Potreba vysokej efektivity, časovej dostupnosti a mobility prináša výzvy, na ktoré musia zamestnávatelia v tejto dobe promptne reagovať. Ide aj o to, ako profesionálny život IT-čkárov urobiť čo najviac „user friendly“. Jedným z príkladov toho, akým spôsobom možno pracovný komfort IT pracovníkov zvýšiť, je zabezpečiť im možnosť pracovať v Cloude. Na Slovensku túto možnosť poskytuje iba niekoľko firiem a nás teší, že jednou z nich je aj naša spoločnosť.

Keď sme sa v roku 2014 stali súčasťou FPT koncernu, jednou z našich prvých úloh bolo vybudovanie vlastnej IT infraštruktúry. Výsledkom bolo, že firma začala pracovať na vlastnej mobilnej platforme, ktorá by cestovala so svojimi užívateľmi a na ktorej by mohli užívať všetky potrebné IT aplikácie a nástroje. Platforma musela byť zároveň výkonná, bezpečná, cenovo priaznivá a dostupná z akéhokoľvek miesta a zariadenia. To sa nám podarilo integráciou a nasadením Virtual Desktop Infrastructure (VDI) prostredia s prepojením na Office365. Dodáme, že ide o jedno z najprogresívnejších riešení, ktoré v tejto dobe postupne nasadzuje stále väčšie množstvo firiem pôsobiacich v oblasti ICT.

CloudRiešenie firemnej infraštruktúry bolo prvým krokom. Nasledoval druhý, z pohľadu zamestnancov nemenej významy – 1. júla 2015 sme spustili internú platformu, program BOYD (Bring Your Own Device). Technológia je dostupná prostredníctvom internetu z počítačov, tabletov či smartfónov, a to na báze Windows, Linux, Android a iOS operačných systémov. Jedným slovom, ak sa chce košický „FPT-er“ pripojiť z akéhokoľvek zariadenia a mať dostupné svoje dáta, potrebuje „len“ akýkoľvek device a internetové pripojenie a dvere má otvorené. Áno, môže to byť aj SMART televízor alebo „inteligentná chladnička“. Požadované HW a SW parametre sú totiž na absolútnom minime, pretože celý výpočtový výkon sa spracováva v Cloud prostredí. 

Program BYOD máme v našej firme spustený už takmer rok. Vieme teda jeho úspešnosť už relevantne posúdiť. Množstvo zamestnancov, ktorí môžu o program BOYD požiadať a využívať ho, neustále rastie, dnes dosahuje už takmer ich polovicu. Sú to dáta, ktoré signalizujú, že je projekt efektívny aj z pohľadu samotných zamestnancov, teda užívateľov. Okrem zvýšenia komfortnej zóny našich ľudí sme vďaka programu prispeli k odbúraniu užívateľských incidentov na helpdesku a minimalizácii nákladov na užívateľský support. Rozdiel podielu tiketov od BOYD užívateľov oproti FAT užívateľom zaznamenal pokles až o 59 %.

Samotní zamestnanci, ktorí program BOYD využívajú, navyše hodnotia pozitívne to, že na BOYD zariadení môžu uchovávať aj súkromné dáta a programy, pretože VDI prostredie k nim nepristupuje. Jeho bezpečnosť a elasticitu zabezpečuje Cloud prostredie, čo umožňuje technológiu využívať v neobmedzenom nasadení. Je potrebné podotknúť, že úspešnú implementáciu programu BYOD aj vďaka pomerne náročnej legislatíve a data security, dotiahlo v našom regióne a prostredí do úspešného konca len zopár firiem.