SAP COMPETENCE CENTER umožňuje našim obchodným partnerom zvýšiť efektivitu svojich kľúčových obchodných operácií. Zameriavame sa najmä (ale nie výhradne) na riešenia v oblastiach, ako sú verejné služby, maloobchod, spotrebný tovar, verejný sektor (daň), spracovateľský priemysel, kde máme silné obchodné know-how našich globálnych aktivít.

Viac ako 10 rokov dodávame naše skúsenosti (body shop, manažované služby, projekty) pre našich partnerov v EÚ, Ázii a USA. Vyvinuli sme dokonca aj naše vlastné riešenia (pre ázijských zákazníkov v maloobchodnom sektore), aby sme našim zákazníkom poskytli rýchle a výhodné zavedenie systému ERP. Za posledných 10 rokov sme sa podieľali na implementácii právnych zmien vychádzajúcich z činností unbundlingu v EÚ pre odvetvie energetiky v krajinách strednej a východnej Európy a Nemecka.

Využívame všetky príslušné TECHNOLÓGIE zo „SAP tech stack”. Z portfólia SAP ide predovšetkým o: ERP core (FI, CO, MM, SD, PS, AM, PM, QM), HCM, SRM, BI / BW, IS-U, CRM, RE, Workflows, ABAP, Web dynpro, Smart Forms, Fiori, SAPUI5, Lumira, HANA DB.

Sme pevne presvedčení, že budúcnosť SAP-u patrí HANA a Cloud-u, preto sme svoje aktivity výskumu a vývoja zamerali na túto oblasť. Pomáhame našim zákazníkom migrovať svoje riešenia zo svojich dátových centier do cloudu, čo im umožňuje flexibilné a nákladovo efektívne využitie operácií dátových centier. V súčasnej dobe pracujeme na špeciálnom SAP produkte, ktorý umožní podnikom verejných služieb vlastniacim tranzičnú / distribučnú sústavu, aby investovali do siete v pravý čas, čo môže znamenať úsporu miliónov EUR.

PRAKTICKÉ PRÍKLADY PROJEKTOV vyvinutých a implementovaných v rámci nášho SAP COMPETENCE CENTER.