„Veľmi oceňujem všetku Vašu podporu počas posledných pár mesiacov. Rotácia testerov onshore priniesla skutočný benefit.
Ešte raz vďaka celému tímu, som si istý, že sa ešte stretneme.“

Matthew Allen, Test Lead, nPower

* * * * *

„Chcem vysloviť veľké ďakujem za to, že ste pracovali tak tvrdo a do neskorých večerov počas posledných týždňov (mesiacov!!),
aby sa dokončila RWEST časť REMITu najviac ako to bolo možné za daných okolností. Zo svojho pozorovania viem, že to nebolo ľahké,
ale tak ďaleko nás ako vždy dostala Vaša pracovná morálka a profesionálnosť. Veľmi si cením Vaše úsilie.“

Jason Higgs, IT Team Lead, RWE

* * * * *

„Naša spoločnosť má dlhodobé vzťahy s testermi v Košiciach, ktorí boli integrovaní do FPT v júli 2014.
Naďalej dostávame vynikajúce služby z kombinovaného tímu vo Vietname a Košiciach, čo je aj výsledkom proaktívného a pragmatického štýlu riadenia
a samozrejme aj výbornou tímovou spoluprácou medzi testermi v oboch lokalitách.

Sme všeobecne známi ako veľmi náročný zákazník vo svojich požiadavkách spojených s testovaním. Som rád, že nielenže sme neobdŕžali jedinú sťažnosť na testovanie spoločnosťou FPT, ale dokonca sme svedkami rastúceho dopytu po ich službách. Pracujeme spolu ako jeden tím,
pričom každý z nás najlepšie vie čo má ponúknuť, a to zaisťuje náš pokračujúci úspech v tomto partnerstve.“

Robin Taylor, Testing Services Lead, RWEST