SAP Kompetenčné centrum

1. MANAŽOVANÉ SLUŽBY PRE SAP SRM (Manažment dodávateľských vzťahov)

Obstarávanie dodávateľov  je centrálne oddelenie multi-energetickej spoločnosti pôsobiacej v Európe (predovšetkým Nemecku, Veľkej Británii, Holandsku, Českej republike, Poľsku a Slovensku).

CIEĽ PROJEKTU: Oddelenie obstarávania potrebuje zvládnuť približne 60 000 dodávateľov a ročne približne pol milióna pozícií (na konci mesiaca je 18 000 objednávok). Samotné riešenie má 9 000 interných koncových zákazníkov a 7 000 externých. Každý mesiac má oddelenie 45 000 pozícií a 18 000 objednávok.

POPIS PROJEKTU / POUŽITÁ TECHNOLÓGIA: Aplikácia manažovanej služby pre SAP SRM

(integrované do zákazníckej infraštruktúry, najmä SAP ERP), kde dodávame podporu 2. a 3. úrovne, žiadosti o zmenu a na základe času a materiálu sa zúčastňujeme väčších aktivít vylepšenia. Poskytujeme služby obzvlášť v nemeckom a anglickom jazyku.


2. IMPLEMENTÁCIA A ÚDRŽBA SAP Workforce Management-u (WFM)

CIEĽ PROJEKTU: Zákazník z Českej republiky sa rozhodol zaviesť účinný systém pre manažovanie svojich pracovníkov v teréne v plynovej distribučnej sieti. Cieľom projektu bolo znížiť náklady na prevádzku o viac ako 20 %.

POPIS PROJEKTU / POUŽITÁ TECHNOLÓGIA: Spoločne s našimi partnermi sme doplnili existujúce a implementovali sme nové riešenie pre riadenie pracovných síl (SAP PM, MRS / Optimizer, Sybase Unwired Platform a mobilný optimalizátor na základe Androidu).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY: Nové riešenie je na svete a teraz tomuto riešeniu zabezpečujeme služby údržby a vylepšenia v oblasti SAP-u. Náš zákazník ocenil naše komunikačné schopnosti, keďže hovoríme anglicky, nemecky a česky, čo znížilo úroveň nedorozumení medzi rôznymi dodávateľmi.


3. EFEKTÍVNY ENERGICKÝ SYSTÉM 4.0 (Prediktívna údržba a strategický redizajn siete s investičným plánovaním na základe simulácie @ SAP HANA)

CIEĽ PROJEKTU: manažéri riadenia aktív (asset managers) z Infrastructure-Plant Operators sa  dožadovali nástrojov na podporu pri strategickom plánovaní investícií, ako aj pri optimalizácii TOTEX-minimalizácie, operačných rizík a kvality (výkon, spoľahlivosť). Zadaním bolo vytvorenie účinného energetického systému.

POPIS PROJEKTU / POUŽITÁ TECHNOLÓGIA: na platforme HANA vyvíjame nový PRODUKT, ktorý pokryje potrebné funkcie pre našich budúcich zákazníkov, ktoré im umožnia urobiť správne rozhodnutie v správnom čase. Umožníme zákazníkom, aby urobili simulácie (s ohľadom na tisíce možných variácií), aby videli možné scenáre CAPEX, OPEX, TOTEX (krátkodobé / strednodobé / dlhodobé), a vypočítali obchodnú hodnotu a najefektívnejší plán údržby pre OAM.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY: V súčasnej dobe dokončujeme analytickú fázu týkajúcu sa technológií HANA. Prekvapivo (nečakali sme to) hovoríme so SAP-om, aby sme náš projekt dostali do ich Co-Innovation laboratória. Sme práve na konci rozhovorov s prvým zákazníkom s cieľom umožniť im, aby boli prví, ktorí sa zúčastnia výsledkov nášho vývoja.

 

Prečítaj si PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE PROJEKTOV, ktoré FPT SOFTWARE prináša zákazníkom.