Po takmer troch mesiacoch práce priamo so zákazníkmi s cieľom navrhnúť požiadavky produktu, systému a ponúknuť technické riešenia, Fpt Slovakia ako súčasť Global Delivery Unit (GD-U) FPT Software ukončila úspešne zadané úlohy.

Projekt prešiel najdôležitejšou fázou a získal dôveru zákazníka. Zmluva bola oficiálne podpísaná 20.11.2015. HRDigital je spoločnosť špecializujúca sa na riešenia a softvér v oblasti ľudských zdrojov, vrátane B2B a B2C, má potenciálnych zákazníkov v Európe a USA. Predtým ako si vybrala FSOFT, uskutočnila veľmi starostlivý prieskum o iných dodávateľoch (pričom jeden z veľkých konkurentov bola spoločnosť Infosys); avšak, s harmonickou a profesionálnou koordináciou onsite tímu (Nemecko) a offshore tímu (Vietnam) si zákazník oficiálne vybral za svojho dlhodobého partnera FSOFT.