FPT oznámila nedávno, že vo všetkých oblastiach nových hodnotiacich kritérií pre top 100 Globálnych Outsourcingových spoločností Medzinárodnej Asociácie Outsourcingových Profesionálov ® (IAOP®) dosiahla nadpriemerné hodnotenie.

Spoločnosti bolo udelených niekoľko hviezdičiek, bola zahrnutá v niekoľkých zoznamoch a uvedená medzi outsourcingovými spoločnosťami 2015 Global Outsourcing 100. Najvýznamnejšie je, že spoločnosť získala hodnotenie „Vynikajúce“ od IAOP v oblasti Delivery Excellence za hodnotu, ktorú vytvorila pre top zákazníkov.

FPT bola takisto poctená inými uznaniami v ďalších podzoznamoch, menovite Najlepší Vodcovia v oblasti Rastu Príjmov a Najlepší Vodcovia v oblasti Rastu Zamestnancov, ktoré potvrdili vynikajúci rast spoločností počas uplynulých rokov.

IAOP, ktorá bola navrhnutá tak, aby rozpoznala poskytovateľov a poradcov najlepších svetových outsourcingových služieb, využila nezávislý hodnotiaci proces pozostávajúci zo širokého spektra kvantitatívnych a kvalitatívnych opatrení pre hodnotenie účastníkov pre zoznam Global Outsourcing 100 a pre vyzdvihnutie najvýkonnejších spoločností udeľovaním hviezdičiek a zahrnutím do podzoznamov.

„10-ročný míľnik bol perfektnou príležitosťou pre rozšírenie a stavanie na rastúcom uznaní a hodnote Global Outsourcing 100,“ povedal Michael Corbett, predseda IAOP. „Urobili sme to s väčším dôrazom na to, aby bolo ľahšie nájsť spoločnosti a excelentnosť, ktorá sa požaduje pre zahrnutie v zozname.“

Úplný zoznam Global Outsourcing 100 a podzoznamy budú uverejnené v špeciálnom reklamnom vydaní o outsourcingu vypracovanom IAOP v druhom štvrťroku 2015 vo vydaní FORTUNE 500 magazínu Fortune v júni 2015.