Devops & CI/CD služby


Naši ľudia sú špecialisti so zameraním na najnovšie trendy v oblasti AMS. FPT má bohaté skúsenosti s administráciou serverovej infraštruktúry, či už v tradičnom data centre alebo v cloud prostrediach (AWS, Azure). Rozsah našich služieb začína od štandardných operatívnych činností, cez upgrady, transformácie, až po migrácie medzi prostrediami.

Služby zahŕňajú zabezpečenie kompletnej prevádzky zákazníckeho portfólia aplikácií, od infraštruktúrnej až po aplikačnú vrstvu, vrátane interakcie s dodávateľmi resp. producentami aplikácií a implementácie moderných SaaS, FaaS, PaaS a IaaS riešení.

Máme rozsiahle skúsenosti s operatívnym riadením it portfólia služieb opierajúcich sa o ITIL® metodiku. ITIL® procesy modelujeme podľa potrieb a v úzkej spolupráci so zákazníkmi tak, aby sme zabezpečili dosiahnutie potrebnej synergie, znížili operatívne riziká, zvýšili efektivitu a spokojnosť koncových užívateľov.

Oblasti

AMS

JIRA

Devops

Cloud

Bitbucket

PlanView

CICD

Jenkins

Crowd

Riešenia

Prevádzka komplexných aplikácií si vyžaduje zabezpečiť 100% dostupnosť a spoľahlivosť. V rámci našich služieb ponúkame aj tzv. Performance monitoring, ktorého cieľom je skorá identifikácia problémov na úrovni infraštruktúry, aby sa zamedzilo neželaným výpadkom a stratám. Pomocnou vhodných nástrojov odhaľujeme prepojenia, transakcie a služby na sieti, vizualizujeme topológiu a diagnostikujeme príčiny vzniknutých problémov. Poskytujeme aj takzvaný perfective maintenance, kde cizelujeme systémy do dokonalosti. Naši ľudia sú špecialisti so zameraním na najnovšie trendy v oblasti AMS (Cloud, Server, App Servers, DB, Tools, CI/CD a iné).

Poskytujeme celú šírku technickej podpory, zabezpečujeme ďalší vývoj, aplikácie prispôsobujeme požiadavkám zákazníka a zabezpečujeme testovanie.

Na správu a údržbu vášho portfólia aplikácií zameraných na kolaboráciu a vývoj softvéru ponúkame skúsený personál. Pracujeme s produktmi spoločnosti Atlassian (JIRA, Bitbucket, Confluence a ďalšie), ale aj s ďalšími nástrojmi, napr. HP ALM & UFT, TeamCity, Jenkins, PlanView, Crowd, AppDynamics, Subversion, SailPoint a inými.

Naše služby zahŕňajú inštaláciu a konfiguráciu nástrojov, implementáciu upgradov a bezpečnostných záplat (Patch management), monitoring, automatizované a manuálne kontroly a integráciu s ďalšími systémami. Používateľom aplikácií zároveň poskytujeme konzultačné služby ako aj technické tréningy.

Ďalšie služby

SAP služby

Vývoj softvérových aplikácií

Robotic Process Automation

Testovanie softvérových aplikácií

Kontaktuj nás

sk_SKSlovenčina