Application Development

1. eMOBILITY A PROJEKT ICON

Pre klienta RWE už viac ako 6 rokov pracujeme na vývoji a testingu systému nabíjania elektrických aut pomocou nabíjacích staníc, ktorý využívajú koncoví zákazníci v Nemecku. Ide o dlhodobý projekt / vývoj na základe požiadaviek zákazníka.

CIEĽ PROJEKTU: Vytvorenie infraštruktúry pre nabíjanie elektrických áut

POPIS PROJEKTU: Projekt okrem iného pozostáva z nabíjacích staníc a software-u pre správy nabíjačiek, klientskych aplikácií na spúšťanie nabíjania, aplikácií na účtovanie spotrebovanej elektriny atď.

VYUŽITÉ TECHNOLÓGIE: backend JAVA/SAP/ ; UI: JAVA/iOS/android


2. SMARTHOME

Pre klienta RWE náš tím zabezpečuje 24/7 support pre koncových zákazníkov a rieši prípadné výpadky, analyzuje problémy a pracuje na ich odstránení.

CIEĽ PROJEKTU: Zabezpečenie 24/7 supportu pre zákazníka

POPIS PROJEKTU: Inteligentná domácnosť (SmartHome)

 • aktuálne využívaný systém koncovými zákazníkmi v DE, pričom náš tím sa podieľa vykonáva ako súčasť projektového tímu nasledovné úlohy:
  • Príprava a vykonávanie SW deploymentu v referenčnom a produkčnom prostredí
  • Riešenie problémov spojených s fungovaním aplikácie / prostredia
  • Riešenie zákazníckych „ticketov“ na úrovni 2nd level suportu
  • Testing nových „releasov“
  • Monitoring prostredia / serverov

 VYUŽITÉ TECHNOLÓGIE: .Net framework a Silverlight


3. PROJEKT TECA

V spolupráci s klientom RBB (Rheinbraun brennstoff GmbH) – jeden z najväčších producentov hnedého uhlia v Nemecku, náš tím developerov vyvinul a implementoval aplikáciu zabezpečujúcu komunikáciu s nákladnou váhou a čipovými kartami na zaznamenávanie údajov.

CIEĽ PROJEKTU:

Migrácia núdzových aplikácii využívaných v oblasti distribúcie tovarov nákladnou dopravou                          v prípade nefungovania SAP-u. Migrácia sa udiala z dôvodu zmeny operačného systému XP na Windows 7 Smart Client 2.3. Konkrétne – migrovali sme 29 Windows Froms VB6 aplikácií do novších technológií C# .NET VB.NET WPF.NET. Použitý framework .NET Framwork 4.5. V ďalšej fáze bolo potrebné zabezpečiť komunikáciu medzi váhami a obsluhujúcimi aplikáciami a záver projektu sa niesol v zabezpečení aktualizácie dát medzi SAP systémom a aplikáciami.

VYUŽITÉ TECHNOLÓGIE: C# .NET VB.NET WPF.NET. Použitý framework .NET Framwork 4.5.

POPIS PRIEBEHU PROJEKTU:

 • Zákazník zadefinoval aplikácie, ktoré sa musia migrovať
 • Náš „TECA tím“ vytvoril odhady časovej náročnosti migrácie pre jednotlivé aplikácie
 • Odporučil cieľovú technológiu pre migráciu aplikácii
 • Vytvoril knižnice ktoré sa používajú vo všetkých Aplikáciách
 • Naprogramoval jednotlivé aplikácie a spravil Development testy
 • Zákazník otestoval v produkčnom systéme jednotlivé aplikácie

Prečítaj si viac o PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÁCH, ktoré FPT SOFTWARE prináša klientom.