Ako sa IT podieľa na zelenej transformácii?

Ako sa IT podieľa na zelenej transformácii?

Obnoviteľné zdroje energie – renewables, sa využívajú čoraz viac v biznise, priemysle aj v osobnom sektore. Cieľom je znižovať emisie, predovšetkým oxidu uhličitého, a chrániť životné prostredie. Dnes už veterné turbíny nenájdete len v Holandsku, ale aj v iných európskych krajinách.

Realistické scenáre pre podporu trvalo udržateľného rozvoja a energetickej bezpečnosti v Európe zahŕňajú využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Čoraz viac energetických spoločností prechádza zo štandardných zdrojov energie na využívanie obnoviteľných, v mnohých krajinách už tvoria pomerne významnú časť primárnych energetických zdrojov,”  povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

Túto zmenu vidíme aj v projektoch, na ktorých pracujeme v Fpt Slovakia. Náš klient z oblasti energetiky v horizonte pár rokov odstaví jadrové elektrárne a nahradí ich obnoviteľnými zdrojmi energie. Rovnako sa upúšťa aj od uhoľných elektrární. Obnoviteľné zdroje sa využívajú aj súkromne – najlepším príkladom sú solárne panely na rodinných aj bytových domoch. Zelená budúcnosť má dvere otvorené…

RENEWABLES A IT

Téme renewables sa v Fpt Slovakia venujeme približne 3 roky, s energetikou ako takou sme spätí od nášho vzniku. Podieľame sa na životnom cykle elektrární obnoviteľných zdrojov od samotnej stavby až po vizualizovanie výsledkov.

Projekty z oblasti renewables nám priamo úmerne pribúdajú. Celý proces budovania veterných elektrární musí byť pre lepšiu manažovateľnosť digitalizovaný. Od identifikácie miesta až po všetky quality checky. Potom začína naša práca v oblasti vývoja aplikácií pre manažovanie prevádzky týchto veterných elektrární,” priblížil Tibor Gujdán, tímlíder Multiplatform and Cloud Solutions.

Náš zákazník má lokácie veterných elektrární po celom svete. Z Košíc vyvíjame aplikácie na zber a spracovanie dát, ktoré vďaka machine learning predikujú možné výpadky energie a aj manažujú správu turbín. Monitorovanie je automatizované a predchádza prípadným poruchám či opotrebovaniu turbín. Vďaka aplikáciám má klient zabezpečený chod veternej elektrárne a vizualizovaný prehľad o potrebnej údržbe, pri ktorej sú opäť nami vytvorené aplikácie. Zamestnanci elektrární ich využívajú priamo na mieste údržby na tabletoch s operačnými systémami iOS a Android.

IT AKO SPÚŠŤAČ ZELENEJ TRANSFORMÁCIE  

Kvantum dát energetickej produktivity z onshore aj offshore lokalít sa distribuuje do spoločnej siete. Na to potrebujeme silné prostredia, ktoré sú najčastejšie na cloude Azure. Ten poskytuje dobrú škálovateľnosť a efektívne reaguje na objem dát a ich spracovanie. Technológie v tomto projekte idú do šírky a zákazníka zaujímajú moderné technológie s dosahom vysokého výkonu. Okrem aplikácií v cloude vyvíjame aj riešenia, ktoré sú nainštalované priamo na zariadeniach,” vysvetlil Tibor Gujdán.

Na projekte pracujeme s technológiami pre mobilné zariadenia (React Native,Ionic Framework), webové riešenia (React.JS, Angular), backend developujeme v Jave, Pythone, .Net Core. a na databázy využívame Oracle, MSSQL, PostGreSQL.

„Sme špecialisti v IT a energetike, v téme sa pohybujeme prakticky od založenia spoločnosti. Vďaka tomu máme množstvo skúseností a skvelý tím. Našou misiou je zelená transformácia. Veríme, že práve IT  je jedným zo spúšťačov prechodu na efektívne využívanie zelených energií,” povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

PRIPOJ SA K NÁM

Na riešeniach pre oblasť renewables aktuálne pracuje vyše 40 ľudí. Pre jeho rýchly rast v ňom však môžeš nájsť príležitosť aj ty.

Výhodou práce v našom tíme je, že riešenia navrhujeme a vyvíjame v najnovších technológiách. Budeme inovovať a upgradovať staršie systémy, motivujúce môže byť prinášať nové myšlienky a zlepšovať systémy, ktoré musia byť ozaj škálovateľné pre oblasť Big data,” dodal na záver Tibor Gujdán.

Na káve s Peťom

Na káve s Peťom

Môcť si vybrať zamestnanie aj podľa budúceho „šéfa“ je super. A tak sme si našich Tím Lídrov pozvali na virtuálnu šálku kávy a opýtali sa ich za teba pár otázok. A zo šéfov sa zrazu stali ľudia z mäsa a kostí a pomohli dotvoriť predstavu o našej firemnej kultúre.

PETER CHLEBÁK, New Technology Solutions

Keď vstávam do práce, teším sa: Na to, čo nový deň prinesie a na stretnutia s kolegami.

