Fpt Slovakia a jej konzultanti a vývojári v úzkej spolupráci s technikmi z FPT Software pomáhajú vybrať klientom vhodnú Cloud platformu a prevziať Cloud technológie. Cloud computing sa ukázala byť tou najlepšou odpoveďou na otázky riadenia podnikovej inovácie za účelom vyššej efektivity a zníženia celkových nákladov. Prostredníctvom série projektov v rôznych oblastiach (doprava, zdravotníctvo, rozhlasové vysielanie, školstvo, výroba, maloobchod, atď.) rozumieme obavám zákazníkov pri prechode do cloudu a máme know-how na prekonanie týchto prekážok.


CloudServices1RIEŠENIA:

CLOUDIFIKÁCIA – riešenie pre transformáciu a migráciu časti aplikácií a servérových systémov do cloudu. Riešenie pre podniky.

SaaSIFIKÁCIA – ide o riešenie pre nezávislých dodávateľov softvéru pre transformáciu softvérového balíka z tradičných softvérových licencií na softvér ako službu (SaaS).

Vyhodnotenie cloudu a posúdenie bezpečnostného rizika – riešenie pre podniky založené na hĺbkovej analýze na rôznych platformách cloudu a bezpečnostného rizika prevzatia služieb cloudu za účelom nájdenia najvhodnejších riešení pre konkrétne situácie.

Vývoj aplikácií pre cloud – riešenie pre vývoj a optimalizáciu aplikácií B2B/B2C na platformách cloudu.

Manažované služby cloudu – 24 /7 servis a support na zdroje cloudu za účelom znížením prevádzkových nákladov pri prevzatí najnovších technológií do vašej cloudovej aplikácie a infraštruktúry.

BIG DATA V CLOUDE – integrácia a optimalizácia riešení veľkých dát s vysokou škálovateľnosťou a dostupnosťou infraštruktúry cloudu.

CitusTM Cloud Suite – je sada nástrojov vyvinutých FPT Software pre lepšiu pomoc klientom pri prechode na cloud a riadenie cloudu od poradenstva až po post-implementačné fázy. Kombináciou overených znalostí cloudu FPT Software s vietnamskou konkurencieschopnosťou nákladov, ponúka nástroj suite efektívny spôsob ako zvýšiť produktivitu a skrátiť dobu uvedenia na trh, pri súčasnom dodržaní rozpočtu cloudu na minimálnej úrovni.


PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA PROJEKTU, na ktorom naši konzultanti a developeri z portfólia CLOUDU úspešne spolupracovali s kolegami z FPT Software.


Pozri si kompletnú PONUKU PROFESIONÁLNYCH SLUŽIEB CLOUDU FPT SOFTWARE.