SAP KOMPETENČNÉ CENTRUM je dôležitým pilierom v spoločnosti Fpt Slovakia. Svojimi službami a riešeniami pomáha našim obchodným partnerom zvýšiť efektivitu svojich kľúčových business operácií.

ERPViac ako 12 rokov dodáva takmer 100-ka našich SAP konzultantov, ABAP developerov a SAP Basis adminov riešenia pre klientov z celej Európy. Z portfólia SAP ide predovšetkým o projekty v oblastiach BW, ERP, IS-U a HCM (konkrétne Mass Printing, SMART Metering, S4innogy a PoC, Processes & Forms, Credit Risk Integration a iné). Pretavené do čísel je to viac ako 3,5 mil. EUR tržieb na ročnej báze s viac ako 20.000 užívateľov a 10.000 vyriešených tiketov.

Medzi priority SAP Kompetenčného Centra patrí aj ABAP Development v oblastiach ERP, SRM, PM, BW, HCM a IS-U.

Využívame TECHNOLÓGIE: ABAP, UI5 / OPN UI5, Fiori, SAP Script, SMART Forms, Adobe Forms, Print, Workbench a Gateway.

Sme presvedčení, že budúcnosť SAP-u patrí HANA a Cloud-u, preto svoje aktivity v oblasti vývoja zamerali na túto oblasť. Pomáhame našim zákazníkom migrovať svoje riešenia zo svojich dátových centier do cloudu, čo im umožňuje flexibilné a nákladovo efektívne využitie operácií dátových centier. V súčasnej dobe pracujeme na špeciálnom SAP produkte, ktorý umožní podnikom verejných služieb vlastniacim tranzičnú / distribučnú sústavu, aby investovali do siete v pravý čas, čo môže znamenať úsporu miliónov EUR.


SLUŽBY A RIEŠENIA


PRAKTICKÉ PRÍKLADY PROJEKTOV vyvinutých a implementovaných v rámci SAP KOMPETENČNÉHO CENTRA.