Olaf Wilhelm Baumann

Olaf Baumann

Výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

V roku 1996 ukončil štúdium na Rheinische Fachhochschule v nemeckom Kolíne – odbor Výrobná technika (ekonomické a priemyselné inžinierstvo). V IT odbore pracoval už od roku 1995 ako odborný konzultant. V roku 2002 bol vtedajším zamestnávateľom – spoločnosťou RWE IT GmbH vyslaný do slovenských Košíc, ako konateľ spoločnosti VSE IT služby s.r.o.  Od roku 2008 svoje pracovné skúsenosti uplatnil na pozícii konateľa spoločnosti RWE IT Slovakia s.r.o.  V tejto funkcii pokračuje aj v roku 2014, po transformácii spoločnosti na Fpt Slovakia s.r.o.

 

 Tran Coi

Coi pixVýkonný riaditeľ

Coi, absolvent Ekonomickej univerzity Hočiminovo mesto s hlavným odborom   Spracovanie ekonomických informácií, je takisto držiteľom titulu MBA na RMIT Inštitúte Technológií – Royal Melbourne – Medzinárodnej univerzity vo Vietname.

V FPT Corporation začal pracovať v roku 1996, pričom zastával rôzne technické pozície ako napr. senior softvérový inžinier, líniový manažér a projektový manažér. V roku 2003 sa stal riaditeľom G9 centra – softvérového vývojového centra, predtým ako sa stal vedúcim Obchodnej Jednotky v roku 2013 a potom vedúci prevádzky Strategickej Jednotky FSOFT-u v roku 2015. Od roku 2016 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa v Fpt Slovakia s.r.o, zodpovedného za delivery a medzifunkčné tímy.


Manažment FPT Software

Viac informácií o FPT Software manažmente.