RWE_KLIENT

S radosťou informujeme o novom projekte, ktorý budeme realizovať pre nášho partnera – spoločnosť RWE Česká Republika. Projekt pozostáva z viacero čiastkových riešení.

a/ Managed service pre správu Cloud prostredia a infraštruktúrny “maintenance” aplikácií v Cloud prostrediach (primárne AWS a Azzure) na dobu štyroch rokov;

b/ Dokončenie cloudifikácie dôležitých RWE CZ systémov ako SAP BI do HANA AWS, IS-U/CRM, ERP a Lancelot do AWS do konca tohto roka;

c/ Dokončenie nástroja tzv. self-service portálu, ktorý umožní zákazníkovi jednoducho objednať a interne si fakturovať náklady spojené s prevádzkou cloudu.

Ide o dôležitý projekt tohto druhu pre klienta RWE CZ, ako aj pre nás. Pevne veríme, že po jeho úspešnej realizácií bude vynikajúcou referenciou pre ďalšie zákazky.

Celý článok a viac o FPT cloud službách a riešeniach.