Moja kariérna cesta: Ako absolvent manažmentu kvality som začínal na pozícii Inžiniera a neskôr Manažér kvality vo výrobných spoločnostiach v rôznych kútoch Slovenska. Napokon sa mi naskytla príležitosť vrátiť sa do Košíc a začať pracovať pre Utility spoločnosť v rámci BPM. Odtiaľ to už bolo len na skok do našej spoločnosti.

Zodpovedám za: Team New Technology Solutions.

Najúžasnejšia časť mojej práce je: Objavovanie nových vecí.

Najväčšia výzva ktorej som čelil:  Tranzícia a prerod spoločnosti z RWE IT Slovakia na Fpt Slovakia.

Najpamätnejší moment v mojej kariére: Hodnotenie od CEO a zákazníka po odovzdaní prvého komplexného modulu z linky na výrobu čipov v mojom prvom zamestnaní. Bola to moja prvá veľká úloha.

Od ľudí očakávam: Otvorenosť a priamosť.

Pri vedení ľudí považujem za dôležité: Otvorenosť a priamosť.

Keď nepracujem: Trávim čas s rodinou.

Nemčina a káva s jasným cieľom – Level Up

Nemčina a káva s jasným cieľom – Level Up

Vytvorili sme si online školu. 40 % spoločnosti vzdelávame na platforme MS Teams, dokopy tvoria 34 tried. Intenzívny kurz nemeckého jazyka sme odštartovali vo virtuálnom priestore už pred 2 mesiacmi. Realizujeme ho v čase, kedy ľudský kontakt chýba a práca na home office prináša ešte väčšiu časovú flexibilitu. Aj preto sme si na vzdelávanie vybrali partnera – jazykovú školu, ktorá má dostatočný počet flexibilných lektorov.

Pôsobíme medzinárodne, no až 70 % našich servisov dodávame práve pre nemecky hovoriacich klientov. Dobré technické zručnosti, kvalita služieb a orientácia na zákazníka je pre nás samozrejmosťou. Ako jeden z kľúčových faktorov pre dlhodobú spoluprácu sa však ukazuje znalosť nemeckého jazyka – v odbornej aj každodennej komunikácii. Preto sme sa rozhodli venovať sa nemčine intenzívnejšie a systematickejšie.

Táto vízia je úzko prepojená s celofiremným rozvojom. Naším cieľom je byť bližšie k zákazníkovi, rozprávať jedným jazykom, lepšie mu porozumieť. Tak môžeme naše služby poskytovať ešte lepšie,“ povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

AKO VYZERÁ NÁŠ ONLINE KURZ?

Učíme sa, ale aj hráme, aby sme kolegov udržali motivovaných. Kvízy prostredníctvom platformy Kahoot, odporúčania na zaujímavé články, videá či Youtube kanály sú samozrejmosťou, popritom súťažíme o zaujímavé ceny. Aj vďaka tomu sa nám darí nenútene sledovať progres. Nevynechávame však ani úvodné a záverečné testovania a hodnotenia našou jazykovou školou. Zaujíma nás názor kolegov a spätná väzba, na základe ktorej by sme vedeli kurz a interné vzdelávanie zlepšiť.

Aj keď sa v našej virtuálnej škole motivujeme rôznymi spôsobmi, najväčšia motivácia vychádza prirodzene od jednotlivca a jeho chuti učiť sa. Máme víziu posunu v nemeckom jazyku  minimálne o jednu úroveň – interne túto iniciatívu voláme aj „LEVEL UP“.

 Tešíme sa flexibilite a ochote našich kolegov zmeniť ,modus operandi‘. Oceňujú úsporu času, keďže sa vzdelávanie deje v rámci pracovnej doby, bez nutnosti presunu na iné miesto. Doslova náš kurz vyzerá takto: Sedím, dám si kávu a učím sa nemčinu,“ zhodnotila Lucia Tomková, HR manažérka Fpt Slovakia.

Pre viac benefitov si pozri našu kariérnu stránku.

Migrácia na SAP S/4HANA

Migrácia na SAP S/4HANA

SAP S/4HANA predstavuje najnovšiu generáciu SAP business produktov. Nie je to len upgrade predošlých balíčkov, ale úplne nový produkt postavený na výkonnej databáze SAP HANA. SAP S/4HANA prináša masívne zjednodušenia a inovácie pre moderné business procesy. Konvertovanie zo starších systémov na S/4HANA si preto vyžaduje prechod na SAP HANA databázu (ak ju zákazník ešte nepoužíva) a inštaláciu nového zjednodušeného kódu a adaptácií.

Aj napriek všetkým výhodám platformy S/4HANA množstvo zákazníkov stále váha nad migráciou. V mnohých prípadoch sú to aj obavy zo samotného prechodu. Spomínané nástroje a procesy, či už SAP Readiness Check, alebo FIT-GAP analýza, ktoré v Fpt Slovakia štandarde vykonávame, majú zákazníkovi pomôcť v rozhodovaní. Ako môžete vidieť na jednotlivých príkladoch, vďaka týmto analýzam dokážeme odhaliť úskalia, vyhnúť sa potenciálnym problémom a pripraviť tak zákazníka na samotný proces migrácie.

