Atlassian Jira data Center

Klient: Innogy SE
Výzva: Nové riešenie s implementáciou nových pokročilých funkcionalít a vyššou stabilitou prostredia pre aplikáciu JIRA od firmy Atlassian. Nové riešenie malo za cieľ implementovať SSO (Single Sign-on), HA (High-Availability) model serverovej infraštruktúry, rýchlu a jednoduchú škálovateľnosť prostredia, integráciu tzv. JIRA Service Desk a integráciu na rôzne externé systémy a aplikácie.
Riešenie: Pôvodne riešenie autentifikácie užívateľov bolo nahradené štandardizovaným SSO založeným na SAML voči firemným ADFS serverom a bola implementovaná dvojfaktorová autentifikácia pre prístup z internetu. Model HA architektúry infraštruktúry bol zabezpečený implementáciou Jira Data Center, verzie aplikácie umožňujúcej využívať serverové clustre. Taktiež bol implementovaný systém BiGIP od F5 na zabezpečenie vyššej úrovne IT bezpečnosti na sieťovej úrovni.
Technológie: Java EE, Angular 8, Spring Boot, Cloud Foundry, RabbitMQ A vyuzivame tooly ako: Maven / Gitlab / Jenkins / IntelliJ

Skills

Posted on

19. August 2020

en_USEnglish