Projektový manažment


Či už zveríte svoj projekt do rúk FPT teamu, alebo si „iba“ objednáte FPT projektového manažéra, urobíte správne rozhodnutie. Máme ucelenú a dôkladne popísanú metodiku, ktorá je adaptáciou svetového štandardu PMI® (Project Management Institute) a štandardov agilného riadenia – predovšetkým Scrum.

Veríme, že projektové riadenie je disciplína, ktorá si vyžaduje plné nasadenie a že kvalitné a metodické riadenie prináša ovocie v podobe úspešne ukončených projektov, ktoré splnili stanovené ciele k spokojnosti zákazníkov. Naši skúsení projektoví manažéri kontinuálne zvyšujú svoje kompetencie a zručnosti a uprednostňujú nástroje, techniky a rozhodovanie založené na dátach. Rokmi sme nadobudli cenné znalosti a skúsenosti vďaka riadeniu rôznorodých IT projektov – od infraštruktúrnych migračných projektov, cez projekty softvérového vývoja až po SAP projekty.

Metodiky

PMI®

Scrum

Kanban

Riešenia

K riadeniu projektov pristupujeme dôsledne a analyticky. Zbierame a vyhodnocujeme dáta, zdokonaľujeme naše metódy odhadov. Čím viac sa problematikou zaoberáme, tým viac zisťujeme, aké obrovské možnosti sa nám ponúkajú a v koľkých smeroch máme ambície naše zručnosti ešte viac rozvíjať. Práve preto máme databázy historických rizík, ponaučení z projektov, ktoré sme doteraz riadili alebo na nich participovali.

Pri práci využívame sofistikované šablóny a základne matematicko-štatistické metódy.
Máme definované kvalitatívne KPI na úrovni PMO hlavne pre dôvody ISO Auditov. Sú nastavené tak, aby odhalili naše slabiny a v budúcnosti vedeli pružnejšie a efektívnejšie reagovať na rovnaké problémy.

Ďalšie služby

SAP služby

Vývoj softvérových aplikácií

Robotic Process Automation

Správa a monitoring serverov

Kontaktuj nás

sk_SKSlovenčina