Pri príležitosti oficiálnej návštevy slovenskej delegácie koncom júla bolo v Hanoji slávnostne podpísané Memorandum o porozumení medzi FPT Corporation, zastúpená chairmanom Dr. Truong Gia Binh-om a spoločnosťou Gratex International, zastúpená generálnym riaditeľom Jozefom Kožárom. Slávnostné podpisovanie sa uskutočnilo za prítomnosti predsedov vlád oboch krajín.

MOU between FPT Corporation and Gratex InternationalMemorandum o porozumení je výsledkom snáh oboch strán o úzku spoluprácu medzi spoločnosťami na globálnej úrovni. Po intenzívnych rozhovoroch v predošlom období sa nám podarilo ukázať kvality z našich radov ako vo Vietname, tak aj na Slovensku, čim sme urobili prvý krok k dlhodobej spolupráci.

Spoločnosť Gratex International, a.s., je jedným z lídrov vo vývoji podnikových softvérových riešení, založených na špičkových technológiách. Vytvára riešenia na mieru, ktoré zákazníkom poskytnú pridanú hodnotu, umožnia znížiť náklady, zvýšia konkurencieschopnosť a pomôžu úspešne podnikať. Tím Gratexu tvorí viac ako 300 vysokokvalifikovaných zamestnancov, z ktorých dve tretiny sa priamo podieľajú na vývoji softvérových aplikácií. Tretinu zamestnancov tvoria držitelia odborných certifikátov z oblasti vývoja, riadenia projektov, firemných procesov a bezpečnosti.