Projekt internej akadémie (Fpt Slovakia learning academy – LEA ) vstúpil do svojho druhého roku.

Pod mottom “učíme sa od seba navzájom” majú zamestnanci našej spoločnosti možnosť vzdelávať sa a rozvíjať v oblastiach IT, hard aj soft skills. V ponuke je viac ako 30 rôznych školení, ktoré sú doplnené o SAP kurzy, ktoré zastrešuje náš partner v oblasti interného vzdelávania – SAP Akadémia (projekt IT Valley).

Košice, 18. február 2015