Fpt Slovakia pri svojom nábore nových pracovníkov pripravila ďalší projekt – Trainee Program “PRESAĎ SA!”

Program je určený pre študentov odboru IKT, ktorí dostanú príležitosť počas 6 mesiacov spoznať prostredie Fpt Slovakia. Študenti budú môcť aktívne participovať na projektoch a ukázať ich schopnosti, nápady, talent a hlavne potenciál do budúcnosti. Okrem toho spoznajú skúsených IT odborníkov, od ktorých sa budú môcť veľa naučiť. Výsledkom Trainee programu pre najlepších bude možnosť aj naďalej pracovať v globálnej spoločnosti, čo je naozaj jedinečná príležitosť.

Košice, 3. máj 2015