Fpt Slovakia a jej TEST CENTRUM – to je viac ako 12 rokov skúseností v oblasti testovania softvéru.

Tieto nám umožňujú nasadzovať tradičné ako aj nové postupy testovania a tak efektívne znižovať riziko dodania nedostatočnej kvality služieb a produktov pre našich zákazníkov.

TestingTradičný testovací proces je v súlade s medzinárodnými štandardmi podľa ISTQB a CMMI–5. Vďaka vysokej odbornosti v rôznych odvetviach (energetika, obchodovanie, médiá a zábava, automobilový priemysel…) sú naše služby a riešenia inovatívne. Využívame komerčné, open-source, ale aj interné nástroje a poskytujeme kvalitatívne a kvantitatívne vizuálne správy o stave kvality celého projektu v reálnom čase.

Všetci naši test analytici sú držiteľmi odborných certifikátov, ako je napríklad ISTQB. Pri agilných projektoch nasadzujeme odborníkov certifikovaných v SCRUMSAFE. Zároveň využívame strategické know-how našej globálnej spoločnosti s viac ako 10 000 IT inžiniermi.

 

SLUŽBY A RIEŠENIA


PRÍKLADY NASADENIA


REFERENCIE OD ZÁKAZNÍKOV