Outsystems Low-Code platforma

Outsystems Low-Code platforma

Aké platformy na vyvíjanie aplikácií poznáte? Niekoľko našich kolegov sa v roku 2020 zúčastnilo školenia Outsystems Low-Code, ktorého cieľom bolo získanie skúsenosti v novej oblasti a rozšírenie portfólia našej spoločnosti. Záverom online školenia bola skúška, ktorej výstupom bolo získanie certifikácie Outsystems Associate Web Developer. Takéto rozširovanie obzorov firme umožňuje neustále zlepšovanie sa a taktiež možnosť ponúkať nové a lepšie riešenia pre stálych, ale aj nových zákazníkov.

Čo je Low-Code?

Low-Code je prístup vyvíjania softvéru založený na báze vizuálneho vytvárania aplikácie, prevažne cez GUI s minimálnou potrebou ručného písania kódu. Tento prístup je v posledných rokoch veľmi obľúbený. Umožňuje relatívne rýchly vývoj aplikácií a dáva príležitosť ľudom s rôznymi úrovňami skúseností a znalostí pracovať na vývoji. Low-Code platform je teda akákoľvek platforma, ktorá nám umožňuje takéto aplikácie vyvíjať. Patrí medzi ne aj už spomínaný Outsystems Low-Code platform.

Low-Code vs. No-Code

Možno ste sa už stretli aj s pojmom No-Code. No-Code funguje na veľmi podobnom princípe, ibaže s jedným zásadným rozdielom. Pri tomto prístupe nie sú potrebné absolútne žiadne znalosti či skúsenosti s kódovaním. Všetko je riešené na princípe vizuálneho vývoja – či už vytváraním určitých sekvencií/flowchartov, alebo interfacovaním rôznych toolov pomocou API a podobne. Viac o no-code prístupe a o tooloch podporujúcich tento prístup sa môžete dozvedieť na NoCodeDev a Nocode.tech.

Čo ponúka Outsystems Low-Code platform?

Outsystems low-code platform je jednou z popredných platforiem na vytváranie a spravovanie webových a mobilných aplikácií. Aplikácie sú vytvárané najmä vizuálnou formou, drag and drop funkciami, ale taktiež je možne doplniť vlastný kód v rôznych programovacích jazykoch (C#, Java, HTML, CSS či JavaScript)

Používateľ si vytvorí konto, ku ktorému má pridelený osobný Cloud v Outsystems platforme. Na ňom sú aplikácie uložené a pripravené pre deployment. Samotné vytváranie aplikácie prebieha v Outsystems Service Studiu, kde si môže zvoliť z už predpripravených vzorových aplikácií (1 – 2) alebo vytvoriť vlastnú aplikáciu od základu (3).

Obrázok 1 – Úvodná obrazovka pri vytváraní nového projektu

 

Obrázok 2 – Predpripravené aplikačné šablóny

 

Obrázok 3 – Voľba typu aplikácie, ktorú chce užívateľ vytvoriť

Užívateľ môže následne definovať dátový model (4), business logiku (5), procesy a grafické prostredie (6) aplikácie. Všetko z toho je možné vytvárať jednoduchými funkciami, programátorsky nadanejší môžu aj pomocou kódu – napríklad SQL pri práci s databázou, HTML a CSS pri vytváraní webovej aplikácie. To je veľká výhoda platformy – umožňuje spoluprácu dizajnérov a programátorov, ktorí by si v iných, tradičnejších prípadoch vývoja nemuseli úplne rozumieť ohľadom vzhľadu a funkcionality danej aplikácie.

Obrázok 4 – Ukážka dátového modelu vzorovej webovej aplikácie

 

Obrázok 5 – Ukážka jednej z logických funkcií vzorovej webovej aplikácie

 

Obrázok 6 – Ukážka grafického prostredia vzorovej webovej aplikácie

 

Outsystems Low-code platform je výbornou voľbou pre vytváranie webových stránok pre všetky typy zariadení, či už ide o e-commerce aplikácie, filmové databázy alebo akýkoľvek interný tool potrebný pre efektívnejšie fungovanie firmy. Umožňuje rýchle a efektívne vytvorenie aplikácie s minimálnou alebo dokonca žiadnou potrebou pre tradičné písanie kódu a zjednodušuje proces administrácie, keďže o mnoho z týchto vecí je postarané zo strany poskytovateľa. Viac o platforme a jej fungovaní sa môžete dozvedieť na webovej stránke Outsystems.

Dobré aj zlé – nevýhody má aj Outsystems platforma

Mohlo by sa zdať, že tento prístup k vývoju má minimálne či žiadne nevýhody. Do istej miery je to pravda, ale ako pri všetkom, aj tu sa ich zopár nájde. Jednou z nich môže byť aj grafické prostredie. Pre nováčikov alebo ľudí s minimálnymi skúsenosťami je takáto forma vývoja prístupnejšia, no dlhoroční vývojári zvyknutí na pozeranie sa do riadkov a riadkov tradičného kódu môžu mať problém s grafickým prostredím a môžu ho vnímať ako limitujúce. Niektorí ľudia jednoducho preferujú flexibilitu a možnosť robiť všetko od základu.

Za zmienku stojí aj fakt, že vďaka podobným technológiám sa výrazne redukuje počet ľudí potrebných na vytvorenie a údržbu takejto aplikácie. To, na čo by pri tradičnom prístupe bol potrebný malý tím, zvládnu bez problémov dvaja ľudia. Tu, samozrejme, existujú argumenty na oboch stranách. Pre firmu to predstavuje redukciu nákladov, avšak pre niektoré pozície to môže predstavovať značné zníženie pracovnej vyťaženosti. Aký názor na využívanie low-code platforiem máte vy?

sk_SKSlovenčina