM!

SAP Business Technology Platform (BTP) nie je žiadna novinka. Je k dispozícii už niekoľko rokov. Zo začiatku obyčajná cloudová služba tento rok prechádza veľkou transformáciou na integrovanú platformu, ako jadro pre inteligentný podnik.

Pripravili sme pre teba „mini seriál”, v ktorom predstavíme túto platformu pre podnikové SAP riešenia. Postupne si rozoberieme Administráciu, Development, Architektúru a DevOps v SAP BTP.

ČO VŠETKO PONÚKA SAP BTP

SAP BTP je kolekcia aktív. Zákazníci vďaka nej môžu dosiahnuť agilitu, obchodnú hodnotu a neustále inovácie prostredníctvom integrácie, údajov k hodnote a rozšíriteľnosti všetkých aplikácií a dátových aktív od spoločnosti SAP a tretích strán.

Jej základ tvorí databázová súčasť v podobe SAP HANA s prediktívnou analýzou. Ďalšími komponentmi sú inteligentné technológie ako robotická automatizácia procesov RPA, strojové učenie a umelá inteligencia. Nakoniec integrácia a vývoj aplikácií spolu s multi-rozšíriteľnosťou.

DATABASE AND DATA MANAGEMENT

V tejto sekcii je k dispozícii široké spektrum systémov na správu databáz in-memory, ktoré zabezpečujú súlad a optimalizujú ukladanie a analýzu. In-memory databáza umožňuje prístup k údajom v reálnom čase a ponúka podporu pre rôzne typy a modely údajov.

 • SAP HANA je stĺpcovo orientovaná in-memory databáza, ktorá spúšťa pokročilú analytiku spolu s vysokorýchlostnými transakciami v jednom systéme. Umožňuje spracovávať obrovské množstvá údajov s takmer nulovou latenciou. SAP HANA Ponúka:
  • online analytické spracovanie (OLAP)
  • online transakčné spracovanie (OLTP)
  • on-premise
 • SAP HANA Cloud je plne spravovaná in-memory cloudová databáza ako služba (Database as a Service) Servis ponúka:
  • cloudový dátový základ pre SAP BTP
  • SAP HANA engine
  • cloudové alebo hybridné nasadenie

Obr: porovnanie spravovania oboch platforiem.

 •  
 • SAP ASE (Adaptive Server Enterprise) servis ponúka:
  • vysoko výkonný SQL databázový server
  • rýchle a spoľahlivé online spracovanie transakcií (OLTP)
 • SAP IQ je systém správy relačných databáz, ktorý okrem iného:
  •  slúži pre analytické úlohy veľkých súborov údajov
  •  je SQL štandardizovaný
 • SAP Data Intelligence je komplexné riešenie pre správu údajov, ktoré ponúka:
  • pripojenie k akýmkoľvek údajom skrz celú podnikovú štruktúru
  • transformáciu a rozšírenie údajov medzi dátovými typmi
  • robustný, prahľadávateľný katalóg údajov
ANALYTICS

Riešenia pre analýzu pomáhajú vytvárať prehľady v reálnom čase prostredníctvom strojového učenia, umelej inteligencie, obchodného spravodajstva a rozšírenej analýzy. Prehľady umožňujú analyzovať minulé a súčasné situácie a simulovať budúce scenáre. Sekcia Analytics ponúka napríklad:

 • SAP Analytics Cloud
  • zjednotené BI
  • rozšírená analýza
  • podnikové plánovanie
 • SAP Data Warehouse Cloud – analytický a personálne riadený moderný dátový sklad ako služba, prispôsobený pre podnik a IT.
APPLICATION DEVELOPMENT AND INTEGRATION
 • SAP Integration Suite – integračná platforma ako služba (iPaaS), umožňuje používateľom implementovať projekty integrácie dát, aplikácií, API a procesov zahŕňajúce akúkoľvek kombináciu cloudových a lokálnych koncových bodov.
 • SAP Extension Suite – predkonfigurované služby a nástroje na zjednodušenie vývoja, správu a automatizáciu aplikácií bez prerušenia základných aplikácií.
  • služby a šablóny pripravené na použitie a rýchlejší vývoj
  • vývojové nástroje s low-code a pro-code
  • jednoduchá správa životného cyklu aplikácií, oddelením ich rozšírení
INTELLIGENT TECHNOLOGIES
 • SAP Intelligent Robotic Process Automation (RPA) – automatizácia opakujúcich sa manuálnych procesov vytváraním, plánovaním, správou a monitorovaním inteligentných robotov.
  • vizuálny dizajn pracovných tokov podporovaných robotmi
  • API, ktoré sú určené na zlepšenie výkonu a kontinuity robotov
  • automatizácia s vopred pripravenými robotmi pre softvér SAP
 • SAP Internet of Things (IoT)
  • služba na vytváranie aplikácií IoT a integráciu do podnikových aplikácií
  • veľké dáta, ktoré sú zabudované a spravované
  • údaje o IoT obohatené o obchodný kontext, pravidlá a integračný rámec založený na udalostiach
  • analytické služby so živou integráciou do SAP Analytics Cloud
SAP UŽ NIE JE UZAVRETÝ SYSTÉM

SAP sa presunul do cloudu a ponúka rozsiahle možnosti nielen pre nových, ale predovšetkým pre svojich existujúcich zákazníkov.

Už to nie je uzavretý systém s úzkymi mantinelmi, ale dostupná online platforma koexistujúca s tretími stranami, využívajúca open-source podklad.

Zastúpené tu nájdete: integráciu, rozšíriteľnosť, rozsiahle spracovanie real-time dát a ich analýzu, vyhodnocovanie pomocou vizualizácií, inteligentné plánovanie a samozrejme nesmie chýbať umelá inteligencia.

Vďaka SAP BTP nie je potrebné presúvať všetko okamžite do cloudu, je tu možnosť hybridnej služby, kde môže zákazník naďalej využívať svoje on-premise riešenia a prepojiť ich s novými inteligentnými a vysoko výkonnými cloud službami.

To všetko prepojené v jednej platforme – Business Technology Platform.

sk_SKSlovenčina