printf

( “Hello, World!” ); 

Aktívnych projektov

Používaných technológií

Kľúčových partnerov

#define  Naše_služby

SAP služby

Prvé miesto medzi ERP systémami má u nás SAP, s ktorým pracujeme už od roku 2004.

ServiceNow

Poskytujeme expertízu a skúsenosti so zavádzaním ServiceNow, jeho konfiguráciami, customizáciami a integráciou na ďalšie podnikové systémy.

IoT

Internet vecí pre nás nie je len fráza.

Robotic Process Automation

Ponúkame rozsiahle skúsenosti s používaním najrozšírenejších RPA nástrojov – Blue Prism, UiPath a akaBot.

Testing Center of Excellence

Testovanie je u nás alfou a omegou – máme v ňom prvenstvo.

Vývoj softvérových aplikácií

Zastrešujeme celú šírku softvérového vývoja od analýz požiadaviek, cez architektúru až po vývoj a testovanie.

Devops & CI/CD služby

Naši ľudia sú špecialisti so zameraním na najnovšie trendy v oblasti AMS.

Projektový manažment

Či už zveríte celý svoj projekt do rúk FPT teamu, alebo si „iba“ objednáte FPT projektového manažéra, urobíte správne rozhodnutie.

set = {Projekty};

Od úspešnosti našich projektov závisí budúcnosť našich zákazníkov. Ich dôvera je pre nás záväzok, preto musíme byť spoľahlivým partnerom. Pracujeme s modernými technológiami, ktoré v synergii s našimi zamestnancami tvoria dokonalý výsledok.

Smarthome

e-Mobility

Digitálnou transformáciou za úspechom a rastom

Naša misia

Byť spoľahlivým partnerom na ceste digitálnej transformácie pre našich zákazníkov a pomáhať efektívne dosahovať ich ciele.

Tran Coi

Tran Coi

Managing Director FPT Slovakia

Absolvent Economic University Hochiminh City v odbore Spracovanie ekonomických dát. Je držiteľom titulu MBA na Inštitúte Technológií Royal Melbourne (RMIT) – Medzinárodnej univerzity vo Vietname. 

V FPT Corporation začal pracovať v roku 1996, pričom zastával rôzne technické pozície ako napr. senior softvérový inžinier, líniový manažér a projektový manažér.

V roku 2003 sa stal riaditeľom softvérového vývojového centra, predtým ako sa stal vedúcim Obchodnej Jednotky v roku 2013 a potom vedúcim prevádzky Strategickej Jednotky FSOFT-u v roku 2015.

Od roku 2016 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa v Fpt Slovakia s.r.o, zodpovedného za delivery, finančné, personálne a interné IT tímy.

Martin Mareš

Martin Mareš

Co-Managing Director FPT Czech

Martin Mareš absolvoval magisterské štúdium na Technickej Univerzite v Košiciach na Katedre Umelej Inteligencie. Pred nastúpením do FPT pracoval ako programátor v Dynamics NAV na Slovensku a na Novom Zélande.

V roku 2012 nastúpil do spoločnosti RWE IT Slovakia s.r.o. (súčasné Fpt Slovakia) ako Reporting Specialist pre QlikView. Potom, čo dcérska spoločnosť Fpt Software prevzala RWE IT Slovakia, sa v roku 2015 stal súčasťou onsite transition tímu v meste Essen.

Na konci roku 2015 sa Martin pripojil k manažmentu Fpt Slovakia s.r.o. ako Team Leader SAP oddelenia. Po štyroch rokoch sa pridal k tímu Presales, aby tak pomohol obchodnému rastu v oblasti SAP.

Od januára 2022 Martin nastupuje do Fpt Czech na pozíciu výkonného riaditeľa a pomôže tak tímu narásť na nové FPT delivery centrum, so zameraním nielen na oblasť SAP, ale aj iné IT oblasti.

Andy Do

Andy Do

Head of Utility Business

Andy Do začal pracovať pre FPT v roku 2006 ako Developer. Neskôr bol v roku 2011 povýšený na pozíciu manažéra.

Počas celého svojho pôsobenia bol obsadzovaný do rôznych dcérskych spoločností FPT: Spojené Kráľovstvo (2007-2009), Vietnam (2009-2013), Singapur (2013-2016), a Filipíny (2016-2018). Práve vo Filipínach pôsobil ako výkonný riaditeľ FPT Philippines a v polovici roku 2018 nastúpil do FPT Germany ako Head of Delivery.

V januári 2022 nastupuje do funkcie Head of Utility Business v Fpt Slovakia.

Vďaka technickému vzdelaniu v kombinácii so skúsenosťami s manažovaním rôznych oblastí a v rôznych krajinách, Andy významnou mierou prispieva k rozvoju podnikania.

getČlenstvo();

find ( “Klienti“ );

getCertifikáty();

Naša certifikácia ISO 9001 zabezpečuje konzistentnosť, výkonnosť a efektívnosť našich interných systémov. Aj prostredníctvom efektívneho systému manažérstva kvality naše služby a produkty spĺňajú potreby našich klientov.

Naša certifikácia ISO 27001 demonštruje náš neustály záväzok udržiavať vysoké štandardy informačnej bezpečnosti a poskytovať konzistentné služby všetkým našim klientom.

Naša certifikácia ISO 20000 je dôkazom, že naše IT služby sú v súlade s osvedčenými postupmi v odvetví. To poskytuje našim klientom istotu, že máme zavedené potrebné politiky, postupy a procesy na poskytovanie efektívnych IT služieb.

sk_SKSlovenčina