V priebehu marca a apríla viacerí zástupcovia našej spoločnosti prezentovali riešenia našej spoločnosti pred publikom z akademickej pôdy.

FPT Teaching others_4

Prezentácie na ekonomickej, technickej univerzite v Košiciach sa stretli s pozitívnym ohlasom. Veľmi dobré reakcie zo strany pedagógov a študentov sme dostali počas a po prednáškach na pôde strednej elektrotechnickej školy v Prešove a taktiež od študentov Gymnázia v Snine, ktorí pre zmenu navštívili našu spoločnosť.

Poslucháčom kolegovia prezentovali SAP riešenia, ktoré poskytujeme klientom, produkty nášho Global Test Centra, projekt e-mobility a pod.

Týmto chceme poďakovať kolegom, ktorí sa na prezentácie výborne pripravili a vďaka skvelým prednesom šíria dobré meno našej spoločnosti. Vďaka.