akaBot – komplexné RPA riešenie

akaBot – komplexné RPA riešenie

O čoraz populárnejšom IT trende RPA (Robotic Process Automation) a o jeho hlavných benefitoch sme na našej stránke už písali. Tento servis je najmladší z nášho portfólia, no za to najrýchlejšie rastúci. Rozprávali sme sa o ňom aj s naším RPA developerom Andrejom.

Pomocou RPA technológie vieme ponúknuť efektívne riešenie na zrýchlenie a zjednodušenie často sa opakujúcich procesov vykonávaných zamestnancami vo väčšej či menšej spoločnosti.

Aplikovanie najznámejších RPA nástrojov ako BluePrism, UiPath a Service Trace do pracovných procesov zaisťuje zvýšenie produktivity, skvalitnenie spracovávaných transakcií, minimalizovanie chybovosti aj zníženie nákladov.

Naša spoločnosť, FPT Software, prichádza na trh s vlastným RPA riešením, ktoré sa nazýva akaBot. Nástroj akaBot sa v mnohom funkčne podobá na UiPath, no cena za licenciu je prijateľnejšia, čo je pri zavádzaní robotickej automatizácie procesov vo firme jedným z hlavných kritérií rozhodovania zákazníkov.

Náš kolega, Vít Krajíček, ktorý s daným nástrojom už dlhšie pracuje, nám ho predstavil detailnejšie.

Platforma akaBot sa skladá z troch častí: Studio, Agent a Center. akaBot Studio používa developer na vytváranie samotných RPA programov. Na zjednodušenie používania a kvôli prehľadnosti funguje v tejto časti ovládanie pomocou funkcie Drag and Drop.

Obr.1 akaBot Studio

V ľavom hornom paneli sa nachádza zoznam všetkých predpripravených príkazov/aktivít, z ktorých si vie developer postupne vyskladať celý program. Aktivity je možné ukladať do sekvencií alebo flowchartu, ktorý je určený na vytváranie zložitejších programov.

V ponuke sú aktivity na automatizáciu práce s počítačovými súbormi a s takmer všetkými Windows programami, aktivity pre Microsoft Excel a Word, aktivity na automatizáciu posielania emailov, práce so SAPom ako aj na automatizáciu práce v internetových prehliadačoch (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

V prípade absencie konkrétnej aktivity si ju developer vie jednoducho doprogramovať vo VB.Net priamo v akaBote.

Obr.2 Toolbox panel

V ľavom spodnom paneli sa nachádzajú všetky vytvorené sekvencie a flowcharty, čo zvyšuje prehľadnosť rozhrania.

Obr.3 Panel s vytvorenými sekvenciami a flowchartmi

Horný panel logicky obsahuje tlačidlá na ukladanie, spúšťanie, zastavenie, debugging a publishing programu do akaBot Centra alebo akaBot Agenta, rovnako aj tlačidlá pre iné podporné aktivity.

Obr.4 Horný panel akabot Studia

V spodnej časti obrazovky sa nachádza Output panel s informáciami o stave prebiehajúcich aktivít. Zaznamenané sú prípadné chyby, zoznamy premenných, argumentov a importovaných knižníc.

Obr.5 Output panel

Na paneli vpravo sú súhrnne zobrazené vlastnosti práve používaných aktivít s možnosťou zmeny nastavení.

Obr.6 Panel vlastností aktivít

Druhou časťou platformy je akaBot Agent, ktorý slúži klientovi na spúšťanie RPA procesov. akaBot Agent môže fungovať samostatne alebo pripojený do akaBot Centra spolu s ďalšími akaBot Agentami na iných PC.

Rozloženie akaBot Agent rozhrania je jednoduché a veľmi prehľadné. Na úvodnej stránke sú zobrazené všetky publishnuté programy vytvorené v akaBot Studiu alebo stiahnuté z akaBot Centra. Ďalšou súčasťou je sekcia Nastavenia pre úspešné pripojenie akaBot Agenta do akaBot Centra.

Obr.7 akaBot Agent

akaBot Center je riadiacim a manažovacím centrom, ktoré slúži na organizovanie akaBot Agentov, programov, vytváranie časových rozvrhov, manuálne alebo automatické spúšťanie procesov, ukladanie prihlasovacích údajov a pod.

Obr.8 akaBot Center

Nástroj akaBot sa momentálne v našej spoločnosti využíva na poskytovanie služieb pre zákazníkov v Bratislave a v Dubaji, no jeho potenciál a vysoká konkurencieschopnosť ho predurčujú na aplikovanie vo viacerých projektoch.

RPA – trend, s ktorým sa (u nás) určite stretnete

RPA – trend, s ktorým sa (u nás) určite stretnete

Automatizácia a robotizácia sa v poslednej dobe skloňuje čoraz častejšie. Najviac to platí pre oblasť firemných procesov, ktoré sa opakujú a sú časovo náročné. Účinnou odpoveďou na tieto rutinné činnosti na počítači je RPA (Robotic Process Automation) – automatizácia procesov prostredníctvom softvérových robotov. Títo virtuálni zamestnanci sú schopní odbremeniť ľudí od opakujúcich sa úkonov, ktoré si nevyžadujú špecifické znalosti. Tieto činnosti tvoria približne 10 až 30 % denných pracovných povinností zamestnancov, a to najmä v oblasti financií, ľudských zdrojov a vo verejnej správe.

Riešenie vhodné pre akúkoľvek spoločnosť

V súčasnosti po RPA siahajú najmä veľké firmy a korporácie, no toto riešenie je vhodné pre akúkoľvek  spoločnosť. Taktiež nie je dôležité, či je potrebné zautomatizovať iba jeden report či proces, alebo všetky firemné oddelenia. Potrebné úlohy je možné vykonať jednorazovo alebo pravidelne, na dennej, týždennej, mesačnej alebo aj štvrťročnej báze, ako je napríklad spomínaná tvorba reportov. Automatizácia má široké uplatnenie a to od spracovania faktúr v účtovnej firme, kontrolu prijatých formulárov miestnou samosprávou alebo preklápanie dát medzi systémami vo výrobnej spoločnosti.

Usporí čas ale aj náklady

Veľkou výhodou RPA automatizácie je, že eliminuje ľudskú chybovosť, ktorá by pri týchto opakujúcich sa úlohách mohla vzniknúť. Rovnako zaujímavým benefitom je výrazná úspora času, finančných nákladov a pomerne jednoduché použitie, keďže obsahuje intuitívne grafické používateľské rozhranie. RPA je schopné pracovať so všetkými typmi aplikácií a systémami, no nakoľko sa celá automatizácia odohráva na prezentačnej vrstve (OSI model), infraštruktúra a bezpečnostné opatrenia spoločnosti ostanú nedotknuté.

RPA je väčšinou vždy spojená so samotným automatizačným programom a v súčasnosti existuje viacero poskytovateľov RPA softvéru. Medzi najznámejšie patrí BluePrism, UiPath, Automation Anywhere či akaBot, ktorý je vyvinutý našou spoločnosťou FPT Software.

Naplnenie potenciálu RPA nezmenila ani pandémia koronavírusu, skôr práve naopak. Podľa analytikov spoločnosti Gartner bude do roku 2022 RPA v nejakej forme používať až 85 % veľkých spoločností.

sk_SKSlovenčina