27. marec je na Slovensku známy ako deň boja proti rakovine alebo Deň narcisov.

Fpt Slovakia v partnerstve s košickým centrom Ligy proti rakovine a komunitou bežcov Active Life podporila tento deň netradične,  ale o to zdravšie. Behom zamestnancov za dobrú vec. Veríme, že sa z tejto pilotnej spolupráce stane tradícia, ktorá pritiahne každoročne viac a viac účastníkov – bežcov.

Košice, 30. marec 2015