TOMÁŠ FLORIANČIČ
Programmer Specialist

Mali ste niekedy rozpísaný životopis, kde ste od frustrácie žiadali o insignifikantný entry-level job, ktorý vám poskytne aspoň nejaký príjem (preferovane vo valídnej reálnej mene ale aj čoko dukáty by boli fajn) s poslednou uvedenou pozíciou: hromozvod na zákazníkovu frustráciu? V FPT mi namiesto viacej banánov v kuchynke ponúkli priestor na sebarealizáciu.

Najprv som sa chopil príležitosti a vytvoril popri mojich projektoch niekoľko samostatných funkčných prototypov, aj takých, ktoré nesúviseli s náplňou mojej práce ako napr. interaktívna tabuľa na báze Kinectu s kalibráciou a presnosťou na centimeter.

Po rokoch strávených v testerských zákopoch kričaním “u mňa to rozhodne nefunguje” som sa na základe predošlých skúseností chcel prepracovať ku hovoreniu “u mňa to rozhodne funguje”. Odpozoroval som totiž, že ak debagovanie a testing je proces odoberania bugov, tak programovanie musí byť proces ich vytvárania! To je pre mňa! Naučil som sa v krátkom období JavaScript, ES6, TypeScript, React aj React Native a prišiel za šéfstvom s odvahou Exploreru.

Vďaka predostretým novým vedomostiam som dostal skvelú príležitosť: Frontend Developer. Vnútri som však cítil, že TypeScript nie je práve môj type a to aj napriek tomu, že sme pomohli zákazníkovi vytvoriť niekoľko skvelých pluginov do existujúceho komplexného systému, necítil som to pravé – kompilované. Zavrel som StackOverflow, moju novú obľúbenú asociálnu sieť, a opýtal sa sám seba: je odpoveď na zmysel života naozaj NaN alebo je to [object Object]. A keďže mám rád ostré veci, tak som siahol na C#.

“Pripraveným projekt praje” a ja som dostal unikátnu príležitosť: pridať neživú domácnosť ako ďalšieho člena rodiny. Využitím Google NLU, C# a plaču som pre zákazníka na zelenej lúke vytvoril integráciu pre Google Home, ktorá je v priemere osemnásobne rýchlejšia ako ich pôvodné konkurenčné riešenie a dovoľuje plynulú prirodzenú komunikáciu s ich Smart Home riešením. Dokonca som dostal príležitosť o tejto integrácii porozprávať aj na jednej z najväčších regionálnych konferencií VSE unIT.

Keďže multifunkčnosť je moje tretie meno (druhé je pohodlnosť – pozn. red.), tak som rozmýšľal ako eventuálne skĺbiť to, čo som sa za roky vo firme naučil: administráciu, testing, automation, devops, deployment, architecting a development (C# a React Native). Dlho som ale rozmýšľať nemusel, lebo život v FPT vymyslel pre mňa a tím ďalšiu príležitosť: vytvoriť úplne nové Smart Home riešenie, kompletne od “Hello world”.

sk_SKSlovenčina