Náš recruiting koncept – “Play IT a presaď sa aj TY” s využitím „selfie búdky“ zožal veľkých úspech u účastníkov veľtrhov práce.

Na Národných Dňoch Kariéry v Bratislave (17.-18.3.2015) sme získali ocenenie pre najlepší stánok a koncept. Okrem toho, získali sme mnoho sympatizantov na našej fb stránke a čo je najpodstatnejšie – z veľtrhov práce si odnášame niekoľko desiatok CVs. Veríme, že vynaložené úsilie prinesie ovocie a vo firme privítame nových talentovaných kolegov.

PLAY IT – http://presadsa.it