Aplikácia MindSphere je už k dispozícii zákazníkom spoločnosti TYCO (3M), so sídlom v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť TYCO poskytuje jednoplynové a viacplynové  monitorovacie zariadenia, ako aj softvérové ​​riešenie poskytujúce ochranu proti širokému spektru plynových rizík.

mindsphere chlebak Zákazník požadoval softvérovú aplikáciu, ktorá umožní organizáciám riadiť detektory a systém hlásení, ktorý umožňuje podnikom využívať presné údaje pri prijímaní obchodných rozhodnutí.

Tím FPT Slovakia z oddelenia Automotive a Embedded vyvinul kompletnú aplikáciu s plne responzívnym dizajnom, ktorý je prístupný zákazníkovi z akéhokoľvek zariadenia vrátane mobilných zariadení. Aplikácia integruje údaje z jednoduchého simulátora pomocou rôznych zobrazení (zobrazenie mapy, zobrazenie zoznamu, zobrazenie meraní). Aplikácia ponúka používateľovi veľmi jednoduchý spôsob, ako umiestniť nové Základňové stanice a k nim priradené sondy s presnými súradnicami na interaktívnej mape. Základnou vlastnosťou tohto druhu aplikácie sú rôzne typy grafov, ktoré vizualizujú merania a umožňujú užívateľom bezproblémovo vybrať požadovanú časovú periódu alebo priblíženie na zobrazenie podrobností, ako aj agregované údaje, ako napríklad celkový počet Základných staníc, Základných staníc s alarmom, Základných staníc s poruchami, sondy s poruchami, všetky prehľadne vizualizované s možnosťou zvýraznenia farieb. Dôležitou vlastnosťou pre zákazníka je možnosť ručne nastaviť alarmy pre sondy.

MindSphereZ technologického hľadiska je MindSphere otvorená platforma IoT (Internet of Things) založená na cloude od spoločnosti Siemens. My v FPT, sme jedným z prvých partnerov MindSphere. Naše partnerstvo sa zameriava nielen na vývoj aplikácií, ale zahŕňa tiež komplexný súbor služieb, ktoré podporujú end to end prístup k zákazníkovi. Preto sa v našom portfóliu služieb pre MindSphere spomínajú: Vývoj aplikácií; Poradenstvo a hodnotenie – Posúdenie a analýza existujúcich aplikácií pre integráciu MindSphere, vypracovanie plánu a návrh migrácie MindSphere; Systémová integrácia – integračný plán, integrácia podnikových aplikácií na MindSphere: ERP, CRM, DMS atď.; Poskytovateľ technológie a Vývoj konektivity a nakoniec Školiace služby MindSphere.