Materská firma FPT Slovakia získala 100 miliónov USD na ďalší rozvoj do roku 2024

Najhodnotnejšiu zmluvu v histórii svojho podnikania podpísala firma FPT Software, ktorá je „matkou“ v Košiciach pôsobiacej FPT Slovakia. Kontrakt v celkovej hodnote 100 miliónov USD uzavrela s hlavnou európskou energetickou spoločnosťou innogy SE. Zaručí FPT nielen príjmy na obdobie rokov 2018-2024, ale aj príležitosti pre rozvoj v sektore poskytovania energetických služieb.

foto contract marcopoloinnogy podpisVďaka tejto zmluve upevňujeme pracovné prostredie s našim najväčším zákazníkom na minimálne ďalších sedem rokov, čo nám umožní priestor aj pre rast FPT Slovakia“, uviedol Olaf Baumann, konateľ spoločnosti FPT Slovakia. Ako dodal, kontrakt s etablovanou európskou spoločnosťou v oblasti energetiky zároveň vníma ako „úžasnú príležitosť na získanie prístupu k najaktuálnejším trendom v oblasti silno sa transformujúceho utilitného biznisu“. FPT Software bude na základe tejto zmluvy pre innogy poskytovať technologické riešenia založené na SAP, IoT, Cloude a platformách pre digitálnu transformáciu.

Podľa manažéra predaja spoločnosti innogy Franka Wendiggensena, súčasné megatrendy pre energetický priemysel predstavujú výzvu poskytovať hľadané riešenia spoločne s partnermi. „A v FPT sme spoľahlivého partnera našli,” zdôraznil.

CONTRACTPre vyše 250 člennú komunitu IT špecialistov v Košiciach to znamená upevnenie pracovných pozícií v rámci spolupráce s najväčším zákazníkom a príležitosť pre ďalší rozvoj. Medzi ich hlavné úlohy patrí rozvoj softvéru, implementácia a údržba SAP riešení, nezávislé testovanie a zabezpečovanie kvality IT služieb v rámci energetického sektora. Svoje služby poskytujú v rámci celoeurópskeho trhu aj v oblasti inteligentného bývania, vývoja a podpory business aplikácií.

Ako spresnil manažér pre kľúčových zamestnancov FPT pre innogy SE Heiko Bergmann, úspešná spolupráca medzi innogy a FPT je založená na vlastnom “best shore” modeli: „Vďaka nemu zabezpečujeme vysokú kvalitu a flexibilitu pri poskytovaní našich služieb z Nemecka, Slovenska, Českej republiky, Filipín a Vietnamu a naši klienti profitujú z dynamických, inovatívnych a skúsených tímov.”

Najväčšia zmluva spoločnosti FPT Software v jej takmer 20-ročnej histórii, s rýchlo sa rozvíjajúcou innogi SE, zabezpečí aj slovenským zamestnancom prístup k poznatkom, zdrojom, ale hlavne k inovačným schopnostiam v rámci IT sektora tak, aby boli úspešní na neustále sa meniacom trhu s energetickými službami.