Dňa 3 – 6.12.2015 sa v Bratislave uskutočnila oficiálna návšteva podpredsedu vlády Vietnamu na Slovensku, pána J.E. Hoang Trung Hai-a.

Spolu s ním boli viacerí štátny tajomníci, predsedovia rôznych provincií, zástupcovia úradu vlády, členovia parlamentu a početná podnikateľská misia, ktorej súčasťou boli aj zástupcovia FPT Corporation a FPT Heavy Industry, vedenou pánom Phan Ngo Tong Hung-om – podpredsedom dozornej rady FPT Corporation.

FPT Slovakia bola zastúpená pánom Tran Coi-om (Co-Managing Directorom) a pánom Hung Cuong-om, (Sales manažér pre CEE región). Títo vystúpili na ekonomickom kooperačnom fóre s prezentáciou spoločnosti Fpt Slovakia. Spomenuli aj naše úspechy, ktoré sme dosiahli počas predošlého roka – strategický partner RWE, nový klient E.ON, vytvorenie CME oddelenia a jeho napredovanie a pod. Podpredseda vlády Vietnamu a zároveň podpredseda vlády SR pre investície, pán Ľubomir Vážny pozitívne hodnotili pridanú hodnotu akvizície FPT na Slovensku. Veľmi pozitívne ohlasy sme dostali aj z podnikateľskej misie na vietnamskej strane, tak ako aj na slovenskej strane. Viaceré slovenské spoločnosti prejavili záujem o nadviazanie spolupráce s našou spoločnosťou.