Ako súčasť politiky CSR podporuje naša spoločnosť už niekoľko rokov študentov programu Erasmus z Nemecka. A tento rok sme mali to privilégium privítať takisto dvoch z nich – študentov Jana Stellmacha a Blindona Ibishiho. Sú z Wuppertalu a okolia a na Slovensku a v Košiciach boli prvýkrát.

Položili sme im pár otázok o ich skúsenosti s ľuďmi z IT oblasti, mestom, Slovákmi, našou kuchyňou, kultúrou atď. po tom, čo s nami strávili 2 zaujímavé mesiace.

Erasmus students_11. Čo hovoríte na Slovákov okolo vás (v spoločnosti, internáte alebo v meste)?

J: Veľmi milí a zdvorilí. Vlastne si myslím, že medzi Nemcami a Slovákmi nie je veľký rozdiel.
B: Bolo pre mňa trošku prekvapujúce, že zvlášť ľudia – naši „kolegovia“ boli veľmi priateľskí, pretože som počul, že Slováci nie sú až tak priateľskí.

2. Bolo niečo, čo by ste chceli spomenúť ako veľký rozdiel v kultúre medzi našimi krajinami?
B: Ťažko povedať, mládež je skoro rovnaká v Európe alebo povedzme v našich krajinách, má rovnaké záujmy, mentalitu apod. Čo sa mi naozaj páčilo je historické centrum Košíc s krčmami, kde môžete stretnúť množstvo mladých ľudí.
J: V podstate je to rovnaké, ale čo ma naozaj prekvapilo bolo, že nebol veľký záujem o Európsky Futbalový Šampionát v meste, dokonca ani vtedy, keď hral slovenský tím.

Erasmus students_23. Čo sa vám na FPT páčilo a čo bola vaša “najsilnejšia” skúsenosť počas tých 2 mesiacov, ktoré ste s nami strávili?
J: Predovšetkým – kolegovia z HR alebo FI oddelenia. Na začiatku som nečakal, že budeme medzi takými príjemnými ľuďmi. Viem to porovnať, pretože to nie je moja prvá prax v podobnej spoločnosti.
B: Povedal by som, že naši kolegovia a celková atmosféra bola skôr rodinná.

Je veľmi milé počuť od „externistov‟, že atmosféra a kultúra spoločnosti je veľmi priateľská a týmto by sme chceli zaželať Janovi a Blindonovi mnoho úspechov počas ich štúdia a niekedy opäť dovidenia.