Spoločnosť Fpt Slovakia má za sebou nové vzdelávacie programy zamerané na oblasť testingu a SAP-u. Vybraní účastníci absolvovali 3-týždňové semináre pod vedením tých najlepších odborníkov v spomínaných oblastiach.

FPT TEST HUB_1FPT TEST HUB a FPT SAP HUB sa uskutočnili v apríli a v máji 2016. Prvý bol zameraný na testovacie procesy a nástroje a druhý na SAP moduly, pričom oba boli určené pre širokú verejnosť. Ich účelom bolo okrem iného ukázať záujemcom, ktorým sa na prvý pohľad zdá, že v IT segmente by nikdy nemohli pracovať, že k tejto oblasti možno až tak ďaleko nemajú. Na Test Hub sa registrovalo 71 záujemcov a na SAP Hub dokonca 107 záujemcov! Vybraní záujemcovia sa denne stretávali s našimi konzultantmi a developermi , ktorí im prezentovali nielen teoretické poznatky, ale najmä praktické ukážky s príkladmi z ich dennej práce, najnovšie trendy, a to všetko zábavnou formou.

FPT TEST HUB_2Boli to práve forma, profesionálny prístup a charakter zdieľaných informácií, ktoré účastníci hodnotili veľmi pozitívne. Na konci sme zrealizovali anonymnú anketu medzi účastníkmi, pričom účastníci pozitívne hodnotili najmä profesionálny prístup mentorov, zamestnancov Fpt Slovakia. Tešili sa praktickým ukážkam využitia toolov v bežnom pracovnom živote. Niektoré reakcie dokonca vyjadrovali vďaku za 3 týždne, ktoré boli bohatšie na informácie ako celý rok v škole, či potešenie z oboznámenia sa s postupni, ktoré sa využívajú pri reálnej práci. Práve posledne spomínané uviedla viac ako polovica respondentov.

Úprimne nás to teší a veríme, že tieto pilotné programy si zopakujeme. Pre viac foto – viď našu galériu.