5. ročník nášho úspešného projektu letnej školy máme za sebou.

Ako minulý rok, tak aj tento, 22 účastníkov (mix prevažne študentov VŠ ICT smerov a pedagógov VŠ a SŠ) pracovalo počas druhého júlového týždňa na svojich technologických start-upoch. Tentoraz to boli 2 webové platformy a 2 “wearables” s nadstavbou mobilných “appiek”. Odbornú komisiu počas finálových prezentácií najviac presvedčil projekt “DiaSpo”, ktorý pracoval na Smart Diabetic Pump-e. Víťazom srdečne gratulujeme a zároveň sa chceme poďakovať trénerom a našim speakrom, ktorí sa podieľali na úspešnej organizácii celého programu.