V polovici mája usporiadala naša materská spoločnosť v Hočimin City FPT TechDay 2016, ktorý prilákal viac ako 500 návštevníkov z radov nadšencov technológií, expertov, vietnamských startupov a top manažérov domácich a globálnych spoločností ako je Google, Microsoft, Uber atď.

FPT TechDay 2016

FPT TechDay 2016

FPT TechDay je každoročná udalosť a organizuje sa od roku 2013 s cieľom byť efektívnym fórom pre FPT ľudí a vietnamskú technologickú komunitu. Účastníci mali prístup ku kľúčovým myšlienkam vedúcich technologických expertov. Tento rok bola udalosť svedkom veľkej zmeny, keďže konferencia bola otvorená pre verejnosť a hosťujúcich rečníkov z iných IT spoločností.

Mr. Rajan Anandan – Managing Director Google South East Asia and India Celá akcia sa v jednej línii s tohtoročnou témou „Spojenie pre rast“, niesla v duchu budovania technologického ekosystému pre IT komunitu vo Vietname. Takéto ekosystémy budú pevným základom pre budúci rozvoj krajiny, umožňujúcimi spájať ľudí s ľuďmi, technológie s ľuďmi a spoločnosti s ich zákazníkmi. Ohromený tým, čo IT komunita vo Vietname doteraz dosiahla vyjadril pán Rajan Anandanriaditeľ Google juhovýchodnej Ázie a Indie (viď obrázok vpravo) – myšlienku týkajúcu sa takéhoto pozoruhodného rastu ako aj presvedčenie, že nová technologická éra nebude mať začiatok nikde inde ako v Ázii.

2FPT Software na akcii prezentoval 3 produkty, ktoré boli vyvinuté v posledných rokoch: FPT Drive – riešenie Internetu vecí pre automobily a dopravu, OpenFSoft – program pre budovanie API ekosystémov s cieľom pomôcť zvýšiť príjmy podniku z technologického obchodovania, dostupných dát alebo spolupráce, a napokon v Citus ™ Cloud Suite – sadu nástrojov pre lepšiu asistenciu Cloud tranzície a Cloud manažmentu vo všetkých fázach. Tieto produkty na seba upútali pozornosť svojimi aktualizáciami a úplne novými vlastnosťami a od návštevníkov získali veľmi pozitívny ohlas.

Pani Kirsten Gilbertson, Solution Manager  spoločnosti Microsoft Azure Asia Pacific prispela témou “Building technological ecosystem: A story of Microsoft Azure”.

 

Panel discussions during FPT TechDay 2016Podľa pána Trana Huya Bao Gianga, technologického riaditeľa FPT Software nevyvinie spoločnosť úsilie iba na zdokonalenie týchto aktuálnych produktov, ale bude sa koncentrovať aj na najnovšie technologické trendy, vrátane Image Recognition (rozpoznávanie obrazov), Analytics (analytika) a Deep Learning (hĺbkové učenie).

Tohtoročný TechDay bol takisto veľkou príležitosťou pre vietnamskú startupovú komunitu pre prezentáciu vlastných riešení miestnym a medzinárodným technickým expertom. Výstavné miesto bolo plne obsadené mnohými potenciálnymi a novými startupmi vrátane ELSA – Pomocníkom Reči v Anglickom Jazyku, ktorý minulý mesiac vyhral prvú cenu v súťaži SXSWedu 2016 Launch Startup v Spojených štátoch, MoMo – produkt Mobile e-Wallet (Mobilná peňaženka), ktorý nedávno získal 28 miliónov amerických dolárov ako investment a Atadi – prvá spoločnosť vo Vietname, ktorá používa automatiku pre lepšiu asistenciu užívateľom pri hľadaní lacného letu.