Clone and delete

Náš významný zákazník v Českej republike prechádza procesom závažných organizačno-právnych zmien, v rámci ktorých dochádza aj k oddeľovaniu zákazníckych služieb, podporných procesov, aktív a zamestnancov. Na základe uvedenej situácie vznikla potreba vytvorenia viacerých nových SAP systémov pre nové obchodné spoločnosti. Tieto bolo potrebné nanovo nakonfigurovať, zlúčiť s rôznymi externými systémami a preniesť potrebné dáta.

FPT - bulb
 SAP HR

FPT, ako dlhoročný spoľahlivý partner v oblasti poskytovania služieb a podpory SAP HR, bolo poverené organizáciou a implementáciou projektu. Primárnymi výzvami bola správna identifikácia migračných dát, správne identifikované migračné cesty a komplexné integrácie na množstvo interných aj externých systémov.

Oblasť 

Projekt manažment

Development

Data Analysis

Riešenie

Hlavným technickým zameraním sú aktivity spojené s vývojom nástrojov na selektívny výmaz dát v systémoch SAP a prenos historických záznamov zamestnancov medzi jednotlivými SAP systémami. Práce zahŕňajú aj významné množstvo analýz dát, revízie RFC spojení a webových služieb, ako aj množstvo konfiguračných aktivít na úrovni SAP Basis. FPT pri projekte aktívne spolupracuje s viacerými ďalšími dodávateľmi zodpovednými za vybudovanie nových samostatných infraštruktúrnych prostredí a za rozhrania medzi SAP systémami a početnými externými aplikáciami.

Prvá významná etapa projektu bola ukončená a úspešne prešla auditom PWC. Ďalšie etapy sa zameriavajú najmä na konfiguračné aktivity v SAP systémoch nových obchodných spoločností a na aktivity súvisiace s konsolidáciou dát v týchto systémoch.

Technológie

SAP, SAP ABAP, SAP ALE, SAP RFC, WSO2

Ďalšie projekty

E-mobility

Smarthome

Kontaktuj nás

sk_SKSlovenčina