Konateľ Fpt Slovakia Olaf Baumann tento týždeň slávnostne podpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci a strategickom partnerstve na obdobie piatich rokov (2015-2020) s Veľvyslanectvom Vietnamskej socialistickej republiky.

Ide o historicky prvé Memorandum, ktoré veľvyslanectvo podpísalo s komerčnou spoločnosťou na Slovensku. Jeho obsahom je vzájomná podpora aktivít, podujatí, vytváranie podmienok a vzťahov na štátnej ako aj privátnej úrovni. Memorandum bude zároveň základom pre naše obchodné a investičné aktivity na Slovensku. Dátum má aj symbolický význam, nakoľko pred 70 rokmi (19.8.) bolo vo Vietname povstanie za boj za slobodu a nezávislosť a v septembri bola vyhlásená nezávislosť Vietnamu.