Zástupcovia FPT nás budú koncom januára reprezentovať na dvoch prestížnych konferenciách so zásahom na región DACH-u. Prvá pod názvom “Strategický IT Manažment 2017” sa uskutoční v Mníchove a druhá tématická konferencia “Energetika” sa koná v Berlíne. Je to skvelá príležitosť osobne stretnúť vrcholných predstaviteľov popredných spoločností v oblasti IT a energetiky a tak propagovať služby a riešenia, ktoré ponúkame. S témou “Cloudifikácie pre spoločnosti” vystúpi aj náš konateľ, pán Olaf Baumann. Prečítaj si jeho článok.

Cloudifikácia pre spoločnosti

Olaf Baumann, konateľ spoločnosti Fpt Slovakia a Fpt Deutschland

Východiskovým bodom digitálnej transformácie je IT. Tradičné IT organizácie a prevádzkové koncepty prechádzajú skúškou. Štandardizácia a konsolidácia IT prostredí sú pritom opatrenia, ktoré podporujú efektivitu, s cieľom odolať tlaku na ceny.

CLoud_2

Či už verejný cloud, privátny cloud alebo hybridný cloud, cloudifikácia [*] ukazuje podnikateľom mnoho príležitostí. Cloud computing predstavuje úsporu nákladov, zvýšenú flexibilitu a rýchlosť, a to najmä pre vysokú dostupnosť a zvýšenie bezpečnosti.

[*]Cloudifikácia je migrácia lokálnych IT aplikácií na cloud computing modely, ako je PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service), etc.

Digitálna prítomnosť spoločnosti poskytuje celý rad nových obchodných príležitostí ako osloviť zákazníkov rýchlejšie s cielenými službami a produktami prostredníctvom rôznych kanálov a poskytovaním podpory. Inovácia podporovaná IT sa stáva čoraz viac dôležitejšou. Tým sa firmy stávajú nezávislé od IT systémov a komplexnosť IT systémov sa zvyšuje.

Spoločnosti s etablovanou IT infraštruktúrou, ktorých fokus bol doteraz na fungovaní bežného obchodu stoja pred výzvou spojiť starý, zabehnutý IT svet s novým, dynamickým IT svetom. Integračná, efektívna prevádzka oboch IT svetov kladie vysoké nároky na riadenie infraštruktúry. Často je nutný nový dizajn celého procesného reťazca a hlboké zmeny v infraštruktúre.

Dáta sú “devízou digitálneho veku”. Avšak iba vtedy, keď sú dôležité dáta oddelené od nedôležitých, môže byť na základe analýzy inteligentných dát dosiahnutý ekonomický prínos. Aktívum “dáta” požaduje vysokú úroveň bezpečnosti. Iba málo firiem môže dnes splniť túto požiadavku v porovnaní s poskytovateľmi cloudu v rozumnej cene.

CLoudV priebehu globalizácie získavajú zamestnanci čoraz väčšiu pozornosť. Využitím nearshore a off-shore prostriedkov alebo aj ich kombináciou, ktorá sa v FPT označuje ako best shore, sa dosahujú významné úspory nákladov pri zachovaní vysokej kvality na európskej úrovni.

Po druhé, nezávislosť voči poskytovateľovi služieb bude predstavovať vysoký faktor v kontexte znižovania nákladov. V blízkej budúcnosti budú služby cloud computingu predávané prostredníctvom “Computing Power Market Trading” podobne ako “Energy Market Trading”. S podporou vhodného nástroja CFMEE (CloudForms Management Engine) a princípom Infrastructure-as-a-Code bude pre užívateľov služieb cloudu možné využiť nákladovo najefektívnejšieho poskytovateľa služieb.

V projektoch s rušivými technológiami sa odporúča vytvoriť inovačné tímy. Tie zahŕňajú členov externých IT expertov odvetví, ktorí spĺňajú nové požiadavky trhu, majú rozsiahle skúsenosti odvetvia a ich procesov a obchodných požiadaviek ako aj členov IT oddelení, ktorí poznajú vlastnú prevádzku so všetkými aspektami.

Po energetickom prechode sa poskytovatelia energetických služieb v Európe, najmä v Nemecku, nachádzajú v centre pozornosti ako aj pod obrovským tlakom na náklady. Digitalizácia v tesnom spojení s cloudifikáciou podporuje zameranie na hlavnú činnosť a otvára nové cesty k úplne novým obchodným modelom. Firmy, ktoré vedia využiť náskok v porovnaní s konkurenciou správne, budú víťazi.

“Už teraz sa tešíme sa na stretnutia a rozhovory s našimi existujúcimi ako aj potenciálnymi zákazníkmi” – povedal na margo účasti FPT na konferenciách náš konateľ, Olaf Baumann.

LINKS:

Strategický IT Manažment 2017 v Mníchove (23. – 25. 1. 2017)

Energetika 2017 v Berlíne (24. – 26. 1. 2017)

Originál článku nájdete TU.