FPT sa ako strieborný sponzor zúčastnila 17. stretnutia Gartner Outsourcing & Strategické Partnerstvá, ktoré sa konalo v Orlande na Floride. FPT sa prezentovala ako vedúci predstaviteľ v oblasti outsourcingu v juhovýchodnej Ázii. Prezentovala aj svoje znalosti v oblasti cloudových služieb pod heslom “Cloudová tranzícia. Jednoducho, rýchlo, spoľahlivo a dostupne”.

Tento rok je nosnou témou stretnutia Gartner Outsourcingu „Úspešné zaisťovanie zdrojov v oblasti digitálnej ekonómie – nové pravidlá, nová hodnota“, pričom riaditeľom IT a výkonným riaditeľom sa poskytujú rady pre dosiahnutie najlepších rozhodnutí pri zachovaní rovnováhy medzi hodnotami, nákladmi a rizikom.

V priebehu stretnutia pozvala FPT účastníkov, aby si pozreli jej potenciál v oblasti outsourcingu softvéru v jej exhibičnom stánku. FPT rozumie na základe svojich znalostí a skúseností v oblasti cloudových služieb a hlavných platforiem (AWS, Microsoft Azure, Office 365 atď.) výzvam, ktorým musia spoločnosti čeliť v procese tranzície na cloudovú technológiu. Spoločnosť poskytuje nepretržité, efektívne služby cloudových transformácií a pomáha iným spoločnostiam vybrať si najvhodnejšiu technológiu vyhovujúcu ich špecifickým obchodným potrebám.

FPT predstavila na stretnutí aj svoje aktivity vo Vietname. S terajším počtom 250 000 zamestnancov v oblasti IT a s očakávaným nárastom na 550 000 v ďalších rokoch sa Vietnam snaží byť ďalším silným hráčom v odvetví ITK.

Pán Truong Gia Binh, predseda FPT znova zdôraznil: „Sme nadšení, že sme sa stretnutia Gartner Outsourcing zúčastnili už druhýkrát ako vedúca “offshore” IT outsourcing spoločnosť z Vietnamu resp. Juhovýchodnej Ázie a mohli získať inšpiráciu a rady v oblasti nových trendov – SMAC (Social , Mobility, Analytics a Cloud)“.