Obnoviteľné zdroje energie – renewables, sa využívajú čoraz viac v biznise, priemysle aj v osobnom sektore. Cieľom je znižovať emisie, predovšetkým oxidu uhličitého, a chrániť životné prostredie. Dnes už veterné turbíny nenájdete len v Holandsku, ale aj v iných európskych krajinách.

Realistické scenáre pre podporu trvalo udržateľného rozvoja a energetickej bezpečnosti v Európe zahŕňajú využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Čoraz viac energetických spoločností prechádza zo štandardných zdrojov energie na využívanie obnoviteľných, v mnohých krajinách už tvoria pomerne významnú časť primárnych energetických zdrojov,”  povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

Túto zmenu vidíme aj v projektoch, na ktorých pracujeme v Fpt Slovakia. Náš klient z oblasti energetiky v horizonte pár rokov odstaví jadrové elektrárne a nahradí ich obnoviteľnými zdrojmi energie. Rovnako sa upúšťa aj od uhoľných elektrární. Obnoviteľné zdroje sa využívajú aj súkromne – najlepším príkladom sú solárne panely na rodinných aj bytových domoch. Zelená budúcnosť má dvere otvorené…

RENEWABLES A IT

Téme renewables sa v Fpt Slovakia venujeme približne 3 roky, s energetikou ako takou sme spätí od nášho vzniku. Podieľame sa na životnom cykle elektrární obnoviteľných zdrojov od samotnej stavby až po vizualizovanie výsledkov.

Projekty z oblasti renewables nám priamo úmerne pribúdajú. Celý proces budovania veterných elektrární musí byť pre lepšiu manažovateľnosť digitalizovaný. Od identifikácie miesta až po všetky quality checky. Potom začína naša práca v oblasti vývoja aplikácií pre manažovanie prevádzky týchto veterných elektrární,” priblížil Tibor Gujdán, tímlíder Multiplatform and Cloud Solutions.

Náš zákazník má lokácie veterných elektrární po celom svete. Z Košíc vyvíjame aplikácie na zber a spracovanie dát, ktoré vďaka machine learning predikujú možné výpadky energie a aj manažujú správu turbín. Monitorovanie je automatizované a predchádza prípadným poruchám či opotrebovaniu turbín. Vďaka aplikáciám má klient zabezpečený chod veternej elektrárne a vizualizovaný prehľad o potrebnej údržbe, pri ktorej sú opäť nami vytvorené aplikácie. Zamestnanci elektrární ich využívajú priamo na mieste údržby na tabletoch s operačnými systémami iOS a Android.

IT AKO SPÚŠŤAČ ZELENEJ TRANSFORMÁCIE  

Kvantum dát energetickej produktivity z onshore aj offshore lokalít sa distribuuje do spoločnej siete. Na to potrebujeme silné prostredia, ktoré sú najčastejšie na cloude Azure. Ten poskytuje dobrú škálovateľnosť a efektívne reaguje na objem dát a ich spracovanie. Technológie v tomto projekte idú do šírky a zákazníka zaujímajú moderné technológie s dosahom vysokého výkonu. Okrem aplikácií v cloude vyvíjame aj riešenia, ktoré sú nainštalované priamo na zariadeniach,” vysvetlil Tibor Gujdán.

Na projekte pracujeme s technológiami pre mobilné zariadenia (React Native,Ionic Framework), webové riešenia (React.JS, Angular), backend developujeme v Jave, Pythone, .Net Core. a na databázy využívame Oracle, MSSQL, PostGreSQL.

„Sme špecialisti v IT a energetike, v téme sa pohybujeme prakticky od založenia spoločnosti. Vďaka tomu máme množstvo skúseností a skvelý tím. Našou misiou je zelená transformácia. Veríme, že práve IT  je jedným zo spúšťačov prechodu na efektívne využívanie zelených energií,” povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

PRIPOJ SA K NÁM

Na riešeniach pre oblasť renewables aktuálne pracuje vyše 40 ľudí. Pre jeho rýchly rast v ňom však môžeš nájsť príležitosť aj ty.

Výhodou práce v našom tíme je, že riešenia navrhujeme a vyvíjame v najnovších technológiách. Budeme inovovať a upgradovať staršie systémy, motivujúce môže byť prinášať nové myšlienky a zlepšovať systémy, ktoré musia byť ozaj škálovateľné pre oblasť Big data,” dodal na záver Tibor Gujdán.

sk_SKSlovenčina