V priebehu marca 2016 oznámila Nikkei Computer 174 najlepších dodávateľov cloudu v Japonsku.

Na zozname je FPT Japonsko menovaná pod AWS Advanced Consulting Partner. Zoznam najlepších dodávateľov cloud v Japonsku bol vybraný Nikkei Computer spomedzi partnerov systémového integrátora (SI) AWS a Microsoft Azure na základe ich cloudovských schopností. Firmy sa môžu odkazovať na tento zoznam pre výber vhodného dodávateľa pri zavádzaní svojho systému do cloudu.

V roku 2015 bola FPT Softvér jednou z prvých 30 svetových spoločností uznanou Amazon Web Services (AWS) so statusom “Overený manažovaný partner služieb”. Súčasne bola spoločnosť uznaná AWS v rámci zoznamu “Uč sa a buď zvedavý” uznanými v roku 2015, spoločne s Hitachi, Fujitsu, Accenture, TCS, Cognizant, atď. Aj v roku 2015 menovala Microsoft Japan FPT Japan vo svojom cloudovskom zozname partnerov.

Ako popredná spoločnosť v oblasti s viac ako 700 softvérovými inžiniermi so špecializáciou na technológiu cloud, FPT Software chápe obavy klientov pri presune do cloudu a zároveň má know-how na prekonanie týchto prekážok. Svojimi skúsenosťami v oblasti služieb cloudu a partnerstvom s významnými spoločnosťami ako sú AWS, Microsoft Azure, SAP, Office 365 a Salesforce, atď pomohla firma klientom zvoliť si vhodnú platformu cloudu a prevziať technológiu cloudu, osvedčenou v početných projektoch v rôznych oblastiach, ako sú verejné služby, doprava, zdravotníctvo, vysielanie, vzdelanie, výroba a maloobchod atď.

CITUS_CLOUD-SUITE_CL-01-01-1024x466

 

FPT Software takisto vydala CITUS ™ Cloud Suite, ktorá bola vyvinutá, aby lepšie pomáhala klientom pri zrýchľovaní prechodu a zjednodušovala prevádzku. Bolo preukázané, že súčasti balíka nástrojov zvyšujú produktivitu o 70 % a v početných projektoch so spoločnosťami Fortune 500 minimalizujú pracnosť vývoja až o 60 %.

Viac o FPT profesionálnych službách cloudu.