Zástupcovia našej spoločnosti sa tento mesiac zúčastnili dvoch konferencií pod záštitou košického združenia IT Valley.

Prvá z nich – “Extrapolácie”, sa realizovala na pôde Technickej Univerzity. Popredné IT spoločnosti pôsobiace v regióne prezentovali svoje projekty a technológie, na ktorých v súčasnosti pracujú. Cieľová skupina študentov informatiky tak dostala príležitosť oboznámiť sa s technologickými trendmi, ktoré IT spoločnosti formujú a na druhej strane aj vytvárajú. V podobnom duchu sa niesla aj druhá konferencia pod názvom “Trendy v IT”, tentoraz na pôde Kasární Kulturparku. Samotné prezentácie boli obohatené o panelové diskusie s hosťami z IT komunity a nás teší, že medzi firmami udávajúcimi trendy v IT patrí aj naša spoločnosť.