SAP Readiness Check, FIT-GAP analýza na stiahnutie

10 rokov vývoja elektromobility v FPT Slovakia

10 rokov vývoja elektromobility v FPT Slovakia

FPT Slovakia stojí za vývojom jadra platformy v oblasti elektromobility, ktorá je dnes témou každej významnej automobilky.

Na trhu je k dispozícii už pomerne dosť modelov elektro áut a nové stále pribúdajú. Konkurencia rastie a ceny postupne klesajú. Navyše 4 z 5 zákazníkov sa vyjadrujú, že neplánujú návrat späť ku spaľovaciemu motoru. Prechod na elektromobil je zároveň možnosťou, ako ekologicky a šetrne pristupovať k životnému prostrediu a využívať obnoviteľné zdroje energie.

Sme jednou zo spoločností, ktoré stoja za vývojom v tejto oblasti a aktívne prispievame k zelenšej budúcnosti.

Takéto novinky často nachádzajú uplatnenie v štátoch, akými sú Nemecko, USA, Francúzsko, UK a Japonsko. A pravé to, sú naše hlavné trhy. Naše projekty v oblasti elektromobility komplexne riešia problematiku okolo elektro áut. Ich nabíjanie, fakturáciu nabíjania, správu, až po samotnú platbu. Tieto riešenia aplikujeme nielen vo verejných, ale aj v súkromných dobíjacích staniciach.

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA = BUDÚCNOSŤ

“Kvôli ambicióznym cieľom Európskej Únie v oblasti emisií CO2 sa jednotlivé automobilky budú musieť čoraz viac preorientovať na výrobu elektromobilov. Sme špecialisti v IT a v energetike, v téme sa pohybujeme prakticky od založenia spoločnosti, čo znamená, že máme množstvo skúseností a skvelý tím. Našou misiou je zelená transformácia. Veríme, že práve IT, je jedeným zo spúšťačov efektívneho prechodu dopravy z využívania fosílnych palív na efektívne využívanie zelených energií,” povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

VÝVOJ SYSTÉMU PRE NABÍJACIE STANICE

Cieľom nášho projektu je vývoj systému pre nabíjacie stanice tak, aby sme zefektívnili celý proces od napojenia auta k nabíjačke, spustenia nabíjania, jeho monitorovania (napríklad cez mobilný telefón), až po platby pri dobíjaní́ elektromobilov. Pri vývoji využívame najnovšie technológie ako napríklad Java, Kotlin, Groovy, Angular, Microunaut, AWS, Docker, Kubernetes, Terraform a ďalšie.

KNOW HOW TRANSFER

Tím pozostáva z architektov, developerov a testerov. Platformu, ktorú sme pomohli navrhnúť, vyvinúť, a spravovať, neustále rozširujeme a vylepšujeme. Dostatočne veľký tím zabezpečuje, že noví členovia sa majú od koho učiť.

Na druhej strane očakávame, že prinesú do tímu nové nápady, kreativitu a chuť robiť veci, ktoré majú reálny dopad na našu budúcnosť“, povedal Dodan Vojtko.

AGILNÝ PRÍSTUP

Dokážeme mapovať všetky nabíjačky v meste či štáte. Proces vďaka viacerým inováciám vyzerá pomerne jednoducho. Užívateľ príde k nabíjačke, autentifikuje sa (napríklad cez mobilnú aplikáciu alebo RFID kartu) a automaticky spustí nabíjanie. Vyberie si spôsob úhrady a po nabití môže okamžite ekologicky jazdiť.

„Vývoj takto komplexnej platformy je prácou, pri ktorej je potrebné postupovať racionálne, ale aj vizionársky. Pracujeme agilne, vyvíjame softvér v dvojtýždňových fázach. Neustále ho testujeme, aby sme predišli chybám a priebežne overujeme, či napredujeme správnym smerom.“ Peter Chlebák, riaditeľ programu elektromobility v Fpt Slovakia.

PRIPOJ SA K NÁM

V súčasnosti máme viac ako 300 zamestnancov, rastieme a máme otvorené dvere pre ďalších skúsených IT špecialistov, vývojárov, ale aj študentov a nadšencov so záujmom o informačné technológie. Pre viaceré významné nadnárovné spoločnosti dodávame inovatívne riešenia a poskytujeme IT služby.

Na projekte elektromobility budeš pracovať v tíme vysoko špecializovaných IT profesionálov, developerov a testerov. Budeš vyvíjať mobilné aplikácie, alebo programovať systém, ktorý riadi proces nabíjania, spracováva dáta, zabezpečuje fakturáciu.

Viac k otvoreným pozíciám v oblasti emobilít nájdeš na:

Fullstack Developer for Electric Vehicles | Fpt Slovakia

Frontend Developer for EV | Fpt Slovakia

Java Developer for EV | Fpt Slovakia

Fullstack Developer with Angular 7 | Fpt Slovakia

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok napíš napíš na recruitment@fpt.sk

sk_SKSlovenčina