Logo_EVN_for web

Fpt Slovakia, ktorý je súčasťou globálnej FPT Software, vyhrala nový projekt “SMART Meter Integration” pre zákazníka z Rakúska – Netz Niederosterreich GmbH, ktorá je súčasťou skupiny EVN.

Cieľom projektu je nastavenie a následné prepojenie súčasného existujúceho SAP prostredia u zákazníka (SAP pre “utilities”) so SMART Metering procesmi. Význam projektu spočíva v tom, že ide o pilotný projekt tohto druhu pre FPT Software počas jeho pôsobenia v Európe. Zároveň jeho dôležitosť podčiarkuje aj fakt, že na základe nariadenia Európskej únie, všetky krajiny (aj “utility” spoločnosti), sú povinné implementovať SMART odčítacie zariadenia pre zákazníkov do roku 2020. Momentálne “beží” naprieč Európou niekoľko podobných projektov a my sme radi, že sme nastúpili na tento trend, ktorý bude v ďalšom období s určitosťou pokračovať.