V Zozname Ázia 300, vyhlásenej nedávno časopisom Nikkei (Japonsko) sa umiestnila aj FPT ako jedna z 5 vietnamských spoločností. Ďalšími sú Vietcombank, PV Gas, Vinamilk a VinGroup.

Podľa Nikkei nie sú to len spoločnosti vo veľkom meradle alebo s pevným základom, ako komerčné banky alebo korporácie ale aj mladé alebo vyvíjajúce sa, ktoré využili výhodu tým, že sa zamerali na nové technológie a obchodný model orientovaný na špeciálne miesta trhu.

„Ťažisko svetovej ekonomiky sa presúva na východ. Nie je tak ťažké pochopiť, prečo mnoho vedcov a analytikov vyhlásilo, že teraz je storočie Ázie”, napísal pán Akio Fujii, šéfredaktor časopisu Nikkei Asian Review, do predslovu Zoznamu Ázia 300.

13. novembra sa pán Truong Gia Binh, predseda FPT, zúčastnil každý rok konajúceho sa fóra Nikkei Global Management v Tokiu. Vo svojom prejave na akcii sa zmienil o globálnej digitálnej zmene ako príležitosti pre región ASEAN a Vietnam, ako aj o tom, že FPT sa musí tejto zmeny zúčastniť.

V zozname Ázia 300 je FPT jedinou vietnamskou spoločnosťou v IT sektore, s tržbou viac než 1,5 miliardy a 22 000 zamestnancami (2014) činnými vo viac ako 20 krajinách po celom svete.