FPT Software uzavrela nedávno náročnú diskusiu s Innogy CZ a AWS v otáke publikovania prípadovej štúdie na stránke AWS. Tá ukazuje, ako sú komplexne a svojim poslaním kľúčové SAP systémy prevádzkované našou spoločnosťu v AWS Cloud prostredí.

O PROJEKTE:

innogySpoločnosť innogy CZ interne prevádzkuje niekoľko kritických SAP systémov, vrátane kľúčových modulov ako napr. IS-U (riešenie špeciálne vytvorené pre odvetvie služieb), Business Objects (BO)/Business Warehouse (BW), and CRM. Viac ako 1 000 zamestnancov innogy Czech sa pri vykonávaní svojej práce každý deň spolieha na tieto systémy.

Spoločnosť prevádzkovala svoje SAP systémy v dátovom centre v Brne, Česká republika, ale kvôli riziku povodní zariadenie zavrela. IT tím spoločnosti sa chopil príležitosti pretransformovať prevádzku presunutím do cloudu, nielen aby držal krok s budúcim obchodným rastom, ale aj využil agilnosť, flexibilitu a efektívnosť manažovania cloudu. Spoločnosť vnímala prechod z kapitálových výdavkov na prevádzkové výdavky ako ďalší potenciálny prínos. MG

                                                                                                                                           „AWS vnímame jednoznačne ako kľúčovú súčasť budovania našej kultúry DevOps v strednodobej až dlhodobej budúcnosti.”

– Martin Goetz, IT manažér, innogy Czech –

 

Po rozhodnutí presunúť svoje SAP prostredie do cloudu sa innogy Czech rozhodla vyradiť z prevádzky svoje dátové centrum v Brne do konca prvého štvrťroka 2017. Avšak kvôli tomu, že neboli zverejnené osvedčené postupy pre presun SAP IS-U a CRM do cloudu, čelila spoločnosť viacerým výzvam. Po prvé, bolo potrebné migrovať desiatky terabajtov SAP dát. Vykonať zmenu HW platformy na Intel, zmenu operačného systému na Linux a migráciu databázy na Oracle 12 a unicode konverziu. Po druhé, innogy Czech potrebovala dokončiť migráciu bez negatívneho dopadu na biznis aktivity a v konečnom dôsledku na zákazníkov.

PREČÍTAJTE SI CELÚ PRÍPADOVÚ ŠTÚDIU.