FPT nedávno vyvinula dopravný projekt s využitím platformy GE Predix, ktorého cieľom je zníženie počtu smrteľných nehôd na cestách, plánovanie efektívnejších jázd a vytvorenie zdroja príjmov. FPT Drive Solution zahŕňa tri hlavné oblasti: informačný systém bezpečnej jazdy v reálnom čase, plánovacieho asistenta / optimalizáciu plánovania a prediktívnu údržbu.

IoTV priebehu celého projektu FPT implementovala úspešne viac ako polovicu služieb poskytovaných Predixom na vybudovanie aplikácie z frontend na backend systému. Kým Predix Experience pomáha vybudovať UI oveľa rýchlejšie, ostatné služby Predixu, ako je Analytics, SQL, Time-Series a Assets uľahčujú samotný proces kódovania.

Predix je softvérová platforma, ktorá je motorom celého Priemyselného Internetu. Predix spracováva veľké objemy dát v priemyselnom rozsahu a s priemyselnou bezpečnosťou. Používaný na strojoch, na mieste, alebo v cloude, Predix podporuje zmeny, ktoré transformujú a zlepšujú riadenie výkonnosti aktív (APM), samotnú výrobu ako aj obchod. V roku 2015 dosiahol príjem GE Predix príjem 6 miliárd dolárov a do roku 2020 chce táto firma zdvojnásobiť svoje príjmy na 15 miliárd dolárov.

Čítaj viac o prípadových štúdiách a FPT riešeniach.