Atlassian Jira data Center

Atlassian Jira data Center

Klient: Innogy SE
Výzva: Nové riešenie s implementáciou nových pokročilých funkcionalít a vyššou stabilitou prostredia pre aplikáciu JIRA od firmy Atlassian. Nové riešenie malo za cieľ implementovať SSO (Single Sign-on), HA (High-Availability) model serverovej infraštruktúry, rýchlu a jednoduchú škálovateľnosť prostredia, integráciu tzv. JIRA Service Desk a integráciu na rôzne externé systémy a aplikácie.
Riešenie: Pôvodne riešenie autentifikácie užívateľov bolo nahradené štandardizovaným SSO založeným na SAML voči firemným ADFS serverom a bola implementovaná dvojfaktorová autentifikácia pre prístup z internetu. Model HA architektúry infraštruktúry bol zabezpečený implementáciou Jira Data Center, verzie aplikácie umožňujúcej využívať serverové clustre. Taktiež bol implementovaný systém BiGIP od F5 na zabezpečenie vyššej úrovne IT bezpečnosti na sieťovej úrovni.
Technológie: Java EE, Angular 8, Spring Boot, Cloud Foundry, RabbitMQ A vyuzivame tooly ako: Maven / Gitlab / Jenkins / IntelliJ

Innovate the future

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

People  first

People first

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Work-life balance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

en_USEnglish